Miten maatalouskoneiden leasing toimii käytännössä?

Leasing tarkoittaa koneiden ja kaluston pitkäaikaista vuokrausta. Asiakas voi esittää toiveen tietyn kohteen vuokrakauden pituudesta, mutta keskimäärin sopimukset ovat maatalousalalla noin viiden vuoden mittaisia.

Vuokra-ajan päätyttyä asiakas voi lunastaa koneen itselleen, tai vuokrausta voidaan vielä jatkaa esimerkiksi 12 kuukauden sopimuksella.

Tyypillistä on, että asiakas vaihtaa koneen uudempaan kesken vuokrakauden tai sen päätyttyä. Kesken vuokrakauden tehtyyn uuteen konehankintaan lisätään sopimuksen mukaiset avauskustannukset.

Miten yleistä leasing on maa- ja metsätalousalalla? Onko käytössä tapahtunut muutoksia?

Suomessa leasing on perinteisesti ollut melko harvinainen rahoitusratkaisu maataloudessa. Esimerkiksi etelänaapurissamme Virossa leasing on yleisempää.

Leasingin osuus on kuitenkin kasvussa myös Suomessa. Joitain vuosia sitten noin viisi prosenttia koneiden ja kaluston hankinnoista tehtiin leasing-sopimuksilla, nykyään reilut kymmenen prosenttia.

Suosion nousua selittänee ennen kaikkea muutos asenteissa: nuorempi sukupolvi ei enää koe käyttämiensä koneiden omistamista yhtä tärkeäksi kuin ennen.

Lisäksi maatalouskoneiden hinnat ovat nousseet, ja leasing mahdollistaa pienen kuukausittaisen maksun ostamisen sijaan. Kun maatalousyksiköt ovat kasvaneet, koneille tulee paljon käyttöä, mikä tekee vuokrauksesta kannattavaa. Yhä useampi maatalousyrittäjä tekee sivutoimista koneurakointia, joka tuo sekin koneille lisää käyttötunteja.

Jotkut konevalmistajat myös tarjoavat nykyään huoltoja, jotka laskutetaan leasing-sopimuksen yhteydessä.

Millaiseen tilanteeseen leasing sopii? Mitkä sen edut ovat?

Leasing sopii ennen kaikkea koneille ja kalustolle, jota käytetään joitain vuosia. Esimerkiksi maataloustraktoreita ja kurottajia hankitaan usein leasingin kautta.

Hyvin pitkäikäisille koneille osamaksurahoitus voi olla parempi ratkaisu.

Leasing tasoittaa kassavirtaa eikä sido kerralla suurta pääomaa. Samalla se parantaa yrittäjän maksuvalmiutta.

Vuokra vähennetään tuloverotuksessa ja vuokran alv-osuus arvonlisäverotuksessa, mikä tasaa yrittäjän omista tuotteistaan maksamaa arvonlisäveroa.

Leasing on myös vaivaton ratkaisu. Vuokrattavan koneen voi hankkia suoraan myyjäliikkeen kautta.

Leasing-sopimuksessa määritetään koneelle jäännösarvo. Mitä se tarkoittaa?

Jäännösarvo vastaa koneen arvoa vuokrakauden jälkeen. Yleensä jäännösarvosta vastaa asiakas eli hän päättää siitä, mitä koneelle tapahtuu vuokrasopimuksen jälkeen. Jos asiakas ei halua lunastaa konetta itselleen, on hänen vastuullaan etsiä sille ostaja.

Joissain leasing-sopimuksissa jäännösarvon vastuu on myyjällä, ja kone palautuu vuokra-ajan jälkeen takaisin heille. Silloin asiakkaalla ei ole oikeutta lunastaa vuokrattua konetta tai kalustoa itselleen.

Miten leasing vertautuu osamaksurahoitukseen?

Yksi ero liittyy verotukseen. Osamaksurahoituksessa asiakas maksaa konetta vähitellen osamaksuerissä. Koneen hintaan sisältyvän arvonlisäveron voi kuitenkin vähentää välittömästi kokonaisuudessaan – leasing-mallissa alv-vähennystä saa aina kuukausisumma kerrallaan.

Osamaksueriä voi räätälöidä itselleen sopivaan ajankohtaan, leasing-maksu taas vaatii säännöllisiä, kuukausittaisia maksuja.

Osamaksulla katetaan tyypillisesti korvausinvestointeja, eli hankitaan uusi kone vanhan poistuessa käytöstä. Silloin vaihtokonetta käytetään usein sopimuksen käsirahana. Leasing taas sopii erityisesti lisäinvestointiin, jossa hankitaan täysin uutta kalustoa.

Miksi leasing on tärkeää vakuuksien kannalta?

Yhteistä leasingille ja osamaksurahoitukselle on se, että niihin ei tarvita erillisiä vakuuksia, kun kone itsessään toimii vakuutena. Kun vakuuksia ei sitoudu konehankintoihin, yrittäjälle jää enemmän pelivaraa esimerkiksi tärkeisiin rakennus- ja maahankintainvestointeihin.

Toisin sanoen – jos konehankintaa varten on otettu pankista lainaa tilan peltoja ja metsiä vastaan, lisämaan hankintaan tai uuteen tuotantorakennukseen ei välttämättä enää löydy riittäviä vakuuksia. Silloin pankki ei myöskään voi tarjota investointeihin lainaa.

Tutustu OP:n leasing- ja osamaksurahoituspalveluihin