Kainuussa on vahvat perinteet yhdessä miettimiseen ja yhdessä toimimiseen. Pienessä maakunnassa ratkaisuja etsitään yhdessä. Näin tehtiin myös elokuun puolivälissä, kun Kainuun Osuuspankin neuvottelupöytään istuivat myös maatalousyrittäjyyteen liittyvien sidosryhmien edustajat MTK:sta, ProAgriasta ja ELY-keskuksesta. Tällä kertaa pohdittiin ratkaisuja maatalousyrittäjien ja sidosryhmien välisen yhteistyön tiivistämiseen.

– Maataloudessa on meneillään vahva murros, joka jatkuu edelleen. Sidosryhmäyhteistyö on näinä aikoina entistäkin tärkeämpää, Kainuun Osuuspankin pankinjohtaja Ville Pennanen sanoo.

Aiemmin esimerkiksi pankin ja yrittäjän välinen yhteistyö on liittynyt sukupolvenvaihdokseen, tuotannon muutostilanteisiin, tilakauppoihin tai taloudellisiin vaikeuksiin. Yhteistyön tiivistäminen eri sidosryhmien välillä mahdollistaa asiakkuuden kehittämisen ja ohjaamisen oikeaan suuntaan maatalouden murroksessa. Yhteistyön avulla yrittäjä saa parhaan tuen ja avun. Pennanen kannustaakin maatalousyrittäjiä ottamaan rohkeasti yhteyttä yhteistyökumppaneihinsa etenkin, jos näköpiirissä on tulevia investointeja tai haasteita.

Yhteistyötahot yrittäjän apuna

Osuuspankki on tällä hetkellä suurin maatalouden rahoittaja. Aiemmin yrittäjä kääntyi pankin puoleen vasta laadittuaan suunnitelman ja laskelmia. Yhteistyö pankin kanssa kannattaa aloittaa jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa.

– Paras lopputulos saadaan, kun laskelmat laaditaan yhdessä yrittäjän kanssa. Näin saamme kerralla laadittua realistiset ennusteet. Tällöin voimme vaikuttaa esimerkiksi tarvittavaan rahoitukseen, laina-aikaan, lyhennysten aloitukseen ja korkosuunnitteluun, Osuuspankin asiakkuuspäällikkö Elisa Wahlsten sanoo.

Neuvontapalvelut, rahoittaja ja ELY-keskus muodostavat ketjun, joka palvelee maatalousyrittäjää, ja ratkaisut löytyvät yleensä yhteistyön avulla.

OP Ryhmä järjestää maatalousyrittäjille suunnattua Maatilayrittäjien talousvalmennusta, jossa yrittäjät saavat konkreettisia vinkkejä oman yritystoimintansa kehittämiseen ja taloudenhallintaan. Valmennus toteutetaan etäyhteyksien kautta.

ProAgria tarjoaa palveluja ja osaamista maatalouden ja yritystoiminnan kilpailukyvyn ja kannattavuuden kehittämiseen.

– Meillä on vahva kokemus yrittäjyyden realiteeteista. Pyrimme keskustellen löytämään kullekin yrittäjälle parhaan ratkaisun. Autamme laskelmien teossa ja liiketoiminnan kehittämisessä sekä toimimme yrittäjän linkkinä pankkiin ja ELY-keskukseen, ProAgria Itä-Suomen talousasiantuntija Matilda Veijola-Pyykkönen kertoo.

Maatalousyrittäjien arvostus noussut

Nykyisestä maailmantilanteesta johtuen ruuan ja maatalousyrittäjien arvostus on noussut. Silti maatalouteen kohdistuu monia haasteita, kuten kustannusten nousu.

ELY-keskus tiedottaa ja neuvoo maatalousyrittäjiä rahoitus- ja tukimahdollisuuksien hakemisessa sekä opastaa muiden sidosryhmien palvelujen pariin. On olemassa neuvontajärjestelmä Neuvo, joka tarjoaa maatalousyrittäjälle edullisia asiantuntijapalveluita.

– Asiantuntijapalvelujen käytössä ei kannata aikailla eikä jäädä epätietoisuuden valtaan. Maaseutuelinkeinojen kehittäminen ja maaseudun elinvoimaisuuden turvaaminen on yksi ELY-keskuksen tehtävistä, rohkaisee Kainuun ELY- keskuksen maaseutupalvelujen yritysasiantuntija Eeva Heikkinen.

Viljelijällä voi olla taloushuolia, tai omalle tekemiselle on voinut sokeutua. Tällöin voi olla hyvä vaihtaa ajatuksia ihmisen kanssa, joka ymmärtää.

– Vertaistuki on tärkeää. Tukea voi saada esimerkiksi Välitä Viljelijästä -projektista, Maaseudun tukihenkilöverkosta ja erilaisista ryhmistä kuten Jelppi-ryhmästä, MTK:n Pohjois-Suomen toiminnanjohtaja Hanne Hurskainen kannustaa.

Ville Pennanen kannustaa avoimuuteen vaikeissakin tilanteissa.

– Pankin rooli on tukea yrittäjää realiteettien pohjalta myös vaikeiden päätösten tekemisessä. Tärkeää on tarkastella tilannetta tässä hetkessä ja samalla tulevaisuuteen katsoen.