Maatilojen yhtiöittäminen on vilkastunut viime vuosina, kun maa- ja metsätilat vapautettiin varainsiirtoverosta vuoden 2018 alusta. Siitä lähtien yritystoimintaa harjoittava maa- tai metsätalouden harjoittaja on voinut siirtää olemassa olevan yrityksensä varat ja velat perustettavaan osakeyhtiöön eikä ole joutunut enää maksamaan kiinteistöjen osalta neljän prosentin ja arvopapereiden osalta 1,6 prosentin varainsiirtoveroa. Pro Agrian tilastojen mukaan Suomessa oli vuonna 2019 jo 947 osakeyhtiömuotoista maatilaa.

– Ideaalitilanne olisi, että jo yhtiöittämisen suunnittelun alkuvaiheessa maatalousyrittäjä, talouskonsultti ja pankin asiantuntija istuisivat saman pöydän ääreen, sparraisivat toisiaan ja tekisivät laskelmia yhdessä, miten maatilan toimintaa voitaisiin kehittää ja rahoittaa toivotulla tavalla, sanoo OP Keski-Pohjanmaan asiakkuusjohtaja Anssi Ala-Kopsala.

Siirtymistä osakeyhtiömuotoon maatalousyrittäjiä houkuttaa 20 prosentin yhteisövero, jonka osakeyhtiö maksaa tuloksestaan. Perheviljelmillä verotus on usein huomattavasti korkeampi.

– Kiinnostusta yhtiöittämiseen selkeästi on, sillä yhtiöittämisselvityksiä tulee meille vuosittain tasaiseen tahtiin, noin puolenkymmentä kappaletta, Ala-Kopsala sanoo.

– Kymenlaakson alueella on toteutettu viime vuosina kymmenkunta maatilojen yhtiöittämistä. Mistään varsinaisesta ryntäyksestä ei voi kuitenkaan puhua, toteaa OP Kymenlaakson asiakkuusjohtaja Jarmo Tulkki.

Taloudellista tukea selvitystöihin

Vaikka läheskään kaikki selvitykset eivät johda vielä yhtiöittämiseen, viestivät ne osaltaan, että maatalousyrittäjät haluavat kehittää yritystoimintaansa. Maatalousala on ammattimaistunut ja tilakoot kasvaneet sekä yrittäjien koulutustaso noussut. Maatiloja halutaan kehittää pitkäjänteisesti ja parantaa niiden taloudellista kannattavuutta.

Maatilat voivat saada vuosille 2021–2022 aina 15 000 euroon asti maa- ja metsätalousministeriön maaseutuohjelmalta tukea (Neuvo-rahoitus) asiantuntijapalveluihin, kun kyseessä on esimerkiksi tilan kehittämiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen liittyvät selvitykset.

Kannattavuus on yhtiöittämisen lähtökohta

Maatilan yhtiöittäminen on aina tapauskohtaista eikä suoraan voi sanoa, millaiselle tilalle yhtiöittäminen parhaiten soveltuu.

– Tilan tulisi tietysti tehdä tulosta, sillä kannattamattoman maatilan taloutta ei paranneta muuttamalla yhtiömuotoa. Yhtenä lähtökohtana voisi pitää ansiotulon määrää ja arvioida sen perusteella, syntyykö osakeyhtiöstä toivottuja verohyötyjä. On tietysti myös hyvä muistaa, ettei yhtiöittäminen ole mikään itseisarvo. Kymenlaaksossa on useita hyvää tulosta tekeviä maatiloja, jotka eivät ole harkinneetkaan siirtymistä osakeyhtiöksi, pohtii Tulkki.

– Osakeyhtiö voi olla hyvä ratkaisu esimerkiksi silloin, jos pariskunnasta toinen työskentelee tilan ulkopuolella töissä ja yksityistalouden kulut voidaan kattaa pitkälti näillä palkkatuloilla. Tällöin osakeyhtiöön kertyy sijoitusvarallisuutta ja saadaan aikaan verohyötyä, Ala-Kopsala sanoo.

Tehokas väline talouden ja sijoitusvarallisuuden hallinnointiin

Verohyöty sinänsä ei voi olla kuitenkaan ainoa kriteeri yhtiöittämiselle. Ala-Kopsalan mukaan yhtiöittämiseen päätyvät useimmiten sellaiset maatalousyrittäjät, jotka ovat jo pitkään kehittäneet tilansa tuotantotaloutta ja näkevät osakeyhtiön luontevana välineenä talouden ja sijoitusvarallisuuden hallinnointiin. Tasaverotus helpottaa osakeyhtiötä vähentämään velkojaan ja sijoittamaan varallisuutta tuottavampiin kohteisiin.

– Seuraavan sukupolvenvaihdoksen tullessa ajankohtaiseksi voidaan osakeyhtiö jakaa kahteen osaan, jolloin jatkajan osakeyhtiöön siirtyy maatilan varallisuus ja velat, kun taas luopuvan osakeyhtiöön jää sijoitusvarallisuus, Ala-Kopsala sanoo.

Mikä muuttuu, kun maatilasta tulee osakeyhtiö?

Osakeyhtiön perustaminen on peruuttamaton tapahtuma, johon ei kannata lähteä kevyin eväin. Maatilan tuotantotalouteen osakeyhtiö ei tuo oikeastaan muutoksia, mutta talouden hallinnointiin se vaikuttaa.

– Osakeyhtiö on juridinen oma oikeushenkilö, joka maksaa palkkaa tai osinkoja yrittäjälle. Osakeyhtiön varat ovat osakeyhtiön varoja. Maatalousyrittäjän tulee pitää erillään osakeyhtiön varat ja yksityiset käyttövarat, Ala-Kopsala sanoo.

– Osakeyhtiölaki edellyttää, että yhtiöllä on hallitus, ja että hallituksen kokouksista ja yhtiökokouksista huolehditaan lakien mukaan, Tulkki toteaa.

Tulkki muistuttaa, että osakeyhtiön tilitoimiston valinnassa on tärkeää löytää kumppaniksi sellainen toimisto, joka varmasti ymmärtää maatilan kirjanpitoon, verotukseen ja tilinpäätökseen liittyvät erityispiirteet.

– Osakeyhtiön kirjanpito on hyvin säänneltyä. Tuloksen manipulointi on huomattavasti rajoitetumpaa, eikä poistoja voi käyttää tuloksen säätämiseen. Maksamattomat laskut on kirjattava, Tulkki sanoo.

– Osakeyhtiönä toimiminen selkeyttää maatilan taloutta, kun siirrytään vuosittaisesta arvonlisäveron maksamisesta kuukausipohjaiseen rytmiin. Tällöin rahoittajan on mahdollista saada maatilan taloudesta ajantasaista tietoa ja näkymää, mihin suuntaan maatila on menossa. Rahoituslaitoksen näkökulmasta osakeyhtiönä toimiminen helpottaa yhteisen tulevaisuuden suunnittelua, kun molemmat osapuolet puhuvat samaa talouden kieltä, Ala-Kopsala sanoo.

Ala-Kopsalan mukaan OP haluaa olla mukana auttamassa maatalousyrittäjiä menestymään omassa työssään ja löytämään ratkaisuja varallisuuden kasvattamiseen.

Vakuutukset ja vakuudet – huomioi nämä

Siirtyminen osakeyhtiöksi tarkoittaa myös muutoksia vakuutuksiin. Osakeyhtiö on oikeussubjekti, jonka nimissä maatilalle otetaan vakuutukset.

– Tällöin on riskienhallinnan kannalta hyvä käydä läpi, miten tilan toiminta turvataan, jos omistajille, toimivalle johdolle tai hallitukselle tapahtuu jotakin. Näihin tilanteisiin on tarjolla esimerkiksi ryhmäeläkevakuutuksia, Ala-Kopsala sanoo.

Tärkeää on myös muistaa, ettei osakeyhtiö saa antaa vieraan velkaan vakuutta. Yrittäjä ei voi siis osakeyhtiön varoista antaa vakuutta vaikkapa lastensa asunnon hankintaan. Niinpä maatalousyrittäjän onkin hyvä ennen yhtiöittämistä erottaa maatilan varoista erikseen osa sijoitusvarallisuutta, jota voidaan käyttää vakuutena esimerkiksi lasten asuntolainoihin.

Lue myös: Maatilasta osakeyhtiöksi – varainsiirtoverosta vapautus avaa yhtiöittämispadon