Vuosi 2019 oli Ylläs Ski Resort Ylläsjärvelle vastuullisuuden saralla käännekohta. Yritys osallistui tuolloin TOBE Low Carbon -hankkeeseen, jonka tarkoituksena oli pienentää Pallas-Yllästunturin kansallispuiston alueen hiilijalanjälkeä.

– Olemme aina toimineet mahdollisimman vastuullisesti, mutta hankkeen myötä saimme konkreettisia toimenpidesuosituksia hiilijalanjäljen pienentämiseksi, sanoo Ylläs Ski Resort Ylläsjärven toimitusjohtaja Mikko Virranniemi.

Ylläksen hiihtokeskus koostuu kahdesta yrityksestä, jotka toimivat tunturin molemmin puolin. Yritys on vastannut tunturin eteläpuolella sijaitsevan Ylläs Ski Resort Ylläsjärven hiihtohissitoiminnasta vuodesta 1985 saakka. Perheyrityksen omistaa kaksi perhettä, ja toimintavastuussa on toinen sukupolvi.

Hiihtokeskuksen toiminta alkoi kahdesta ankkurihissistä. Nyt Ylläsjärven puolen rinteisiin pääsee kymmenellä hissillä. Liikevaihto on 5,7 miljoonaa euroa ja yrityksessä on työntekijöitä työvuosiksi muutettuna 33 henkilötyövuotta.

– Talvi on meille pääkausi, mutta uudet hissiratkaisut mahdollistavat toiminnan myös kesällä, jolloin hissejä käyttävät pyöräilijät ja maisemien ihastelijat. Tämän kauden suurin investointi oli kuuden hengen tuolihissi.

Ylläs Ski Resort Ylläsjärvi on tehnyt 13,2 miljoonan euron vastuullisuuteen keskittyvän investointihankkeen. Hankkeen myötä hiihtokeskukseen hankittiin muun muassa hybridi-rinnekone sekä täysautomaattinen lumetusjärjestelmä, jonka avulla säästyy energiaa ja vettä.

Hiilijalanjälki pienemmäksi investoinneilla

TOBE Low Carbon -hankkeessa hiihtokeskukselle tehtiin hiilijalanjälkilaskelma sekä suunnitelma sen pienentämiseksi. Toimenpidesuositusten pohjalta hiihtokeskukselle laadittiin vastuullisuussuunnitelma ja investointisuunnitelma.

Yhteistyökumppaninsa Ekokompassin kanssa hiihtokeskus laati ympäristöohjelman ja yritykseen nimitettiin vastuullisuusasioista vastaava henkilö. Huhtikuussa 2022 hiihtokeskukselle myönnettiin Luonnonsuojeluliiton kuratoima Ekokompassi-sertifikaatti osoituksena vastuullisesta työstä ympäristön eteen. Kesällä 2022 yritykselle myönnettiin Sustainable Travel Finland -sertifikaatti.

– Tavoitteemme on olla hiilineutraali hiihtokeskus vuoteen 2025 mennessä, Virranniemi sanoo.

Energiansäästöä Ylläs Ski Resort Ylläsjärvi on tavoitellut muun muassa siirtymällä sataprosenttisesti uusiutuvaan energiaan, ottamalla käyttöön ekologisen lämmitysjärjestelmän sekä uuden hybridi-rinnekoneen, sekä investoimalla täysautomaattiseen lumetusjärjestelmään.

– Lumetusjärjestelmä on 35 prosenttia edeltäjäänsä tehokkaampi. Se säätää itsensä optimaalisesti sääolosuhteiden mukaan, mikä säästää energian lisäksi myös vettä.

Vastuullisuuden tarkastelusta on muodostunut oleellinen osa pankkien riskienarviointia ja vastuullisuustoimissa onnistuminen vaikuttaa enenevässä määrin rahoituksen saatavuuteen ja hintaan. Ylläs Ski Resort Ylläsjärvi on tehnyt pitkään Pohjolan OP:n kanssa yhteistyötä. Kuvassa vasemmalla hiihtokeskuksen toimitusjohtaja Mikko Virranniemi ja oikealla Pohjolan OP:n asiakkuusjohtaja Antti Kumpula.

Pankki tukena vastuullisuustyössä

Kansainvälistä kasvua ja kestävää kehitystä tukevan investointihankkeen kokonaiskustannus oli 13,2 miljoonaa euroa. Hanketta oli rahoittamassa Pohjolan Osuuspankki, joka on osa OP Ryhmää. Lisäksi investointihanke sai Euroopan Aluekehitysrahaston tukea.

Vastuullisuuden tarkastelusta on muodostunut oleellinen osa pankkien riskienarviointia ja vastuullisuustoimissa onnistuminen vaikuttaa enenevässä määrin rahoituksen saatavuuteen ja hintaan. Virranniemi kertoo, että vastuullisuuden teemat olivat esillä myös investointihankkeen rahoitusneuvotteluissa.

OP Ryhmä on sitoutunut kestävyystavoitteisiin ja tukee asiakasyrityksiään näiden pyrkimyksissä kehittää liiketoimintaansa vastuullisempaan suuntaan.

– Vastuullisuus ei ole sanahelinää, vaan osa yritysten arkea ja konkreettisia tekoja. Pankkien lisäksi myös muut sidosryhmät edellyttävät yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista vastuullisuusvaatimuksiin. Erilaiset sertifikaatit ja raportointimallit helpottavat vastuullisuustekojen havainnoimista, Pohjolan OP:n asiakkuusjohtaja Antti Kumpula sanoo.

Yhteistyö perustuu luottamukseen

Hankkeen rahoitusprosessia Virranniemi luonnehtii vaivattomaksi. Pohjolan Osuuspankilla oli hankkeessa merkittävä rooli.

– Yhteinen historiamme on pitkä ja olemme yhdessä vieneet läpi erilaisia kehityshankkeita. Tähän hankkeeseen haimme rahoitusta jo suunnitteluvaiheessa. Ilman pankin ja ELY-keskuksen tukea meillä ei olisi ollut mahdollisuuksia tämän kokoluokan investointihankkeeseen, Virranniemi sanoo.

– Pankin näkökulmasta yhteistyö perustuu luottamukseen. Hiihtokeskuksen kanssa yhteistyö on helppoa, avointa ja läpinäkyvää. Tulevaisuudennäkymät ovat olleet avoimesti näkyvillä ja ennustettavissa, Kumpula sanoo.

Mikko Virranniemi haluaa yrityksensä esimerkillä innostaa muita alueen yrittäjiä pyrkimään vastuullisempaan toimintaan.

Ylläs Ski Resort haluaa inspiroida muita

Hiihtokeskus haluaa omalla toiminnallaan rohkaista muita alueen yrittäjiä sitoutumaan vastuullisuuteen, joka ympäristön lisäksi pitää sisällään sosiokulttuurisen näkökulman.

– Tarjoamme paikallisille esikoululaisille ilmaisen kausikortin laskettelurinteisiin ja jokaiselle Kolarin kunnan koululaiselle kaksi ilmaista laskettelupäivää talven aikana, Virranniemi kertoo.

Iso-Ylläksellä vastuullisuuden eteen tehtävä työ jatkuu. Tulevana talvena yritys investoi lumen määrää mittaavaan Snow Sat -järjestelmään. Sen avulla lumetuksen määrän optimointi on entistä tarkempaa

– Vastuullisuus edellyttää toiminnan jatkuvaa parantamista. Sertifikaatit ovat voimassa määräajan, minkä jälkeen yritys arvioidaan aina uudestaan, Virranniemi sanoo.

TOBE Low Carbon -hankkeen rahoittajina olivat EU:n aluerahaston ja Metsähallituksen Luontopalveluiden lisäksi Pallas-Yllästunturin kansallispuiston kumppaniyritykset, joihin myös Ylläs Ski Resort Ylläsrjärvi kuuluu.

Kestävillä valinnoilla rakennat vaikuttavaa liiketoimintaa. Tarjoamme kestävät rahoitusratkaisut yrityksesi ja taloyhtiösi käännekohtiin. Tutustu rahoitusratkaisuihimme >
Lisätietoja vastuullisuudesta Yrittäjän talousvalmennuksessa