Suomessa sattuu keskimäärin noin 1 900 rakennuspaloa vuosittain. Pelastustoimen viimeisten vuosien tilastojen mukaan määrä on ehkä laskusuunnassa, mutta niistä maksetut korvaukset ovat kasvaneet.

Pohjola Vakuutuksen Senior Underwriterin Jari Siljorannan mukaan yleisen järjestyksen ja siisteyden lisääminen auttaa vähentämään paloriskejä yrityksissä.

– Heikko turvallisuuskulttuuri eskaloituu helposti, jos ympäristön siisteys laiminlyödään. Useimmiten kiire aiheuttaa huolimattomuutta, Siljoranta toteaa.

Varmista toimitilojen yleinen siisteys ja laitteiden kunto

Toimitiloissa sähkölaitteet, ylimääräiset jatkojohdot sekä kaikenlainen roska keräävät pölyä. Staattinen sähkö puolestaan aiheuttaa pölyn tarttumisen sähkölaitteeseen ja sitä kautta pahimmassa tapauksessa tulipalon.

Myös ylitsepursuava jäteastia on paloriski, erityisesti jos vieressä on kuuma sähkölaite.

– Roska- ja jäteastioiden kansien tulee sulkeutua kunnolla. Jäteastioita ei saisi sijoittaa lähelle lämpöä tuottavia koneita vaan mieluiten niille varataan oma paikkansa tuotantotiloista. Ulkona roskat sekä jätteet on hyvä sijoittaa hyvin valaistuun hyötykeräyspisteeseen, jossa jäte samalla lajitellaan ja kierrätetään, Siljoranta opastaa.

Muoviset jäteastiat itsessään ovat paloturvallisuusriski tuotantotiloissa, joissa kannattaa suosia metallisia astioita.

Toinen iso riski liittyy jatkojohtoihin. Niiden suojakuoressa ei saisi olla murtumia tai painaumia, jotka estävät niiden turvallisen käytön. Myös johtoihin kertynyt lika ja pöly voivat aiheuttaa jatkojohdon lämpenemistä, mikä on paloturvallisuusriski.

­– Jatkojohtoja ei myöskään saisi ketjuttaa, vaan virta laitteisiin tulee ottaa kiinteästä pistorasiasta. Näin toimimalla vähennetään myös paloriskiä.

Kiinnitä huomioita valaisimiin ja akkujen lataamiseen

Toimitilojen lämpöä tuottavat valaisimet voivat Siljorannan mukaan olla paloriski. Hehkulamput ja loisteputkivalaisimet kannattaa varustaa tarvittaessa suojakuvuilla ja niiden vikaantuessa vaihtaa vähemmän lämpöä tuottaviin ja energiatehokkaisiin valaisimiin, kuten ledeihin.

Siljoranta muistuttaa myös, että akut tulee ladata aina valvotuissa tiloissa. Latauspisteissä ei saisi säilyttää mitään palavaa materiaalia.

Monesti akut jätetään latautumaan yöajaksi, kun henkilökuntaa ei ole paikalla, mikä on paloturvallisuuden kannalta iso riski.

– Kannattaa hyödyntää ajastimia niin, että syöttö katkeaa silloin kun töissä ei enää olla.

Käytetyt akut tulee viedä erilliseen keräyspisteeseen, samoin kuin palavat nesteet ja kaasut, joille on varattava oma erillinen ulospäin tuulettuva ja palo-osastoitu varastotila.

Nosta yrityksen turvallisuustasoa turvallisuuskävelyillä

Turvallisuuskävelyt ja pelastusharjoitukset kannattaa ottaa osaksi yrityskulttuuria. Säännöllisesti tehtyinä ne nostavat yrityksen turvallisuustasoa.

Turvallisuuskävely tarkoittaa sitä, että työnjohto kävelee yhdessä työntekijöidensä kanssa yrityksen toimi- tai tuotantotilat läpi ja tarkistaa edellä mainittuja paloturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Samalla tiedot kirjataan ylös. Näin myös työnjohto osoittaa olevansa mukana parantamassa turvallisuuskäytäntöjä.

Turvallisuuskävelyssä huomioidaan myös palo-ovien toimivuus ja poistumisteiden esteettömyys.

Jokaisella yrityksellä, jolla on velvollisuus laatia pelastussuunnitelma, tulisi sellainen myös laatia. Sen laadinnan yhteydessä käydään läpi tulipaloihin ja muihin vaaratilanteisiin liittyvät turvallisuusasiat.

Paloturvallisuuden kuuden kohdan tarkistuslista

  1. Palovaroittimet: Testaa palovaroittimen toimivuus kuukauden välein. Vaihda varoittimen paristot kerran vuodessa uusiin. Vaihda palovaroitin uuteen 5–10 vuoden välein.
  2. Palo-ovet: Huolehdi, että palo-ovet sulkeutuvat ja salpautuvat itsestään. Mikäli ovia pidetään auki normaaliaikana, on ovet varustettava laittein, jotka sulkevat ne tulipalon sattuessa. Älä käytä kiilaa palo-oven auki pitämiseksi.
  3. Sähköpääkeskus: Pidä sähköpääkeskuksen edusta vapaana tavarasta. Suojaa avonainen sähköpääkeskus suojakansilla. Lämpökuvaa sähköpääkeskukset säännöllisin väliajoin.
  4. Jäteasiat: Tarkista, että roska- ja jäteastioiden kannet sulkeutuvat kunnolla. Sijoita jäteasiat ulkona hyvin valaistuun hyötykeräyspisteeseen. Yksittäisen jäteasian etäisyyden on oltava 4 metriä rakennuksen räystäslinjasta, kahden tai useamman 6 metriä ja jätekatoksen 8 metriä.
  5. Poistumistiet: Pidä poistumistiet vapaana äläkä varastoi niille mitään tavaraa.
  6. Määräaikaistarkastukset: Muista suorittaa sähköasennusten määräaikaistarkastukset ajallaan. 

Lue myös:

Tulipalo tuhosi kaiken, vakuutukset mahdollistivat liiketoiminnan jatkuvuuden

Omaisuusvakuutuksilla yrityksesi saa turvaa esimerkiksi tulipalon varalta. Tarjoamme omaisuutesi turvaksi kattavan valikoiman vakuutuksia yrityksellesi ja räätälöimme toimialasta riippumatta tarpeisiisi sopivan vakuutusratkaisun. Lue lisää.