Business Finland myöntää suomalaisille pk-yrityksille 5 000 euron arvoisia innovaatioseteleitä. Yritykset voivat hankkia setelillä tietoa ja asiantuntijaosaamista kansainvälisten tuote- ja palveluinnovaatioiden kehittämiseen. Palveluntarjoajina voivat toimia yritykset, yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimusorganisaatiot.

Yrityksen omavastuuosuus setelin arvosta on 1 000 euroa, joten tuen osuudeksi muodostuu 4 000 euroa. Setelillä voi ostaa palveluja enintään kahdelta palveluntuottajalta. Jos hankittavan palvelun kokonaishinta ylittää 5 000 euroa, yritys maksaa itse rajahinnan ja toteutuneiden kulujen erotuksen.

Innovaatioseteli myönnetään De minimis -rahoituksena eli Euroopan komission määrittelemänä pienten kehitysprojektien yritystukena.

Yritykset voivat etsiä tarpeisiinsa sopivaa palveluntarjoajaa Business Finlandin ylläpitämästä innovaatiosetelin palvelutarjoajien rekisteristä, johon kuuluu tällä hetkellä noin 800 toimijaa. Palveluntarjoajan voi kuitenkin hankkia myös rekisterin ulkopuolelta, kunhan organisaatio täyttää tietyt Business Finlandin asettamat ehdot.

Innovaatioseteliä kannattaa hakea kansainväliseen tuotekehitysprojektiin

Yksi innovaatiosetelin palveluntarjoajista on immateriaalioikeuksien suojaamiseen erikoistunut helsinkiläinen Boco IP. Yrityksen konsultointijohtaja Petri Nieminen kertoo Boco IP:n toimineen innovaatiosetelin palveluntarjoajana vuodesta 2016 eli alusta lähtien.

– Mielestäni yritykset ovat löytäneet innovaatiosetelin hyvin, ja seteli on alentanut erityisesti pienempien yritysten kynnystä hyödyntää asiantuntijapalveluita.

Nieminen sanoo, että myös Business Finlandilla on ollut johdonmukainen linja setelien myöntämisessä.

– Asiakkaamme ovat yleensä saaneet setelin, kun kehitettävä tuote tai palvelu on ollut uusi ja tavoitteena kansainväliset markkinat. Jos jompikumpi ehdoista ei ole täyttynyt, seteli on jäänyt saamatta.

Aina ei tavoitteena kuitenkaan tarvitse olla globaali markkina. Esimerkiksi tavoite laajentaa toimintaa Ruotsiin tai Viroon on Niemisen mukaan ainakin tähän asti riittänyt hyvin.

– Seteliä kannattaa ehdottomasti hakea, jos yritys harkitsee kansainvälistä tuotekehitysprojektia. Meidän kauttamme tuolla summalla pystyy hankkimaan esimerkiksi tavaramerkin koko EU:n alueelle, ja varoja jää muihinkin toimenpiteisiin, Nieminen vinkkaa.

Tuki auttaa innovaatioprosessin käynnistysvaiheessa

Innovaatiosetelin tuella yritykset voivat selvittää tuotteensa tai palvelunsa käytettävyyttä sekä jatkokehitys- ja markkinakelpoisuutta. Setelillä ostettavat palvelut saattavat tähdätä esimerkiksi prototyypin valmistamiseen, mittausten, testausten ja kokeilujen tekemiseen, immateriaalioikeuksien suojaamiseen tai uuden tuote- ja palvelustrategian luomiseen.

– Innovaatioseteli soveltuu erityisesti innovaatioprosessin alkuvaiheen tarpeisiin. Olemme esimerkiksi tehneet asiakkaillemme markkinoiden kartoitusta ja toiminnanvapausselvityksiä, kuten tietyn tuotenimen käyttömahdollisuuksia ja mahdollisia teknologiaa koskevia kielto-oikeuksia, Nieminen kertoo.

Business Finland opastaa innovaatiosetelin hyödyntämisestä kiinnostuneita yrityksiä keskustelemaan kehittämishaasteistaan ensiksi palveluntarjoajien kanssa. Asiakasyritys ja palveluntarjoaja tekevät yhdessä työsuunnitelman, jonka pohjalta hakijayritys täyttää innovaatiosetelihakemuksen Business Finlandin asiointipalvelussa.

Palveluntarjoaja voi konsultoida hakuprosessissa. Hakemuksen lähettäjän tulee kuitenkin olla yrityksen edustaja, jolla on myös yrityksen nimenkirjoitusoikeus.

– Projekti pitää pystyä perustelemaan uskottavasti. Kehittämistarpeita, projektisuunnitelmaa ja tavoitteita on avattava riittävästi.

Innovaatiotuki maksetaan suoraan palveluntarjoajalle

Kun innovaatioprojekti päättyy, yritys maksaa omavastuuosuutensa ja Business Finland innovaatiosetelin mukaisen rahoituksen suoraan palveluntarjoajalle. Business Finland maksaa tuen palveluntarjoajan lähettämän laskun perusteella.

Myönteinen rahoituspäätös edellyttää, että setelin saanut yritys on tehnyt Business Finlandille rahoituspäätöksestä hyväksymisilmoituksen ja toimittanut hankkeen loppuraportin.

– Hakemus kannattaa tehdä hyvissä ajoin, Nieminen vinkkaa.

Lue lisää innovaatiosetelistä Business Finlandin sivuilta

Tutustu innovaatiosetelin palveluntarjoajien rekisteriin

Artikkeli on osa Puhalletaan yhteen Suomeen -teemaa, jolla OP haluaa tukea yrityksiä poikkeustilanteen aikana, kiinnittää huomiota yritysten tärkeään merkitykseen yhteiskunnassa ja kannustaa muitakin toimimaan paikallisten yritysten puolesta. Tutustu teemasivuihin, jonne on koottu OP:n tukitoimet, helpotukset, ohjeet ja vinkit yrityksille.