Syksyn pk-yritysbarometrin mukaan kaikkien muiden toimialojen paitsi teollisuuden investointien saldoluku on painunut negatiiviseksi. Tulos perustuu reilun 6 000 suomalaisen pk-yrityksen vastauksiin.

OP:n pk-yritysasiakkaista vastaava johtaja Heikki Peltola pitää Suomen Yrittäjien, Finnveran ja TEM:n julkaiseman barometrin tuloksia yllättävinä.

– Ovatko yritykset ymmärtäneet investointeina barometrissa ensisijaisesti vain rakennukset, koneet ja laitteet? Yhä useammalla yrityksellä investointeja ovat myös aineettomat kohteet kuten leasing-kalusto, tietojärjestelmien vuokraus tai muu ostotoiminta, jotka sirpaloituvat usealle eri rahoittajalle, Peltola pohtii.

Pk-yritysbarometrin mukaan 75 prosenttia yrityksistä on investoinut tietotekniikkaan, ohjelmistoihin, koneisiin tai laitteisiin viimeisen 12 kuukauden aikana. Miltei 60 prosenttia yrityksistä on myös kouluttanut henkilöstöään. Lähes viidennes on ottanut käyttöön uusia liiketoimintamalleja ja reilu neljännes uutta teknologiaa.

Yli puolet kasvuhaluttomia

Yritysten investointihaluttomuus voi selittyä Peltolan mukaan myös pk-yritysten lähtökohdista. Monelle yrittäjälle yritystoiminta on peruselinkeinon vaihtoehto, johon on ajauduttu eri syistä. Monen lähtökohtana on itsensä työllistäminen. Valtaosa pk-yrityksistä onkin alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä.

Pk-yritysbarometrin mukaan voimakkaasti kasvuhakuisia yrityksiä on vain yhdeksän prosenttia ja kasvuyrityksiä 34 prosenttia. Peräti 57 prosenttia yrityksistä ei tähtää kasvuun, pyrkii säilyttämään asemansa tai on lopettamassa toimintansa.

– Kasvuhaluttomuutta voi selittää myös yrittäjien suhteellisen korkea keski-ikä, yli 50 vuotta. Jos takana on jo 30 vuotta yrittäjyyttä ja omat henkilökohtaiset tavoitteet saavutettu, ei yritystoiminnan kasvattaminen enää ehkä motivoi eikä haluta ottaa ylimääräisiä riskejä, Peltola sanoo.

Omassa työssään hän törmää usein yrittäjiin, joilla ei ole selkeätä unelmaa tai näkemystä siitä, missä heidän yrityksensä voisi olla muutaman vuoden kuluttua.

– Yrittäjät tarvitsevat paljon sparrausta ja valmennusta. Meitä kiinnostavat erityisesti sellaiset yrittäjät, joilla on halu kehittää toimintaansa.

Peltola uskoo pk-yrityskentän muuttuvan 2020-luvulla, kun pk-yritysten rakennemuutos kiihtyy. Yrittäjiksi tulee lisää nuorempia, kielitaitoisia ja kansainvälisesti verkottuneita tekijöitä.

Enemmän huomiota hallitustyöskentelyyn

Kansainvälistyneessä liiketoimintaympäristössä yritysten toimintaedellytykset muuttuvat nopeasti. Yritysten on kehityttävä jatkuvasti, jotta ne voivat menestyä ja pärjätä kilpailussa.

Pk-yritysbarometrissa kehittämistarpeistaan kertoneet pk-yritykset kokevat, että niillä on eniten kehittämistä myynnissä ja markkinoinnissa.

Peltola pitää huolestuttavana, että yrityksen hallitustyöskentelyä pitää tärkeimpänä kehittämiskohteena vain kuusi prosenttia vastanneista, vientiä ja kansainvälistymistä vain seitsemän prosenttia ja yhteistyötä tai verkottumista vain 10 prosenttia vastanneista.

Keskisuurten perheyritysten kannattaisi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita apuna hallitustyöskentelyssä, Peltola toteaa.

– Se on pieni investointi, joka voisi tuottaa paljon hyvää liiketoiminnan strategian kehittämiseen ja kasvuhyppyjen mahdollistamiseen. Ulkopuolisilta asiantuntijoilta saa usein tuoreita näkemyksiä toiminnan uudistamiseen tai oman vision terävöittämiseen.

Rohkeammin palveluita käyttöön

Peltolan mielestä pk-yritysten kannattaisi hyödyntää muutenkin rohkeammin tarjolla olevia monipuolisia asiantuntijapalveluita, olipa kysymyksessä sitten rahoitus- tai kansainvälistymistarpeet.

Vaikka palveluita on saatavilla, pk-yritykset tuntuvat empivän ulkopuolista apua. Tämä tulee hyvin esiin pk-yritysbarometrin kyselyssä kansainvälistymispalveluiden käytöstä. Kansainvälistyvistä pk-yrityksistä peräti 70 prosenttia ei ole käyttänyt toiminnan kansainvälistymiseen liittyviä palveluita.

– Eniten on osattu hyödyntää Business Finlandin tarjoamia kansainvälistymispalveluja ja rahoituspalveluja sekä Finnveran rahoituspalveluja. Näidenkin osuus jää kuitenkin vain reiluun 10 prosenttiin.

OP:n asiantuntijat auttavat löytämään sopivimman rahoitusratkaisun niin investointeihin kuin kaikkiin muihinkin yrityksesi rahoitustarpeisiin. Tutustu myös OP:n muihin yrittäjän palveluihin.