Yrityksen kasvuun liittyy monenlaisia vaiheita. Usein kasvuvaiheessa oleva yritys tarvitsee ulkopuolisten asiantuntijan neuvoja sekä rahoitusta.

Pankkien ydintoimintaa on auttaa asiakkaitaan menestymään ja kasvamaan sekä neuvoa yrityksiä kasvuun liittyvien kysymysten kanssa. Pankin tehtävä on rahoituksen järjestämisen yhteydessä arvioida, onko liiketoiminta kannattavaa vai ei, ja neuvoa yrittäjää kasvuun liittyvien kysymysten kanssa. Mikäli yritys kaipaa kasvusuunnitelmilleen sparrausta, tässäkin pankki voi auttaa.

– Pankkiin kannattaa olla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä. Kasvuaikeissa oleva yritys saa pankilta arvokasta tietoa kasvuun liittyvistä vaiheista sekä rahoituksesta, sanoo Mikko Yli-Isotalo, OP Uudenmaan  yritysasiakkuuksien liiketoimintajohtaja.

Miten kasvua rahoitetaan?

Kun yrityksen kasvusuunnitelmat vaativat rahoitusta, pankki edellyttää yritykseltä tiettyjä dokumentteja ja perusteluita päätöksenteon tueksi.

– Paras tapa kuvata kasvusuunnitelmia on laatia liiketoiminta- tai investointisuunnitelma, jonka perusteella saa käsityksen yrityksen mahdollisuuksista ja kasvutavoitteista. Mitä huolellisemmin laadittu suunnitelma, sitä helpompaa se on kaikille osapuolille, sanoo Yli-Isotalo.

Rahoituspäätöksen tekemiseen tarvitaan erilaisia taustatietoja yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tulevista suunnitelmista. Tällaisia tietoja ovat yrityksen tilinpäätöstiedot sekä ennusteet tuleville tilikausille. Yrityksen maksukyky on luotonmyönnön perusta. Yrityksen taloudellisen tilanteen tulee olla riittävän vahva suhteessa yrityksen rahoitukseen. Kassavirran tulee olla riittävä kattamaan yrityksen lainanhoitomenot.

– Jos yrityksen taloudellinen tilanne on haastava esimerkiksi heikon kassavirran tai vähäisten omien pääomien vuoksi, rahoituksen saaminen voi olla vaikeaa, mutta vaikeassakin tilanteessa kannattaa miettiä ratkaisuja yhdessä pankin kanssa, kehottaa Yli-isotalo.

Rahoitusneuvotteluun on hyvä varautua myös miettimällä, onko yrityksellä vakuuksia, joita voi käyttää lainan vakuudeksi.

Pankista tukea kasvusuunnitelmiin

Pankkia kiinnostaa yrityksen strategia ja tavoitteet. Näiden tietojen pohjalta pankki pyrkii löytämään parhaat ja toimivimmat ratkaisut asiakkaan rahoitustarpeisiin ja tukemaan yrityksen kasvutavoitteita. Pankki haluaa tukea kasvuhakuisia yrityksiä ja neuvoa heidät tarvittaessa oikeiden yhteistyökumppaneiden pakeille.

– Hyvät kumppanuudet ja verkostot ovat erittäin tärkeitä yrityksille. Osuuspankkien vahvuus on paikallisuus. Palveluverkostomme on laaja ja paikallinen toimialatuntemuksemme on hyvällä tasolla. Yhteistyöverkostoistamme löytyy erilaista osaamista ja tukea yrityksille. Osuuspankit tekevät laajasti yhteistyötä kasvuyrityksiä tukevien toimijoiden kuten Finnveran ja Business Finlandin kanssa.

Asiakkaidemme taloudellisen menestyksen tukeminen on Yli-Isotalon mukaan Osuuspankkien perustehtävä. Osuuspankit tukevat yritysten liiketoimintaa olemalla yritysten arjessa mukana järjestämällä niille erilaisia koulutus- ja verkostoitumistapahtumia.

Useita rahoitusvaihtoehtoja

Myös kansainväliseen kasvuun saa apua Osuuspankeista.

– OP:lla on erittäin kattavat kansainvälisen kaupan palvelut, joista on hyötyä kansainvälistä kasvua hakeville yritykselle. Yhdessä ratkaisemme muun muassa, mitkä ovat yritykselle tehokkaimmat tavat hoitaa maksuliikennettä eri valuutoissa. Vienti- ja tuontiremburssit tuovat ulkomaankauppaa tekevän yrityksen arkeen turvaa, sanoo Yli-Isotalo.

Rahoitusvaihtoehtoja on useita, joista pankki etsii yrittäjälle parhaan ratkaisun yrityksen liiketoiminnan tarpeisiin. Investointeja voidaan rahoittaa yrityslainojen lisäksi leasing-/osamaksurahoitusta hyödyntämällä. Kasvu vaatii usein yrityksiltä myös käyttöpääomaa.  Pitkien maksuaikojen turvaksi yritys voi hakea laskusaatavarahoitusta.

– Kasvuyrityksellä voi olla haasteita löytää vakuuksia omasta taseestaan rahoituksen mahdollistamiseksi. Näissä tilanteissa apuna on usein Finnveran takaustuotteet. OP Ryhmä välittää myös Euroopan investointipankin riskinjakotakauksia.

Muistilista kasvua suunnittelevalle yritykselle

  • Ota pankkiin yhteyttä heti, kun kasvusuunnitelmia ilmenee. Pankista voi saada hyödyllisiä neuvoa kasvun eri vaiheisiin.
  • Laadi huolellinen suunnitelma, josta käy ilmi yrityksen strategia ja kasvutavoitteet.
  • Rahoituspäätöstä varten tarvitaan laskelmia: viimeisin tilinpäätös, tiedot kuluvan tilikauden kehityksestä, ennusteet kuluvalle ja tuleville tilikausille.
  • Pohdi, millaisia lainanvakuuksia on käytettävissä.

Rahoituksen hakemisen vaiheet

  1. Yhteydenotto pankkiin
  2. Käydään neuvottelu, jossa mietitään sopivat rahoitusratkaisut.
  3. Arvioidaan yrityksen taloudellinen tilanne ja ennuste.
  4. Pankki tekee luottopäätöksen.
  5. Esitellään ratkaisuehdotus asiakkaalle.