Kasvupotentiaali ja halu kasvaa. Ne ovat ominaisuuksia, joita yritys tarvitsee saadakseen pääomasijoituksia. Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirran mukaan tärkeintä on kuitenkin yhteinen näkemys tulevaisuudesta.

– Pääomasijoittajat korostavat usein, että tärkeintä on yrityksen ja sijoittajan välinen luottamus. Molemmilla osapuolilla täytyy olla yhteinen käsitys ja tahtotila tulevaisuudesta.

Kasvuyrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joilla on jo vakiintunut liiketoiminta ja yleensä muutaman miljoonan euron liikevaihto. Toisaalta pääomasijoittajat saattavat sijoittaa yritykseen, joka on vasta ideatasolla. Riittää, että yrityksen ja sijoittajan intressit kohtaavat.

– Kun on osaamista ja pääomia investointeihin, siitä syntyy kasvua, Santavirta toteaa.

Usein pääomasijoittajat sijoittavat yrityksiin, jotka tavoittelevat yli 100 miljoonan euron liikevaihtoa.

Kaikki yritykset eivät kuitenkaan halua kasvaa, mitä saattaa Santavirran mielestä selittää riskinottamisen pelko.

– Suomalaisten yritysten riskinottamisen pelko on luonnollista, mutta yritysten kasvu on tärkeää. Kansantaloudelle on merkitystä, että keskisuuria yrityksiä saadaan lisää, sillä se luo työpaikkoja ja hyvinvointia.

Pääomasijoituksia tekevät pääomasijoitusyhtiöt kuten Bocap ja Juuri Partners. Ne ovat vähemmistösijoittajia eli ne omistavat korkeintaan 50 prosenttia kohdeyrityksestä. Vaikka vähemmistösijoittajien osuus on kolminkertaistunut parin vuoden sisällä, suurin osa pääomasijoituksista on edelleen enemmistösijoituksia.

Liiketoiminnan vastuullisuutta arvostetaan

Kasvuyritykset, jotka saavat pääomasijoituksia, tuottavat usein tuotteita ja palveluita muille yrityksille. Mikään yksittäinen toimiala ei ole pääomasijoittajien silmissä erityisasemassa, vaan yrityksen kokonaistilanne ratkaisee.

Lisäksi liiketoiminnan vastuullisuus on tärkeä kriteeri monelle pääomasijoittajalle. Sijoittajat pohtivat, miten yritys vaikuttaa ihmisiin ja yhteiskuntaan.

– Jos yrityksen toiminta aiheuttaa haittaa ympäristölle, voi olla, että se karkottaa pääomasijoittajia. Toisaalta pääomasijoittajat saattavat kiinnostua yrityksestä, jolla on kasvupotentiaalia, mutta toimintakulttuuria on muiden uudistusten ohella kehitettävä ympäristöystävällisemmäksi, Santavirta arvioi.

Kasvun eri vaiheissa tarvitaan erilaista apua

Vuonna 2018 sekä kotimaiset että ulkomaalaiset pääomasijoittajat sijoittivat varojaan yhteensä 96 suomalaiseen kasvuyritykseen kuten äänieristettyjä työtiloja tekevään Frameryyn tai lastenvaatemerkki Gugguun. Ulkomaalaista rahaa sijoitettiin yhteensä 871 miljoonaa euroa ja suomalaista 438 miljoonaa euroa.

Euromääräisesti eniten sijoituksia kertyi ulkomaalaisilta sijoittajilta, mutta vain 15 yritykseen.

– Ulkomaalaiset pääomasijoittajat tulevat mukaan yleensä siinä vaiheessa, kun yritys laajentuu esimerkiksi Pohjoismaiden ulkopuolelle Eurooppaan ja kun yrityksen koko on tarpeeksi suuri.

Ulkomaisilla pääomasijoittajilla voi olla enemmän kokemusta kansainvälisistä markkinoista kuin kotimaisilla, mikä hyödyttää yritystä kansainvälistymisen kynnyksellä.

– Suomalaiset sijoittajat ovat kuitenkin kivijalka pääomasijoittamisessa ja kasvuyritysten kehittämisessä suurempaan kokoluokkaan Suomessa, Santavirta muistuttaa.

Kansainvälisen kokemuksen lisäksi pääomasijoittajat tuovat kasvuyritykseen muutakin osaamista ja verkostoja. Pääomasijoittaja voi tarjota yritykselle konkreettisia työkaluja esimerkiksi hallitustyöskentelyyn ja rekrytointeihin.

Irtautuminen lopullisena tavoitteena

Pääomasijoittamisen ensisijainen tehtävä on kasvuyrityksen liiketoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen, mutta lopullisena tavoitteena on yrityksestä irtautuminen. Tällöin pääomasijoittaja ja muut omistajat saavat tuoton yrityksen kasvun rakentamisesta.

Viime vuonna suosituin irtautumistapa oli myynti toiselle pääomasijoittajalle. Santavirran mielestä se on luonnollista, sillä yritykset siirtyvät kasvuvaiheesta toiseen ja kasvun eri vaiheissa yritys vaatii erilaista tukea.

Lue myös:

Pääomasijoittajat ry:ltä löytyy opas pääomasijoituksista kiinnostuneille yrittäjille.

Hyvä hallitus on yrityksen kehityksen moottori

Hyvä kasvu on hallittua kasvua – nämä seikat kasvua havittelevan yrityksen tulisi muistaa