Jo siinä vaiheessa, kun yritystoimintaa harkitaan, on hyvä tiedostaa, että aloitteleva yrittäjä voi saada rahallista tukea. Starttiraha auttaa yrittäjää pärjäämään taloudellisesti yrityksen alkutaipaleella. Kuka sitä voi hakea ja kuinka hakuprosessi etenee?

Mikä starttiraha on?

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää yritystoiminnan aloittavalle henkilöasiakkaalle starttirahaa toimeentulon turvaamiseksi yritystoiminnan alkuvaiheeseen.

Starttiraha on yrittäjälle itselle suunnattu henkilökohtainen toimeentulotuki. Kyseessä ei siis ole yritysrahoituksen muoto, eikä starttirahaa myönnetä yritykselle.

Starttiraha ja sen saamisen kriteerit perustuvat lakiin. Tuki myönnetään aluksi kuudeksi kuukaudeksi. Pisimmillään sitä voi saada 12 kuukauden ajan.

Starttirahaa voi saada enintään viideltä päivältä viikossa. Kooltaan se on päivärahan suuruinen. Esimerkiksi vuonna 2019 se on 32,40 euroa päivältä.

Starttiraha on verotettavaa henkilökohtaista tuloa. Se maksetaan yrittäjän henkilökohtaiselle tilille, ei yritystilille.

Esimerkiksi yritysneuvojat auttavat starttirahahakemukseen tarvittavien liitteiden, liiketoimintasuunnitelman ja laskelmien laatimisessa. TE-toimistolta kannattaa pyytää lisätietoja.

Kuka voi hakea starttirahaa?

Tarkat hakijakriteerit on määritetty lainsäädännössä. Starttirahaa hakevan on hyvä pohtia seuraavia kohtia:

  1. Hakijalla tulee olla riittävät valmiudet yritystoimintaan. Se tarkoittaa, että yrittäjällä on oltava toimialansa osaamista. Myös yrittäjäosaamista tarvitaan.
  2. Starttirahaa myönnetään vain, jos TE-toimisto arvioi, että yrityksellä on jatkuvan kannattavuuden edellytykset.
  3. Yritykselle ei myönnetä starttirahaa, jos kyseessä on kausiyritys. Yritystoiminnan on oltava jatkuvaa ja tulevaisuuteen kantavaa. Siksi sitä myönnetään vain päätoimisille yrittäjille.
  4. Laki antaa TE-toimistolle mahdollisuuden myös vaatia, että hakija laittaa tietyt asiat kuntoon ennen kuin hänelle voidaan myöntää starttirahaa.

Tärkeää on myös huomioida, että tuki on suunnattu sitä tarvitseville.

Milloin tukea haetaan?

Suomessa on 15 TE-toimistoa ja yrittäjäksi ryhtyvä hakee sitä oman alueen TE-toimistosta.

Tukea haetaan jo ennen kuin yritys on perustettu ja sen toiminta on alkanut. Päätös starttirahasta tehdään siis ennen kuin yritys rekisteröidään ja sen toiminta alkaa.

Jos toiminta on jo käynnistynyt ja kyseessä on kokopäiväinen yritystoiminta, ei starttirahaa voi saada.

Kuinka nopeasti tukea voi saada?

Hakija voi itse sujuvoittaa prosessia täyttämällä kaikki vaaditut tiedot ja lomakkeet tarkasti ja ajatuksella. Jos TE-toimisto joutuu pyytämään esimerkiksi lisäliitteitä, päätökset voivat venyä.

Entä voivatko kevytyrittäjät saada tukea?

Starttiraha voidaan myöntää ainoastaan sellaiselle sivutoimiselle yrittäjälle, joka aikoo muuttaa yritystoiminnan kokopäiväiseksi. Silloin starttiraha pitää hakea jo ennen kuin yritystoiminta muutetaan kokopäiväiseksi.

Miksi starttirahaa ei myönnetä?

Starttirahaa voidaan myöntää sitä tarvitseville ja kriteerit täyttäville henkilöille. Laki ja edellytykset starttirahalle ovat eri puolella Suomea samat, mutta paikallisia eroja starttirahan myöntämisessä voi olla.

Tämä perustuu siihen, ettei starttirahan tarkoitus ole vääristää alueellisesti markkinoita tai tuoda kilpailuetua. Starttirahahakemusta käsiteltäessä arvioidaankin myös se, ettei starttiraha vääristä samoja tuotteita ja palveluja tarjoavien yritysten välistä kilpailua.

Kuinka kauan starttirahaa voi saada?

Yrittäjä voi myös hakea jatkoa starttirahalle. Jatkohakemus tulee tehdä ja lähettää TE-toimistolle noin kuukausi ennen jo aiemmin myönnetyn kuuden kuukauden kauden loppumista. Jos hakemus saapuu TE-toimistolle kauden päätyttyä, se hylätään.

Jatkokausi on enintään kuuden kuukauden mittainen. Se voidaan myöntää esimerkiksi silloin, kun yritystoiminta ei vielä ole kääntynyt plussan puolelle, mutta potentiaalia tähän on.

Juttuun on haastateltu asiantuntija Tom Åhlgrenia Uudenmaan TE-toimistosta