Omaa yritystään perustava törmää nopeasti tärkeään kysymykseen: kuinka valita oikea yritysmuoto?

Päätöstä kannattaa puntaroida hetki, sillä yritysmuodot vaikuttavat muun muassa yrityksen verotukseen, kasvumahdollisuuksiin ja hallinnointiin liittyviin töihin. Yritysmuotoa voi yrityksen tarpeiden muuttuessa myös vaihtaa.

Ennen yritysmuotoon pureutumista oman liikeidean tulee olla kirkkaaksi hiottu, muistuttaa yritysneuvoja Hanna Ojanperä Keski-Suomen Uusyrityskeskuksesta.

– Selkeä liikeidea määrittää pitkälti myös yhtiömuodon valintaa. Kun se on kunnossa, myös yritysmuoto löytyy yleensä melko helposti.

Mitkä tekijät vaikuttavat valintaan?

Yrityksen perustajien lukumäärä ohjaa sitä, millainen yritys on mahdollista perustaa. Yksinyrittäminen rajaa tiettyjä vaihtoehtoja pois, sillä yksi ihminen voi perustaa ainoastaan toiminimen, osakeyhtiön tai osuuskunnan. Osuuskunta on melko harvinainen yritysmuoto mutta sopii toimintaan, jossa halutaan demokraattinen päätöksenteko.

Myös yrityksen toimiala ja liiketoiminnan laajuus tai kasvusuunnitelmat vaikuttavat valintaan.

– Pohdittavia seikkoja ovat esimerkiksi rahoituksen tarve ja sitä kautta myös toiminnan jatkuvuus. Aloittelevalla yrittäjällä tosin on harvoin mielessä heti kasvu, kun keskitytään lähinnä toiminnan vakauttamiseen, Ojanperä toteaa.

Jos yritys hakee ja saa ulkopuolista rahoitusta, myös rahoittajalla voi olla selvä näkemys sopivasta yritysmuodosta.

Toiminimi vai osakeyhtiö?

Ylivoimaisesti suurin osa kaupparekisteriin merkityistä suomalaisista yrityksistä on osakeyhtiöitä tai toiminimiä. Osakeyhtiötä ja toiminimeä suosii myös valtaosa Keski-Suomen Uusyrityskeskuksen asiakkaista.

– Ne jakautuvat melko tasan uusissa yrityksissä, tosin viime vuosina osakeyhtiön suosio on kirinyt hieman toiminimen ohi, Ojanperä kertoo.

Päätöstä toiminimen ja osakeyhtiön välillä voi lähestyä miettimällä oman yritystoiminnan luonnetta. Yleisesti ottaen toiminimi soveltuu yrityksille, joiden toiminta perustuu pitkälti yrittäjän itsensä ammattitaitoon ja työpanokseen. Osakeyhtiö on harvoin riippuvainen pelkästä yrittäjän työpanoksesta, ja toiminta on helpommin skaalautuvampaa palvelutuotantoa.

– Toiminimi on joustava yritysmuoto, joka on kevyt aloittaa ja pyörittää. Osakeyhtiö mahdollistaa paremmin laajamittaisen yritystoiminnan, jossa euroja liikkuu enemmän, Ojanperä summaa.

Joissain tilanteissa osakeyhtiö voi myös tuoda yrittäjälle lisää uskottavuutta. Tämä pätee Ojanperän mukaan esimerkiksi teollisuudessa, konsultoinnissa ja kansainvälisille markkinoille tähtäävissä yrityksissä.

– Lisäksi kannattaa miettiä, kuinka paljon haluaa käyttää aikaansa yrityksen pyörittämiseen. Osakeyhtiöön liittyy jo kaikenlaista hallinnollista paperityötä, joka pitää hoitaa.

Taloudellinen vastuu ja rahaliikenne

Osakeyhtiö eroaa toiminimestä merkittävästi myös henkilökohtaisen vastuun rajoittumisella yritykseen sijoitettuun pääomaan. Yrittäjä ei siis ole henkilökohtaisesti vastuussa esimerkiksi osakeyhtiön veloista, jollei ole toiminut niiden takaajana.

– Siinä missä toiminimi on sama kuin yrittäjä itse, osakeyhtiö on erillinen oikeushenkilö. Se vaikuttaa verotukseen mutta myös yrittäjän ja yrityksen väliseen rahaliikenteeseen.

Toiminimellä yrityksen pääomaa voi siirrellä melko vapaasti. Osakeyhtiössä kaiken rahaliikenteen pitää kulkea määrätyllä tavalla. Esimerkiksi palkkojen nostosta pitää aina tehdä tositteet.

Kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö ja osuuskunta 

Jos yrityksen perustajia on useita, mahdollisia yhtiömuotoja ovat myös kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö. Ojanperän mukaan ne ovat nykyään selvässä vähemmistössä verrattuna osakeyhtiöön ja toiminimiyrittämiseen.

Kommandiittiyhtiössä tarvitaan vähintään kaksi yhtiömiestä, joista vain toinen on vastuunalainen ja toinen niin kutsuttu äänetön yhtiömies. Äänettömältä yhtiömieheltä vaaditaan yritykseen vain rahallinen panostus.

Avoin yhtiö on hyvin lähellä kommandiittiyhtiötä, mutta siinä on vähintään kaksi vastuunalaista yhtiömiestä, joilla on molemmilla oikeus hoitaa yhtiön asioita itsenäisesti. Kumpikin myös vastaa yhtiön sitoumuksista, kuten velasta yhteisvastuullisesti. 

Lisäksi on olemassa osuuskunta, jonka suojissa eri alojen osaajat voivat helpommin tarjota omia palveluitaan. Osuuskunnan tarkoitus on tukea jäsentensä taloudenpitoa ja elinkeinotoimintaa. Osuuskunnalla voi olla myös muu tarkoitus, mikäli tästä on osuuskunnan säännöissä toisin määrätty.

Ojanperä toteaa, että kommandiitti- tai avoin yhtiö vaatii perustajilta vahvaa keskinäistä luottoa. Yhtiömuodot voivat soveltua esimerkiksi pienen perheyrityksen perustamiseen ja kommandiittiyhtiö erityisesti tilanteeseen, jossa vaikkapa oma puoliso otetaan mukaan yksinyrittämiseen.

– Mutta jos kaksi kaverusta haluaa perustaa yrityksen, korostaisin heille osakeyhtiön hyviä puolia. Avoimessa yhtiössä riskit ovat suuremmat, kun toiminnasta vastataan henkilökohtaisella omaisuudella.

Sopivan yritysmuodon valinta on yksi tärkeimmistä päätöksistä, kun yritystoimintaa aloitetaan. Tutustu eri yritysmuotojen vertailuun. 

Lue myös: 

Oletko perustamassa yritystä? Hoida ensimmäisenä nämä 5 asiaa

Yrityksen lopettaminen – muista nämä

Yritysmuodot vertailussa - Miten valita yritykselle paras yhtiömuoto?

Artikkeli on julkaistu 8.4.2019, ja sitä on päivitetty 27.9.2022, lisäämällä linkityksiä.