Yhtiökumppanin tai muun avainhenkilön kuolema tai vakava sairaus kuuluu yrittäjien suurimpiin huolenaiheisiin. Erityisen merkittävä pelko on pienissä yrityksissä, joiden toiminnan pyörittäminen voi käytännössä levätä yhden tai kahden ihmisen harteilla, toteaa OP:n vakuutuspäällikkö Sirkku Hiekkamäki.

– Jos yhtiökumppani jää työkyvyttömäksi tai kuolee, mitä tehdä? Esimerkiksi tulipaloon varautuminen kuuluu jo lähes jokaisen yrityksen toimintaan, mutta avainhenkilön menetys tulee monelle yllätyksenä.

Myös yrittäjän itsensä tapaturmaan tai sairauteen liittyy merkittäviä pääomariskejä. Esimerkiksi yrityksen tilauksiin tai projekteihin tulevat viivästykset aiheuttavat nopeasti sanktioita. Usein yrittäjä voi myös olla henkilökohtaisesti takaajana yrityksen lainoissa, ja vakuutena saattaa olla yrittäjän perheen koti.

– Silloin yrittäjän kuolemantapaus tai työkyvyttömyys saattaa aiheuttaa perheelle ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. Kokemukseni mukaan yksi yrittäjän suurimpia huolia onkin se, kuinka perhe pärjää.

Mitä yrittäjän pitää tietää henkivakuuttamisesta? Lataa maksuton opas, joka vastaa yleisimpiin kysymyksiin.

Henkivakuutuksella turvaa perheelle

Henkivakuutus on yksi tapa varautua yrittäjän tai yrityksen avainhenkilön menehtymiseen johtavaan sairauteen tai tapaturmaan.

Vakuutuksen edunsaajaksi voi laittaa yrittäjän perheenjäsenet. Edunsaajana voi olla myös yritys, Hiekkamäki toteaa.

Tärkeää on miettiä, miten vakuutus kannattaa räätälöidä ja kohdentaa, jotta se palvelee kyseisen yrityksen tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.

– Kannattaa miettiä, mitkä ovat juuri tämän yrityksen kannalta merkittävimmät riskit.

Myös vakuutussumman voi määrittää sen mukaan, miten paljon yritys haluaa siihen panostaa ja mihin sitä halutaan käyttää. Hiekkamäen mukaan pienehkössä yrityksessä hyvä nyrkkisääntö on lähteä liikkeelle siitä, että yrityksen lainat ja yrittäjän vuoden ansiot olisi katettu. Jos yrittäjällä on lapsia, summaa olisi hyvä nostaa ylöspäin.

Suojautuminen sopimuksin

Yrityksen avainhenkilön kuolemaan voi myös varautua erilaisin sopimuksin, muistuttaa Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen.

Perinteisesti se, kenelle vainajan omaisuus siirtyy, määritellään testamentissa.

– Testamentissa voidaan määrätä esimerkiksi siitä, että liiketoiminta siirtyy lesken tai muun omaisen sijasta toiselle osakkaalle, Toivonen toteaa.

Osakeyhtiöissä toiminnan jatkamisen kannalta tärkeä dokumentti on osakassopimus, jolla voidaan määritellä, kuka saa lunastaa vainajan osakkeet ja mihin hintaan. Osakassopimus olisi hyvä tehdä ristiriitatilanteiden varalle aina silloin, jos yrityksessä on kaksi omistajaa, jotka omistavat molemmat siitä puolet.

– Yhtiön toiminta voi helposti lamaantua täysin, jos vainajan tilalle tulee joku ulkopuolinen esimerkiksi testamentin määräämänä ilman, että tilannetta on mietitty tarkemmin yrityksen kannalta, Toivonen kuvailee.

Myös kommandiittiyhtiöissä ja avoimissa yhtiöissä voidaan tehdä sopimuksia ja sitoumuksia siitä, kuka saa lunastaa vainajan osuudet yhtiöstä.

Osaamista eteenpäin

Toivonen muistuttaa, että myös tietyntyyppinen verosuunnittelu voi joissain tilanteissa olla hyvää suojautumista yrittäjän kuolemaa vastaan.

– Voidaan järjestellä vaikka niin, että tietyn henkilön osakeosuutta pienennetään, ja yhtiö voi lunastaa osuuksia omilla varoillaan.

Yrittäjän tai yrityksen avainhenkilön menehtyminen aiheuttaa myös ongelmia, joihin juridinen tai vakuutuksilla varautuminen ei auta. Melko tyypillisiä ovat tapaukset, joissa perheyritystä pyörittänyt henkilö menehtyy äkillisesti, ja sivussa olleiden perheenjäsenten pitäisi hypätä puikkoihin hyvin nopeasti.

– Ei se helppoa ole, muttei mahdotontakaan. Paljon riippuu esimerkiksi siitä, onko yrityksessä henkilökuntaa, joka voisi tukea uutta omistajaa äkillisessä vaihdoksessa, Toivonen pohtii.

Toivonen kehottaakin kaikkia yksin- ja pk-yrittäjiä pohtimaan, kuka omassa lähipiirissä voisi mahdollisesti olla sopiva jatkaja yritystoiminnalle pahimman sattuessa. Jos vapaaehtoinen ja halukas henkilö on tiedossa, yritykseen liittyvää tietoa ja osaamista kannattaa alkaa siirtää eteenpäin hyvissä ajoin ja kaikessa rauhassa.

Tutustu yrittäjän ja henkilöstön henkivakuutuksiin - ja pyydä tarjous!