Moni nuori saa ensikosketuksen yrittäjyyteen joko 4H-yrittäjänä tai kouluissa järjestettävien NY-yrittäjyyskurssien kautta. Viime vuonna NY-ohjelman kursseilla perustettiin yli 1 500 yritystä. 4H-yrityksiä on nyt noin tuhat, ja niissä on yrittäjiä yhteensä 1 400.

Suomen 4H-liiton kehityspäällikkö Hilkka Näse ja Nuori Yrittäjyys ry:n asiantuntija Pirkko Peiponen vastaavat, miten nuoren tulee toimia, jos yrittämisessä tulee vastaan mieltä askarruttavia tilanteita.

1. Mitä nuoren tulee ottaa huomioon hygienian osalta, jos perustaa esimerkiksi kahvilan?

Näse: Hyvällä hygienialla, omavalvontasuunnitelmalla ja kylmäketjusta huolehtimisella pääsee pitkälle. Elintarvikelaki edellyttää, että jokainen elintarvikkeiden kanssa työskentelevä suorittaa hygieniapassin kolmen kuukauden sisällä. Tarjoamme nuorille materiaaleja ja koulutusta oman 4H-yrityksen perustamisen tueksi. Esimerkiksi kesäkahvilan perustamiseen löytyy vinkkejä nettisivuillamme olevasta 4H-akatemiasta.

Peiponen: Elintarvikkeita käsittelevien NY-yrittäjille suosittelemme hygieniapassin suorittamista. Lisäksi kannattaa perehtyä elintarvikeviranomaisten ohjeisiin ja määräyksiin esimerkiksi Eviran verkkosivuilla.

2. Pitääkö lupa kahvilan pidolle pyytää jostakin?

Näse: Pienimuotoinen ja vähäriskinen toiminta ei vaadi elintarvikeilmoituksen tekemistä. Hyvää elintarvikehygieniaa pitää silti noudattaa. Kahvila voi kuitenkin tarvita paikkaa varten luvan maanomistajalta, kuten esimerkiksi kunnalta.

Peiponen: Lainsäädäntö katsoo kaikkiaan pop up -toimintaa aiempaa suotuisammin. NY-yritysten ei tarvitse tehdä ilmoitusta kahvilasta, koska toiminta on pienimuotoista ja vähäriskistä. Jos yritys kuitenkin toimii esimerkiksi koululla, NY-yrittäjän pitää varmistaa, saako kahvila toimia oppilaitoksen tiloissa.

3. Kuka on vastuussa, jos joku väittää sairastuneensa esimerkiksi nuoren yrittäjän leipomuksista?

Näse: Koska sairastumiseen liittyy aina paljon eri tekijöitä, kysymys on kinkkinen. Suosittelen ennakoimaan ja huolehtimaan hygieniasta, omavalvonnasta sekä tuoteselosteista. Lähtökohtaisesti elintarvikealalla toimiva on aina vastuussa myymistään tuotteista. Jos kyseessä todella on ruokamyrkytystapaus, on syy aina selvitettävä. Selvitystyö ei kuitenkaan kuulu nuorelle, vaan elintarvikeviranomaisille.

Peiponen: Ruokamyrkytyksen aiheuttajaa voi joissain tapauksissa olla vaikea selvittää. Elintarvikkeen valmistaja on aina viime kädessä vastuussa tuotteistaan. NY-yrityksillä on tuotevastuuvakuutus, joka kattaa elintarvikkeet. Nuori voi aina kääntyä ohjaavan opettajan puoleen, joka auttaa asian selvittämisessä yhdessä viranomaisten kanssa.

4. Nuori perustaa liikuntakerhon, jossa osallistuja satuttaa itsensä. Kenellä on vastuu?

Näse: Riippuu tilanteesta ja siitä, mitä on sovittu. Suosittelemme 4H-yrittäjiä ottamaan vastuuvakuutuksen ja halutessaan he voivat harkita myös osallistujien vakuuttamista. Pienimuotoista yritystoimintaa pyörittävälle 4H-yrittäjälle edullisin tapa on kehottaa osallistujia ottamaan oman vakuutuksen ‒ monilla sellainen on jo valmiiksi. Nuoren kannattaa tutustua myös kuluttajaturvallisuuslakiin.

Peiponen: Jokainen vahinko selvitetään aina tapaturman syiden pohjalta. Syy voi olla esimerkiksi liikuntasalin käytävän liukkaudessa, jolloin vastuu kuulunee kiinteistön omistajalle. Suosittelemme, että kerhoa pitävät nuoret edellyttävät, että osallistujilla on oma vapaa-ajan tapaturmavakuutus voimassa.

5. Tarvitseeko pienimuotoista toimintaa pyörittävän nuoren vakuuttaa yrityksensä?

Näse: Yleensä nuorelle riittää pelkkä kotivakuutus. Tämä on kuitenkin vakuutuskohtaista.

Peiponen: Vakuutustarpeet arvioidaan aina liikeidean perusteella, koska riskit vaihtelevat.

6. Kenen vastuulla on esimerkiksi huonekalujen valmistajien, ikkunanpesijöiden tai muiden fyysistä työtä tekevien työturvallisuus?

Näse: Vastuu työturvallisuudesta on yrittäjällä itsellään. Työstä riippuen suosittelemme 4H-yrittäjälle tapaturmavakuutusta.

Peiponen: Työturvallisuuden huomioiminen ja ohjeistaminen ovat koulun vastuulla. Suosittelemme tarvittaessa ottamaan vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen.

7. Milloin yritystoiminta kasvaa liian suureksi? Voiko toimintaa jatkaa myöhemmin?

Näse: Kun 4H-yrityksen myynti on 7 000 euroa, on aika siirtyä eteenpäin seuraavaan yritysmuotoon. Se voi olla esimerkiksi toiminimi, osuuskunta tai osakeyhtiö.

Peiponen: NY-yritys toimii joko lukukauden, lukuvuoden tai kalenterivuoden ajan osana opetusta. Kun NY Vuosi yrittäjänä -kurssi päättyy, myös yritys lopetetaan. Lisäksi NY-yrityksen liikevaihtoraja on toiminta-aikana 10 000 euroa. Nuori voi halutessaan jatkaa kurssin jälkeen toimintaa esimerkiksi osana osuuskuntaa tai perustamalla virallisesti yrityksen.

Lue lisää:

Kesäyrittäjä on oman itsensä herra ‒ ilmiön suosio kasvaa

Yrittäjyysopinnot avaavat ovia

Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H ja OP tekevät yhteistyötä hankkeesta, jonka tavoitteena on tukea nuorten työelämään siirtymistä Ajokortti työelämään -kursseilla.