Kun ensimmäinen Kulmakonditoria avasi ovensa vuonna 1996 Järvenpäässä, tiskille muodostui heti jonoa. Siitä jonosta myös yrityksen laajentuminen on saanut alkunsa.

Toimitusjohtaja Tarja Aromaa sanoo, että itsetehdyt tuotteet ovat koukuttaneet asiakkaat ja taanneet Kulmakonditorian suosion. Niiden maku on kulkenut kahviloiden edellä Keravalle, Hyvinkäälle, Riihimäelle ja Vantaalle.

Seuraavaksi Kulmakonditoria eli kotoisammin Kulmis avaa kahvilan Mäntsälään.

Vaikka toiveita uusista kahviloista on tullut tasaisesti, perheyrityksen laajentuminen on ollut maltillista.

Yksi syy on se, ettei yrityksellä ole ollut kunnianhimoista laajenemisstrategiaa. Laajenemista harkitaan yleensä silloin, kun yritys löytää sopivalta tuntuvan liikepaikan.

Niiden etsimisessä pitäisi kuitenkin olla aktiivisempi, Aromaa tunnustaa.

‒ Kun kyseessä on pieni perheyritys, on jokaista siirtoa mietittävä harkiten. Yksikin ylilyönti voi tulla kalliiksi. Suuret kansalliset kahvilaketjut näyttävät laajentavan toimintaansa vauhdilla, mutta niillä on taustalla paljon enemmän taloudellista liikkumavaraa, Aromaa sanoo.

Isojen ketjujen etuna on se, että toimintaa voidaan Aromaan mukaan pitää käynnissä pitkään heikosta liikevaihdosta huolimatta. Iso ketju on ensiarvoisen tärkeä silloin, jos asiakkaat eivät löydä heti vasta-avattuun kahvilaan.

Sijainti ratkaisee

Riskeistä huolimatta Kulmakonditorian yrittäjät uskaltautuivat laajentamaan kahvilaansa Keravalle jo pari vuotta Järvenpään avajaisjuhlien jälkeen. Siitä lähtien Kulmis on laajentunut tasaisesti muutaman vuoden välein.

‒ Tärkeintä on sijainti. Asiakasvirtojen on löydettävä kahvilaan helposti ja luontevasti. Meidän tapauksessamme jo nimi asettaa tietyt reunaehdot sille, millaisessa paikassa kahvilan tulisi olla eli rakennuksen kulmassa, Aromaa jatkaa.

Vaikka liiketiloja ei aktiivisesti etsitä, tilaisuuksiin tartutaan tarvittaessa.

Keski-Uudellamaalla vahvan aseman saavuttaneen yrityksen pitkäaikaisena haaveena on avata jonain päivänä kahvila myös Helsinkiin. Vaikka Helsingissä asiakkaita varmasti riittäisi vilkkaan kahvilakulttuurin vuoksi, on Aromaan mukaan muiden kriteerien täytyttävä.

Helsingin keskustassa vastassa ovat jättimäiset vuokrat, joten konseptin on tuotettava tarpeeksi katetta.

‒ Liikevaihtoon suhteutettuna vuokrat eivät saisi hirveästi ylittää kymmentä prosenttia. Lisäksi on oltava kova kuri palkkojen ja raaka-aineiden osalta. Pidemmän päälle on kestämätön tie, jos jokin osa-alue ei ole hallinnassa.

Kuten kaikkien kahviloiden, myös Helsingin kohdalla kilpailutilannetta on arvioitu. On esitetty kysymyksiä siitä, milloin ja mihin kannattaa laajentua?

Ne kulmat, jotka Kulmakonditoriaa kiinnostaisivat, eivät Aromaan harmiksi ole ainakaan tällä hetkellä saatavilla.

Pieni vastaan iso

Ilman hyviä yhteistyökumppaneita laajentaminen ei ylipäänsä olisi ollut mahdollista, Aromaa muistuttaa.

Keravan, Riihimäen ja pian myös Mäntsälän toimipisteet toimivat franchising-periaatteella. Tässäkin perheyritystä vastassa ovat isot ketjut, joiden kansallinen tai kansainvälinen brändi houkuttelee paremmin yrittäjiä.

‒ Konseptimme perustuu erittäin laajaan tuotevalikoimaan, minkä vuoksi kahvilan perustamiskustannukset ovat korkeat. Ruokapuoli on jatkuvasti entistä merkittävämpi osa konseptiamme. Listalla on yli 70 annosta, joten konseptiamme ei ole helppoa ottaa haltuun, Aromaa kertoo.

Toisaalta myös yrittämisen lainalaisuudet tulevat vastaan, kun uuden franchising-kahvilan kohdalla töitä pitää olla valmis tekemään aluksi melkein kellon ympäri.

Oman haasteensa tuo myös sopivan ammattilaisen löytäminen. Emoyhtiön vahvasta tuesta huolimatta franchising vaatii yrittäjältä myös omia investointeja ja vahvaa uskoa konseptiin.

Moni pk-yrittäjä tekee kaiken itse ‒ niin myös Kulmakonditorian tapauksessa.

Laajentaminen vaatii yrittäjiltä tiukkoja ponnisteluja useiden kuukausien ajan, kun he ovat mukana suunnittelemassa kahvilan tiloja, valvomassa rakennustöitä, tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottoa sekä varmistamassa toiminnan käynnistämistä markkinoinnista lähtien.

Varaudu pahimpaan

Tarkkaan tehdyt suunnitelmat, rahoitus, kilpailutilanteen kartoitus ja vakiintunut asiakaskunta eivät kuitenkaan aina tuo toivottua lopputulosta. Se on Aromaan mukaan pidettävä aina mielessä ja siihen täytyy varautua etukäteen ihan yhtä hyvin kuin itse laajentumiseen.

‒ On oltava varasuunnitelma, mitä tehdään jos homma ei toimi, miten päästään ulos mahdollisimman vähin vahingoin ja ilman, että se veisi pohjan pois muultakin liiketoiminnalta, Aromaa neuvoo.

Tähän suunnitelmaan myös Kulmakonditoria joutui varautumaan Tampereelle avatun kahvilan kohdalla.

Pari vuotta kestänyt Tampereen-kokeilu osoitti sen, että Keski-Uudeltamaalta on liian pitkä matka Pirkanmaalle.

Vaikka Kulmiksella on vahva brändi niillä alueilla, missä se toimii, ei Tampereella onnistuttu vakiinnuttamaan tarpeeksi laajaa asiakaskuntaa. Omat vaikeutensa syntyivät muun muassa siitä, että kilpailutilanne muuttui kartoituksen jälkeen huomattavasti eikä siihen oltu osattu varautua.

‒ Kulmakonditoria halusi kokeilla, miten sillä sujuisi isomman kaupungin kilpailussa. Oli siinä johtamishaasteiden lisäksi mukana huonoa tuuriakin. Kustannukset alkoivat muodostua niin suuriksi, ettei tilanteeseen voinut jäädä, Aromaa harmittelee.

Tampereen epäonnistuminen on Aromaasta osoitus yrittämisen kovuudesta. Hän kehottaa yritystoiminnan laajentamista pohtivia toteuttamaan rohkeasti suunnitelmiaan. Riskinotto kuuluu yrittäjyyteen, eikä ilman sitä voi työskennellä.

‒ Yrittänyttä ei laiteta. Jos et yritä, et voi saavuttaa myöskään mitään, Aromaa painottaa.

Tukea kasvuun OPlta