Koronavirus iskee kovaa myös suomalaisyrityksiin. Kun myynti laskee, käyttöpääoma käy nopeasti vähiin. Eteen voi tulla tilanne, jossa kassavarat loppuvat. Sen myötä yritysten rahoitussopimusten ehdot ovat vaarassa rikkoutua. Tämä voi johtaa lomautuksiin, irtisanomisiin ja pahimmillaan konkursseihin.

Monissa yrityksissä tilanteen vakavuus on vasta tunnusteluvaiheessa.

– Joillain aloilla, kuten matkailu- ja ravintola-alalla, koronan vaikutukset alkoivat näkyä välittömästi. Sitten on aloja, joilla pohditaan vielä esimerkiksi henkilöstön toimintatapoja poikkeustilanteessa. Epävarman tilanteen kesto huolestuttaa kuitenkin yleisesti, OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi toteaa.

Myös OP Yrityspankin rahoituksen järjestämisen johtaja Laura Hakamies on samoilla linjoilla.

– Tilanne on vasta alkuvaiheessa, eikä sen kestosta ole tietoa. Yritysten tilanteet vaihtelevat päivittäin, Hakamies sanoo.

OP auttaa akuutissa tilanteessa

OP painottaa laaja-alaista näkemystä asiakkaidensa akuutin tilanteen hoidossa.

– Ongelmien ilmetessä yrityksen tulee ottaa hyvissä ajoin yhteyttä pankin omaan asiakasvastaavaan, Hakamies neuvoo.

Poikkeusoloissa yrityksen tilanteen hahmottaminen voi olla vaikeaa. Hakamies muistuttaa, että pankin lähestyminen ja ongelmiin varautuminen on helpompaa, kun yrityksen likviditeettianalyysi on realistinen ja ajan tasalla.

OP:n PK-yritysasiakkaiden liiketoiminta-alueen johtaja Heikki Peltola uskoo, että elinkelpoiset yritykset selviävät pankin tuella.

– Lyhennysvapaan ohella käymme läpi yrityksen kassaa ja maksuvalmiutta. Huomioimme verottajan tilityksiin lupaamat helpotukset sekä työeläkkeiden maksamiseen liittyvät jousto- ja muutostarpeet. Pohdimme myös yrityksen omaa kykyä sopeuttaa kuluja ja toimintaa, Peltola toteaa.

Yritysten rahoitusta turvataan

Euroopassa on pelätty, että poikkeustilanteessa pankit sulkevat rahoitushanansa ja jättävät yritykset pulaan. Siksi Euroopan keskuspankki on päättänyt keventää tilapäisesti pankkien maksuvalmiusvaatimuksia ja tarjota edullista lainaa. Tavoitteena on saada pankit myöntämään höllemmällä kädellä rahoitusta eurooppalaisille yrityksille.

Suomen hallitus julkaisi 16.3. mittavan tukipaketin, jossa eduskunta saa 100 miljoonan euron lisätalousarvion. Tämä tullaan käyttämään kokonaisuudessaan koronaviruksen synnyttämiin kustannuksiin ja muun muassa turvaamaan yritysten rahoitusta.

Suomen Pankki on julkaissut yritysten auttamiseksi kriisipaketin, jonka koko ensimmäisessä vaiheessa on 500 miljoonaa euroa. Sen myötä pankit ja muut luottolaitokset saavat lisää rahaa, jota ne voivat lainata eteenpäin koronakriisin kourissa kärvisteleville yrityksille ja kotitalouksille.

Myös valtion rahoitusyhtiö Finnvera on reagointivalmiudessa. Hallitus jo kehotti Finnveraa kaksinkertaistamaan kotimaan rahoituksen volyymin ja lupaa korvata rahoitusyhtiölle mahdollisesti aiheutuvia luottotappioita. Finnvera on myöntänyt pankeille luvan antaa lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin. Jos yrityksellä on lainaa suoraan Finnverasta, voi sille hakea kuuden kuukauden lyhennysvapaata.

Myös muualla Euroopassa toimitaan. Saksa on luvannut yrityksille valtion kehityspankin rajattoman rahoitustuen. Tanska on julkaissut suuren tukipaketin, jossa valtio muun muassa takaa 70 prosenttia lainoista pk-yrityksille, jotka ovat kärsineet merkittävästi tilanteen takia.

Maksuvaikeuksiin voi hakea maksujärjestelyä

Pienyrittäjiäkään ei jätetä pulaan. Esimerkiksi yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa vero.fi:ssä. Ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä erityisestä syystä, kuten sairastumisen takia. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. Mikäli yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvioitua pienemmäksi, ennakkoveroon voi hakea muutosta.

– Kriisi on jo nyt näyttänyt, että Suomi on vahvasti yrittäjyyden puolella ja haluaa ratkaista asioita yhdessä, jotta yhteiskunta ja talous selviävät mahdollisimman vähillä kolhuilla, Peltola toteaa.

Tilannetta seurataan

OP seuraa tilannetta tarkasti ja on valmiudessa neuvomaan asiakkaitaan. Lyhennysten lykkääminen on yksi nopeimmista apukeinoista, mutta harvoin ainoa varteenotettava, saati toimiva pitkällä aikavälillä. Lyhennyslykkäykset auttavat, jos koronakriisin vaikutukset jatkuvat vain muutaman kuukauden.

Mutta mikäli toimintaympäristön muutos on pysyvä, yritystoimintaa on suunnattava uudelleen. Apua ja neuvoja kannattaa hakea kaikissa tilanteissa.

– Meillä on asiantuntemusta vaihtoehtoisista apukeinoista. Käytettävissämme on Finnveran laaja takausvalikoima ja tiedostamme muidenkin tahojen ratkaisuja, Peltola sanoo.

Lue ohjeet kuinka toimia, jos haluat muokata luottosi maksuohjelmaa tai tarvitset lyhennysvapaata, tai tarvitset lisää rahoitusta yrityksellesi.

Lue lisää koronaviruksen vaikutuksista OP Ryhmän pankki- ja vakuutuspalveluihin.

Artikkeli on osa Puhalletaan yhteen Suomeen -teemaa, jolla OP haluaa tukea yrityksiä poikkeustilanteen aikana, kiinnittää huomiota yritysten tärkeään merkitykseen yhteiskunnassa ja kannustaa muitakin toimimaan paikallisten yritysten puolesta. Tutustu teemasivuihin, jonne on koottu OP:n tukitoimet, helpotukset, ohjeet ja vinkit yrityksille.