Milloin kannattaa harkita oman yritysmuodon päivittämistä toiminimestä osakeyhtiöksi?

Muutostarve syntyy yleensä positiivisessa tilanteessa: yritykseen on kertynyt tai kertymässä jakamatonta voittoa, edessä on kasvua tai merkittäviä investointeja. Muutos voi olla ajankohtainen myös esimerkiksi silloin, kun halutaan laajentaa yrityksen omistuspohjaa.

Mitkä ovat perustavanlaatuisimmat erot toiminimen ja osakeyhtiön välillä?

Toiminimi on käytännössä yhtä kuin perustajansa. Kaikki toiminimellä laskutetut palkkiot ovat henkilökohtaista tuloa, joka verotetaan yhdessä muiden tulojen kanssa. Toiminimen perustaja on myös käytännössä henkilökohtaisesti vastuussa toiminimen alla tehdyistä sopimuksista ja taloudellisista ylä- ja alamäistä.

Osakeyhtiö on yrittäjästä erillinen toimija. Yrittäjä ei lähtökohtaisesti ole henkilökohtaisessa taloudellisessa vastuussa osakeyhtiön sitoumuksista paitsi mahdollisesti sijoittamansa pääoman verran, elleivät osakkaan omat varat ole velkojen vakuutena. Niinpä osakeyhtiö sopii hyvin liiketoimintaan, jolla on vahvat kasvutavoitteet.

Paljonko yrityksessä pitää liikkua rahaa, jotta toiminimestä kannattaa ottaa loikka osakeyhtiöksi?

Yhtiömuodon muutokseen vaikuttaa aina moni muukin seikka kuin pelkät raha-asiat, mutta yhtenä rajapyykkinä on usein pidetty 60 000–100 000 euron vuosituloja. Myös kulurakenne ratkaisee eli kuinka paljon rahaa jää säästöön. Jos kaikkia tuloja ei tarvitse ottaa yrityksestä heti ulos, se on yksi merkki siitä, että osakeyhtiön perustaminen voisi olla ajankohtaista. Muutoksen ajoitus on viisasta suunnitella yhdessä tilitoimiston kanssa.

Vaatiiko osakeyhtiön perustaminen alkupääomaa?

Vaatimus yksityisen osakeyhtiön pääomasta poistui 1.7.2019. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että yrityksen kiinteät kulut käynnistyvät nopeasti ja laskutus tuo rahaa tilille noin 1–3 kuukauden viiveellä.

Ensimmäinen varsinainen kustannus on usein perustamisilmoitus, joka maksaa sähköisenä 275 euroa (v. 2020). Mahdollisuus pankkitilin avaamiseen on suositeltavaa selvittää ennen rekisteröintiä.

Onko osakeyhtiö verotuksen kannalta järkevämpi vaihtoehto kuin toiminimi?

Jos tulot ovat pienet, toiminimi on verotuksellisesti edullinen vaihtoehto. Tilanne muuttuu, mikäli tuloja alkaa tulla enemmän. Voittoa verotetaan toiminimellä progressiivisesti, osakeyhtiössä kiinteällä yhteisöveroprosentilla.

Yhtiömuotojen verotuksen perusteisiin voi tutustua esimerkiksi Uusyrityskeskuksen perustamisoppaan avulla.

Onko asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden kannalta väliä, operoivatko he toiminimen vai osakeyhtiön kanssa?

Toiminimiyrittäjyys on totuttu yhdistämään ammatinharjoittamiseen, ja kyse on henkilöyhtiöstä. Useilla toimialoilla tällä ei ole merkitystä, mutta yritysten välisissä kaupoissa ja sopimuksissa voidaan osakeyhtiö nähdä katu-uskottavampana kumppanina, sillä sen varat ovat erillään omistajan varoista.

Jutun asiantuntijana toimivat yritysneuvoja Ilona Ukkonen ja toimitusjohtaja Teemu Pinomäki Keski-Suomen uusyrityskeskuksesta. Lähteet: Veronmaksajan pieni opas: Mikä yhtiömuodoksi yritykselle?

Lue lisää:

Yrityksen perustaminen mielessä? Näin pääset alkuun

Veronmaksajan pieni opas: Mikä yhtiömuodoksi yritykselle?