Suurin osa suomalaisista yrityksistä päättää tilikautensa vuodenvaihteessa, ja tilinpäätökseen olisi hyvä alkaa valmistautua viimeistään kuukausi ennen tilikauden vaihtumista.

– Tärkeää olisi kuitenkin se, että tilinpäätökseen olisi valmistauduttu jo ennakoivasti. Kun katse on irti peruutuspeilistä ja eteenpäin, niin ei tule ikäviä yllätyksiä, korostaa Larsen & Co -tilitoimiston toimitusjohtaja Markku Larsen.

Larsen tarkoittaa, että kirjanpidon merkittävät jaksotukset, kuten palkat, varaston muutokset ja poistot olisi hyvä tehdä kuukausittain. Se helpottaa merkittävästi ennustettavuutta ja loppuvuoden tilinpäätösprosessia.

Tilinpäätöksen lähestyessä kannattaa sopia kirjanpitäjän kanssa tapaaminen, jossa käydään läpi tavoitteet, työnjako ja aikataulutus tilinpäätöksen vaatimiin toimenpiteisiin.

– Tässä kohtaa pitää muistaa huomioida myös oman yrityksen tilanne ja toimintatapa. Tärkeää on muistaa huolehtia omasta jaksamisesta, Larsen huomauttaa.

Kaikki tarvittava kirjanpitäjälle ajoissa

Käytännössä esimerkiksi lomapalkat ja varastoinventaario jäävät monelta yritykseltä puuttumaan kuukausittaisesta kirjanpidosta. Ne kannattaa hoitaa viimeistään nyt kohdilleen.

– Myös matka- ja kululaskut jäävät välillä roikkumaan, ne pitää hoitaa kuntoon.

Kaikki tilinpäätökseen vaikuttava aineisto on toimitettava ajoissa yrityksen kirjanpitäjälle. Siihen sisältyvät muun muassa laskut, kuitit, leasing-sopimukset, hallituksen kokouspöytäkirjat ja muut kirjalliset dokumentit.

– Kirjanpitäjälle toimitettavasta aineistoista jää helposti uupumaan pankilta pyydettävät tiedot, eli pankkitilit, saldotodistukset ja korkojaksotus, Larsen muistuttaa.

Muista verotukseen vaikuttavat seikat

Myös verotukseen liittyvät seikat saattavat aiheuttaa päänvaivaa.

Esimerkiksi mahdollinen osakaslaina olisi hyvä hoitaa pois ennen vuodenvaihdetta, ellei halua maksaa siitä veroa. Osakaslaina lasketaan pääomatuloksi.

Yrityksen maksama ennakkovero jää helposti liian pieneksi, jos tulos on parantunut kuluneen vuoden aikana.

– Jotta välttyisi koron maksamiselta, tilanne kannattaisi päivittää viimeistään nyt.

Tilinpäätökseen valmistautuminen on hyvä aika tarkastaa myös se, kannattaako yrittäjän maksaa itselleen palkkaa vai osinkoa. Tilinpäätösluvut antavat selvyyttä siihen, kumpi on verotuksellisesti järkevämpi vaihtoehto.

Viimeiseksi Larsen muistuttaa kehittämismenojen aktivoinnista. Esimerkiksi tuotekehitykseen käytetty aika ja varat pienentävät yrityksen jakokelpoisia varoja ja siten parantavat tilikauden tulosta.

– Jotta kehitysmenoja voi ryhtyä aktivoimaan, niiden pitää olla hyvin dokumentoituna.

OP:n tilinpäätösaineistot nyt yhdellä tilauksella

Johanna Pöyliö vastaa OP:n pk-yritysasiakkaiden asiakkuusprosesseista. Hän muistuttaa, että OP:n asiakkaat voivat nyt tilata kaikki tilinpäätökseen tarvittavat aineistot yhdellä kertaa.

– Ei siis tarvitse olla erikseen yhteydessä vaikkapa OP Varainhoitoon ja OP Yrityspankkiin, vaan yksi tilaus OP:sta riittää.

Tilaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin, sillä vuodenvaihteessa tilausten käsittelyyn saattaa muodostua ruuhkaa.

OP:n yritysasiakkaiden verkkopalvelusta voi tulostaa maksutta yrityksen tilien saldo- ja korkotodistukset, luottojen saldovahvistukset, panttiluettelot sekä tiedot lopetetuista tileistä. Jos käytössäsi on myös Sopimukset -palvelu, voit tilata maksutta myös OP Yrityspankin tuotteita ja palveluita koskevat saldovahvistukset.

Maksullista tilinpäätösaineistoa voi tilata op.fi:stä löytyvällä sähköisellä lomakkeella.

– Tilauspyynnön voi toki lähettää myös verkkoviestillä tai tilata aineistot suoraan konttorilta, Pöyliö lisää.

Tietyt raportit muodostuvat OP:n asiakkaille automaattisesti vuoden alussa. Sijoitusraportit toimitetaan tammi-helmikuun vaihteessa verkkopalveluun tai postitse. OP-Henkivakuutus lähettää yritysasiakkaille tammikuun aikana selvityksen eläkevakuutuksiin maksetuista maksuista sekä tiliotteet yrityksen ottamista säästö- ja sijoitusvakuutuksista sekä kapitalisaatio- ja sijoitussopimuksesta.

Pöyliö muistuttaa, että pankin toimittamat tilinpäätöksen liitetiedot ovat pankkisalaisuuden alaista tietoa.

– Siksi tietoja saavat pyytää vain siihen oikeutetut tahot tai heidän edustajansa valtuutuksella. Jos tilaus tehdään valtuutuksella, valtuutusasiakirja tulee liittää tilaukseen.