Moni yrittäjä havahtuu miettimään yrityksensä arvoa vasta kun on aika luopua yrityksestä joko sukupolvenvaihdoksen tai muun syyn vuoksi. Yrityksen arvoa olisi kuitenkin hyvä mitata säännöllisesti, sillä arvonmääritys paljastaa yrityksen kunnon. Ulkopuolisen yrityskaupan ammattilaisen tekemä yrityksen arvonmääritys on samalla kätevä strateginen työkalu, joka auttaa arvioimaan, mihin suuntaan yritystä kannattaa tulevaisuudessa kehittää.

Suomen Yrityskaupat Oy:n toimitusjohtaja Juha Rantanen on sitä mieltä, että harmittavan harvat yrittäjät ovat aidosti selvillä yrityksensä arvosta.

– Yrittäjät ovat hyvin tietoisia esimerkiksi asunto-omaisuutensa arvosta, mutta monellakaan ei ole realistista käsitystä oman yrityksensä arvosta. Asia saattaa olla itse asiassa arka. Ei haluta paljastaa itselleen totuutta, Rantanen sanoo.

Hyvä yritys on joka päivä myyntikunnossa

Yrityksen arvoon havahdutaan usein vasta siinä vaiheessa, kun yritystoiminnasta halutaan luopua joko sukupolvenvaihdoksen, eläköitymisen tai muun syyn vuoksi. Fiksun yrittäjän tai yrityksen toimitusjohtajan tärkeimpiä tehtäviä olisi kuitenkin pitää yritys joka päivä myyntikunnossa.

– Usein yritystä aletaan laittaa kuntoon vasta siinä vaiheessa, kun yrittäjä itse on jäämässä eläkkeelle. Yritykseen kannattaisi suhtautua kuin ihmisen omaan terveyteen eli testata kunto säännöllisesti. Yrityksen arvo olisi hyvä arvioida jo perustamisvaiheessa, sen jälkeen 3–5 vuoden välein ja lopuksi silloin, kun yrityskauppa on ajankohtainen, Rantanen sanoo.

Yrityksen säännöllinen arvonmääritys tuo myös vakautta yrittäjän omaan arkeen.

– Jos yrittäjä joutuu luopumaan liiketoiminnasta esimerkiksi sairauden tai odottamattoman syyn vuoksi, on hänen perhepiirillään selkeä käsitys yrityksen liiketoiminnasta, Rantanen sanoo.

Arvonmääritys tuo esiin myös yrityksen kehittymispotentiaalin.

– Moni hyvääkin tulosta tekevä pk-yritys saattaa olla alisuoriutuja, kun ikääntyvän yrittäjän maha on täynnä, eikä motivaatiota liiketoiminnan kehittämiseen enää löydy, vaikka firmalla olisi mahdollisuus kasvaa. Nämä piilevät kasvunäkymät jäävät huomaamatta, jos yrityksen arvoa ei määritellä säännöllisin väliajoin, Rantanen sanoo.

Johtamisen strateginen työkalu

Yrityskaupan ammattilaisen toteuttama, 500 eurosta muutamaan tuhanteen euroon maksava yrityksen arvonmääritys on itse asiassa huokea investointi, sillä sitä voi hyödyntää myös johtamisen strategisena työkaluna.

– Arvonmäärityksen avulla tulee konkreettisesti esiin, mitkä asiat yrityksessä ovat kunnossa, mitä asioita pitää kehittää tai mihin suuntaan yrityksen toimintaa olisi hyvä viedä tulevaisuudessa, Rantanen sanoo.

Yrityksen arvoon vaikuttavat esimerkiksi yrityksen liiketoiminta varastoineen, koneineen, laitteineen sekä immateriaalioikeudet ja henkilökunta.

Arvonmäärityksessä yhdistyvät myyjän ja ostajan odotukset

Yrittäjän näkemys yrityksensä arvosta on kuitenkin vain puolet lopullisesta totuudesta.

– Yrityksestä tekee arvokkaan se tulevaisuus, joka yrityksellä kyetään saavuttamaan. Yrityksen tuottoarvo perustuu siihen, kuinka paljon yritys tulee lähivuosina tuottamaan uuden omistajan vetämänä. Tähän tarvitaan realistinen tulosennuste, jossa tulevat tuotot lasketaan yhteen esimerkiksi viideltä seuraavalta vuodelta. Saatu summa on yrityksen arvo tuottoarvolla mitattuna. Kauppatilanteessa yrityksen myyjä määrittelee yritykselle minimihinnan, joka on usein yrityksen substanssiarvo eli velattoman omaisuuden arvo, kun taas ostaja puolestaan määrittelee maksimihinnan eli tuottoarvon, Rantanen sanoo.

Tuloslaskelman perusteella tehtyyn arvonmääritykseen on lisäksi huomioitava yrityskaupan rahoituksen vaihtoehdot ja ostajan motivaation merkitys.

Vältä arvonmäärityksen sudenkuoppa

Rantasen mukaan jokainen yrityskauppa on ainutlaatuinen, siten myös yrityksen arvonmääritys vaihtelee tilanteen mukaan.

– Yrityksen arvoa määrittelevä asiantuntija voi lähestyä asiaa monesta eri näkökulmasta arvioidessaan, mikä on yrityksen markkina-arvo ja kehityspotentiaali eri ostajien visioissa. Yrityksen arvo ei tarkoita samaa kuin yrityksen kauppahinta. Kauppahinta on myyjän ja ostajan välinen sopimus, joka voi vaihdella yrityksen arvon molemmin puolin, Rantanen sanoo.

Joskus kauppahinta voi ylittää myyjän odotukset, mutta pakkomyyntitilanteessa ostaja saattaa saada yrityksen haltuunsa odotettua edullisemmin.

Rantanen varoittelee yrityskauppaa valmistelevia yrittäjiä sudenkuopasta, joka voi pilata kaupan.

– Jos yrityksen arvonmääritys on tehty pieleen ja yliarvioitu yrityksen arvo, pilaantuvat myyjän ja ostajan välit hyvin tehokkaasti. Ostaja ei teekään vastaliikettä, vaan vetäytyy kaupasta. Jos myyjä tässä tilanteessa lähestyy uudella hintapyynnöllä, hänen uskottavuutensa katoaa eikä kauppaa usein synny. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että yrityksen arvo on mahdollisimman hyvin linjassa realistisen kauppahinnan kanssa, Rantanen sanoo.

Aloita yritystoiminta yritysostoin

Suomen Yrityskaupat tekee vuosittain 150–200 yrityskauppaa. Tällä hetkellä sen kauppapaikalla on myynnissä reilut 300 yritystä. Suomen Yrityskaupat on alan suurin toimija, jonka 12 kotimaisessa ja kahdessa ulkomaisessa konttorissa työskentelee 25 ihmistä omistajavaihdosten kanssa.

Rantasen mukaan tällä hetkellä markkinoilla on pulaa hyvistä ostokohteista.

– Houkuttelevimpia ostokohteita ovat yritykset, joilla on selkeä tulevaisuus ja kasvumahdollisuudet, jolloin rahoittaja on valmis ottamaan riskin yrityskaupan rahoittamiseen, Rantanen sanoo.

Hän suosittelee myös yrittäjiksi aikovia tai yritystoiminnan laajentamista harkitsevia seuraamaan aktiivisesti myynnissä olevia yrityksiä.

– Usein yrittäjäksi ryhdytään, kun halutaan toteuttaa omia ideoita, joiden menestyksestä ei ole takuita, vaikka tarjolla olisi esimerkiksi jo asemansa vakiinnuttanut perheyritys, jonka liiketoiminta on loppumassa jatkajan puuttumisen vuoksi, Rantanen sanoo.

OP:lta löydät asiantuntemuksen yrityskaupan kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja rahoitukseen. Tarjoamme tarpeeseesi parhaiten sopivan rahoitusratkaisun.