Vaikka tunnettu sanonta tavallaan pitääkin paikkansa, ei omalla pihalla saa tehdä aivan mitä tahansa. Vaikka omakotitaloalueella ei omia järjestyssääntöjä olekaan, tulee asukkaan noudattaa kotirauhalakiin sekä järjestyslakiin liittyviä säännöksiä – niiden avulla taataan mukava ja viihtyisä yhteiselo kaikille omakotitaloalueen asukkaille. 

Suomen Omakotiliitto on laatinut Hyvän naapurisovun -julistuksen, jota noudattamalla voi parantaa toiset huomioivaa asumista ja kanssakäymistä. Kun pohja sovulle on rakennettu hyvin, naapurit tapaavat ymmärtää toisiaan myös poikkeustilanteissa.

Kokosimme alla yleisiä naapureiden välillä mahdollisesti eripuraa aiheuttavia tilanteita tai kysymyksiä, jotka jokaisen omakotitaloasujan on hyvä pitää mielessä. 

Saako pihalla polttaa roskia?

Talousjätteiden omin päin polttaminen on aina kielletty, ja myös risujen sekä yleisten roskien poltto on useimmissa paikoissa kielletty. Oman asuinkunnan säädökset voi tarkastaa kunnan ympäristö- ja jätehuollosta tai alueellisesta pelastustoimesta. Joissain olosuhteissa risujen polttaminen voi olla sallittua, mutta lupa tulee aina tarkastaa pelastuslaitokselta ja polttamisesta tulee tehdä tulentekoilmoitus.

Saako saunasta tai takasta aiheutua savuhaittaa?

Noin 85 prosentissa suomalaisista omakotitaloista on takka tai puusauna. Sen vuoksi saunan tai takan lämmityksestä ei katsota koituvan kielletyksi miellettävää haittaa. Puun poltossa tulee kuitenkin aina pyrkiä siihen, ettei näkyvää savua tule lainkaan. 

Mihin aikaan melun aiheuttaminen, esimerkiksi nurmikon leikkuu, ei ole sallittua?

Tyypillisesti kaupunkien järjestyssäännöt kieltävät melun sekä muun häiritsevän toiminnan noin kello 22−07 välisenä aikana. Siksi nurmikon leikkuu öiseen aikaan ei ole suositeltavaa.

Saako omassa pihapiirissä järjestää juhlat tai suuremmat festivaalit? 

Omien pihajuhlien järjestäminen on sallittua, mutta hyvän tavan mukaan siitä kerrotaan etukäteen naapureille – samalla tulee kuitenkin pitää mielessä asuinkunnan järjestyssäännöt sekä ajankohdat, jolloin melua ei saisi aiheuttaa. 

Suurempien yleisötilaisuuksien järjestäminen puolestaan vaatii tapahtumajärjestäjältä erilaisten velvoitteiden täyttämistä aina mahdollisesta anniskeluluvan hakemisesta jätehuoltoon sekä erillisiin turvallisuusmääräyksiin. 

Kuinka isoista kaiuttimista pihalla saa soittaa  musiikkia?

Kaiuttimien kokoa ei ole erikseen säädetty, mutta niiden volyymitaso on. Ennen kello 22 pihassa saa aiheutua 55 desibelin edestä melua, yöllä meluraja vaihtelee 45−50 desibelin välillä. Kaiutin voi siis olla suuri kooltaan, mutta järin kovalla sitä ei saa huudattaa.

Saako koira haukkua ja olla vapaana pihalla?

Jos koiran haukkuminen on jatkuvaa ja pitkäaikaista, sen voidaan katsoa häiritsevän kotirauhaa ja siitä voi koitua seuraamuksia. Koiraa on myös ohjeistettu pidettäväksi kytkettynä taajamissa. Jos sääntöä ei noudateta, saattaa naapurien välille ilmaantua nokkapokkaa.

Juttuun on haastateltu asiantuntijana Suomen Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silanderia.

Lue myös:

Tiedätkö, mitä eroa on asunto-osakkeen ja omakotitalon ostamisessa? Vältä ainakin kaikkein yleisin ostajan virhe

Omakotitalon omistaja, tiesitkö tätä? Voit joutua korvaamaan talosi edustalla tai pihalla sattuvan liukastumisen kulut