Pitkät helleaallot, myrskyt ja rankkasateet todennäköisesti lisääntyvät myös Suomessa. Kiinteistöliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Janne Salakka kertoo, mitä taloyhtiöiden tulisi huomioida peruskorjausten suunnittelussa, jotta rakennukset pysyisivät kunnossa ja asumiskelpoisina muuttuvassa ilmastossa jatkossakin.

1. Kartoita rakennuksen ja huoneistojen ominaisuudet ja korjaustarpeet

Sijaitseeko rakennus kallion päällä vai joen vieressä? Porottaako asuntoon aurinko? Onko talo kaupungissa vai maaseudulla?

Säätilat vaikuttavat eri tavoin eri rakennuksiin ja huoneistoihin. Korjausten suunnittelussa on syytä pohtia, millaisia riskejä omaan rakennukseen kohdistuu. 

− Joen vieressä rakennus on alttiimpi tulvariskille, kallion päällä poikittainen sade tai auringonporotus voivat tuoda ongelmia ja metsän vieressä riskin aiheuttavat myrskytuulten kaatamat puut, Janne Salakka listaa esimerkkejä.

Taloyhtiöiden kannattaa hyödyntää asukas- ja osakaskyselyitä sekä ulkopuolisia asiantuntijoita korjaussuunnitelmien laatimisessa.

− Rakennusten elinkaari on pitkä, joten sääolosuhteiden muutoksiin on syytä varautua hyvissä ajoin.

2. Huomioi helle, sateisuus ja tuulisuus materiaaleissa, tekniikassa ja korjaustavoissa

Pitkät helleaallot vaikuttavat rakennusten asumisviihtyvyyteen sekä turvallisuuteen: huonelämpötilojen nousu voi olla jopa vaarallista ikäihmisille ja sairastaville. 

Oikein asennetut sälekaihtimet sekä lämpösäteilyn estävät suojakalvot ikkunoissa ehkäisevät kuumuutta. Tuulettimet sekä asunnon läpi pääsevä tuuletus auttavat nekin tukalassa helteessä.

− Tehokkain keino viilentää huoneilmaa on koneellinen jäähdytys. Sen merkitys kasvaa tulevaisuudessa, kun pohditaan asuntojen viihtyvyyttä ja asumiskelpoisuutta eri vuodenaikoina, Salakka sanoo.

Ulkopintojen maalaaminen tummaksi voi kuumentaa rakenteita ja huoneilmaa, sillä tummat värit imevät lämpöä ja säteilyä. Rankkasateet lisäävät kosteutta, mikä edellyttää ulkosivumateriaaleilta korkeaa kosteudensietoa. Kun tuulet voimistuvat, sateen suunta muuttuu ja kuormittaa ikkunoita ja seiniä. Jos rakenteet eivät kuivu riittävän nopeasti, sisäilmaongelmat ja muut kosteusvauriot yleistyvät.

Sateet lisäävät myös hulevesimääriä, ja siksi on tärkeää, että rakennuksessa ja sen ympäristössä on tehokkaat sadevesi- ja viemärijärjestelmät. Myös viherkatot sekä laatoittamattomat pihat ehkäisevät sadevesien pakkautumista.

3. Päivitä rakennuksen pelastussuunnitelma sekä vakuutukset

Janne Salakka muistuttaa, että vaikeutuviin sääolosuhteisiin varautuessa kannattaa keskittyä jo olemassa olevien riskien ehkäisyyn.

− Voimakkaimmat ääri-ilmiöt, kuten tornadot, ovat Suomessa jatkossakin hyvin epätodennäköisiä. Mutta nykyisten sääilmiöiden yleistyminen ja voimistuminen tulevat aiheuttamaan ongelmia, kuten kosteushaittoja, hulevesien tulvimista ja ylikuumentuneita huoneistoja.

Taloyhtiöiden pelastussuunnitelmat on syytä pitää ajan tasalla ja viestintäkanavat asukkaiden ja osakkaiden saatavilla.

Myös vakuutussopimukset on hyvä päivittää säännöllisesti. Salakan mukaan toistaiseksi Suomessa ei ole juuri ollut tilanteita, joissa vakuutusta tai korvausta ei olisi myönnetty sääolosuhteiden vuoksi.

− Mutta esimerkiksi Finanssiala on varoittanut, että jos ilmasto merkittävästi muuttuu ja ääri-ilmiöt yleistyvät, niihin tulisi kyetä varautumaan. Jos joki tulvii 50 vuoden välein, se on harvinainen, mutta tulviminen kerran kymmenessä vuodessa on jo ennustettavissa, jolloin siihen tulisi taloyhtiöiden varautua.