Suomen Lapin matkailu on ollut pitkään voimakkaassa nousussa. Rovaniemen asuntomarkkinoilla se näkyy erityisesti Airbnb-asuntojen yleistymisenä. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin tietojen mukaan kaupungissa oli vuoden 2020 alussa jo 1 037 Airbnb-vuokrakohdetta. Vuoden 2019 alussa kohteita oli hieman alle 900.

Airbnb on majoitustoimintaa, jossa yksityiset ihmiset tai sijoittajat vuokraavat asuntojaan lyhytaikaiseen käyttöön verkkoalustan kautta. Se on kasvattanut nopeasti suosiotaan monissa kaupungeissa ympäri maailman.

Airbnb-asuntojen yleistymistä Rovaniemellä selittää ennen kaikkea se, että pienehkössä kaupungissa on aiemmin ollut hyvin rajallisesti majoituspalveluita, arvelee OP Koti Lapin toimitusjohtaja Jyrki Pyykönen.

–  Rovaniemellä on 65 000 asukasta, ja viime vuonna kaupungin lentokentän kautta matkusti 661 000 henkilöä. Se kertoo aika hyvin majoitustarpeen volyymista, hän sanoo.

Airbnb-toiminta on sesonkiluonteista

Pyykösen mukaan Airbnb-buumi näkyy Rovaniemen asuntomarkkinoilla selvimmin siinä, että kaupunkiin on rakennettu huomattavasti aiempaa enemmän uudiskohteita.

– On tietenkin vaikea sanoa, kuinka paljon siihen on vaikuttanut juuri Airbnb. Puhutaan kuitenkin useammasta sadasta uudesta huoneistoista viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Erityisesti ydinkeskustaan on rakennettu paljon vuokrauskäyttöön soveltuvia asuntoja.

–  Ne vetävät hyvin, ja niistä saa sesongin aikana niin hyvän tuoton Airbnb:n kautta, että se saattaa pelastaa hiljaisemman loppuvuoden.

Kuten muuallakin Lapissa, myös Rovaniemellä matkailu ja sitä kautta myös Airbnb-toiminta ovat voimakkaasti sesonkiluonteisia. Vieraat saapuvat talvikuukausina ja erityisesti ennen joulua.

Pyykösen mukaan hyvästä Airbnb-asunnosta voi 3–4 talvikuukauden aikana saada normaalin vuokra-asunnon vuosituoton, jos omistaja jaksaa tehdä paljon töitä. Rovaniemen matkailumarkkinoinnista vastaavan Visit Rovaniemen arvion mukaan palvelun kautta tehtävä majoitusmyynti on kokonaisuudessaan jo useita miljoonia euroja.

Uusi majoitusmuoto on myös tuonut Rovaniemelle aiempaa enemmän ulkopaikkakuntalaisia asuntosijoittajia.

–  Perinteisesti ulkopaikkakuntalaiset ovat ostaneet täältä asuntoja lähinnä silloin, jos vaikka oma lapsi tulee kaupunkiin opiskelemaan. Nyt markkinoilla on selvästi myös ammattimaisia sijoittajia, Pyykönen kertoo.

Uudiskohteet houkuttelevat asuntosijoittajia, sillä niissä yhtiölainan osuus hinnasta on yleensä suuri, ja rahoitusvastikkeen voi vähentää verotuksessa.

Levottomuus aiheuttaa närää

Airbnb ja sen mukanaan tuovat lieveilmiöt aiheuttavat myös närää. Esimerkiksi matkailijoiden elämänrytmi, tupakoiminen tai roskien lajittelematta jättäminen saattavat ärsyttää taloyhtiöiden vakituisia asukkaita.

–  Ja kyllähän se tuo yleistä levottomuutta, kun ihmiset vetävät matkalaukkuja käytävillä pitkin öitä. On ymmärrettävää, että osakkaat eivät ole välttämättä kovin iloisia Airbn-asunnoista, Pyykönen kuvailee.

Suomen asunto-osakeyhtiölaki perustuu ajatukselle vakituisesta asumisesta. Siksi se ei Pyykösen mukaan anna kovin järeitä työkaluja Airbnb-toiminnan aiheuttamiin ongelmiin puuttumiseen. Toiminnan kieltäminen vaatii kaikkien osakkaiden suostumuksen.

–  Olen kuullut kahdesta taloyhtiöstä, joiden yhtiöjärjestykseen on nyt kirjattu, että lyhytaikainen vuokraus on kielletty. En kuitenkaan usko, että tämä malli yleistyisi.

Pyykösen kokemuksen mukaan häiriöitä syntyy huomattavasti vähemmän sellaisissa Airbnb-asunnoissa, joissa toimintaa hoitaa suoraan omistaja. Ongelmia syntyy helposti kohteissa, joissa vuokrausta pyörittää ulkopolinen palvelu.

–  Heillä ei välttämättä ole paikallista kontaktia hoitamassa kaikkea tarpeellista.

Isännöinnin näkökulmasta haasteita aiheuttaa myös se, ettei ole aina selvää, kuka vastaa esimerkiksi Airbnb-vieraiden aiheuttamista vahingoista. Viime kädessä taloyhtiöiden muut osakkeenomistajat saattavat joutua maksajiksi.

Selvempiä pelisääntöjä kaivataan

Pyykösen mukaan Airbnb-ilmiö ei ainakaan toistaiseksi ole aiheuttanut Rovaniemellä pulaa vuokra-asunnoista. Keskustan uudiskohteiden vuokrataso on noussut jonkin verran mutta esimerkiksi opiskelijoille ja kausityöntekijöille löytyy kaupungista yhä asuntoja.

Hän arvelee, että lyhytaikaisvuokrauksen suosio tulee kasvamaan jonkin verran myös Lapin muissa tunturikeskuksissa, kuten Inarissa ja Kittilässä. Siellä vuokrauksella on pidemmät perinteet, ja asumisen haasteet ovat enemmänkin vakituiseen asumiseen tarkoitettujen huoneistojen vähäisyys.

Moni on jo ehtinyt peräänkuuluttaa sääntelyä Airbnb-toimintaan. Vaikka monet majoittajat toimivat ammattimaisesti, virallisia majoitusyrityksiä koskevat vastuut ja velvollisuudet eivät koske heitä.

Muutoksiin kuitenkin vaadittaisiin lainsäädännön uudistamista. Sellaista ei ainakaan toistaiseksi ole Suomessa valmisteilla.

Pyykönen korostaa, että Airbnb on tuonut mukanaan myös paljon hyvää.

– Sen tuomalla vilskeellä on todella iso vaikutus Rovaniemen ja Lapin talouteen.