Energiansäästöstä ja lämmityskustannusten noususta on keskusteltu syksyllä vilkkaasti, mutta keskustelu ei näytä johtaneen vielä toimenpiteisiin suomalaisissa asunto-osakeyhtiöissä. OP Ryhmän Taloustutkimuksella teettämään kyselyyn vastasi 1157 asunto-osakeyhtiössä asuvaa suomalaista. 58 prosenttia heistä kertoi, ettei hänen asunto-osakeyhtiössään ole ryhdytty vielä minkäänlaisiin energiansäästötoimenpiteisiin.

– Osuus on hälyttävän suuri. Hyvään hallintotapaan kuuluu seurata myös energiankulutusta taloyhtiössä. Jos seuranta on kunnossa, ehditään energiaremontteihin valmistautua. Mitä pidemmälle energiaremontin tekemistä lykkää, sitä haastavammaksi sen toteuttaminen käy. Ensimmäiseksi kannattaa panostaa säästötoimenpiteisiin, joilla säästöjä saadaan säästöjä aikaiseksi ilman lämmitysjärjestelmän vaihtamista. Sitten kannattaa selvittää vaihtoehtoja. Kriiseihin varautuminen on osa yhtiön johtamista, isännöitsijän ja hallituksen tiimityötä, OP Kodin isännöinnin kehityspäällikkö Henrik Tuhkanen sanoo.

Pienimmissä asunto-osakeyhtiöissä ei välttämättä ole käytössä ammattimaista isännöitsijää, vaan isännöitsijänä toimii joku maallikko-osakkaista.

– Tällöin säästötoimenpiteiden ottaminen puheeksi muiden osakkaiden kanssa voi olla vaikeaakin. Osakkailla ei välttämättä ole myöskään yhtä paljon aikaa tarvittavien toimien tekemiseen kuin ammattimaisella isännöitsijällä. Suosittelisin silti osakkaita olemaan aktiivisia ja tekemään aloitteita energiansäästöön liittyen, pankkitoiminnan pk-yritysasiakkaista vastaava johtaja Heikki Peltola sanoo.

Asunto-osakeyhtiössä asuvista vastaajista 21 prosentin yhtiössä on energiansäästötoimenpiteenä laskettu sisälämpötilaa tai huoneiston lämpötilaa. 9 prosentissa vastaajien yhtiöistä on uusittu ikkunoita, valaistusta 8 prosentissa asunto-osakeyhtiöitä.

– Kun suunnitellaan energiatehokkuuden parantamista, on syytä ottaa avuksi asiantuntijat. Hätiköity päätös aurinkopaneelien asentamisesta ei välttämättä pelasta yksin tilannetta, vaan kokonaisarviointiin täytyy panostaa. Paras energiansäästö syntyy useamman toimenpiteen seurauksena. Asiantuntijan käyttö säästää usein niin rahaa kuin energiaakin, Tuhkanen arvioi.

Aurinkopaneelien asennus tai lämmitysmuodon vaihtaminen ovat olleet esillä vain 2 prosentissa vastaajien asunto-osakeyhtiöissä.