Syksyllä 2019 OP Koti Pohjois-Karjalan välittäjä Päivi Mustonen pohti, miten hoitaa joensuulaisen kerrostalokaksion kauppa.

Kaupassa sekä asunto-osakkeen myyjiä että ostajia oli kaksi: kiireisten ihmisten aikataulujen yhteensovittaminen oli jo sinällään haastavaa. Lisäksi myyjät eivät itse asuneet paikkakunnalla, ja myös toinen ostajista oli usein toisella paikkakunnalla eri puolella Suomea.

– Oli todella vaikea löytää kaikille sopivaa aikaa kauppakirjan allekirjoittamiseksi pankissa. Sitten keksin miettiä, täyttyisivätkö DIAS-kaupan ehdot, Mustonen kertoo.

DIAS on vuoden 2019 kesäkuusta alkaen käytössä ollut digitaalinen asuntokauppajärjestelmä, jonka OP on luonut yhdessä muiden pankkien ja teknologiayritysten kanssa.

Perinteiseen asuntokauppaan on liittynyt paljon manuaalista paperityötä – DIAS kuitenkin mahdollistaa kokonaan paperittoman, ajasta ja paikasta riippumattoman asuntokaupan.

DIAS-kriteerit täyttyivät

Sähköinen kaupanteko onnistuu, kun ostajan ja myyjän pankit ovat mukana DIAS:issa, ostajalla ja myyjällä on pankkitunnukset ja välittäjän käyttämä välitysjärjestelmä on ottanut DIAS-alustan käyttöön.

Lisäksi asuntokaupan kohteen osakekirjan tulee olla paperisessa muodossa. Koko kauppahinta on maksettava kerralla ja omistusoikeus siirtyy kaupanteossa ostajalle, jonka on oltava yksityishenkilö.

Kun nämä kriteerit täyttyivät, Mustonen ehdotti sähköistä kauppamahdollisuutta ostajille ja myyjille.

– Meillä on ollut useita asuntoja myynnissä OP Kodin kautta. Ihmettelimme jo aiemmin, miksei prosessia voi hoitaa sähköisesti, kun olemme ostaneet metsääkin sähköisesti. Innostuimme siis DIAS-mahdollisuudesta heti, kertoo Anna-Maria Hynninen.

Hynninen myi joensuulaista asuntoa yhdessä puolisonsa kanssa. Sauli Kettunen, joka osti asunnon yhdessä äitinsä kanssa, ei ollut aiemmin kuullut sähköisestä asuntokauppaprosessista. Hän kuitenkin piti ajatuksesta.

– Ostajan näkökulmasta tämä oli tietenkin positiivinen juttu. Se helpotti erityisesti kauppakirjan allekirjoitusta, kun kaiken pystyi tekemään etänä, eikä tarvinnut ravata kaupunkien välillä, Kettunen sanoo.

Sähköinen allekirjoitus hoitui välittömästi

Käytännössä kauppa eteni niin, että ostajat ja myyjät antoivat pankeilleen valtuudet sähköisen prosessin hoitamiseen.

– Aluksi laadin ihan normaaliin tapaan kauppakirjaluonnoksen ja muut tarvittavat asiakirjat, jotka menivät asianomaisten tarkastettaviksi sähköpostitse, Mustonen kertoo.

Myyjien ja ostajien kuittauksen ja pankeilta saadun luvan jälkeen Mustonen käynnisti DIAS-kaupan ja ilmoitti siitä Hynniselle ja Kettuselle. Heillä oli 24 tuntia aikaa hyväksyä ja allekirjoittaa kauppa. Palveluun tunnistautuminen ja allekirjoittaminen tapahtui henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

– Kun soitin varmistaakseni, että viesti on saavuttanut heidät, molemmat osapuolet olivat jo allekirjoittaneet kaupan, Mustonen toteaa.

DIAS-alustan kautta hoitui myös kauppahinnan maksu ja esimerkiksi varainsiirtoveron ja välityspalkkion maksaminen. Rahansiirron jälkeen myyjän pankki siirsi paperiset osakekirjat ostajan pankkiin.

Välittäjän työ nopeutuu

Kauppa oli Mustoselle ensimmäinen kokemus täysin sähköisesti hoidetusta asuntokauppaprosessista. Pientä päänvaivaa aiheutti ostajien oikeiden omistusosuuksien merkitseminen sähköiseen järjestelmään. Sekin kuitenkin hoitui nopeasti.

Mustonen uskoo, että DIAS-kaupasta tulee nopeasti arkea. Kiinteistönvälittäjän työssä se merkitsisi ainakin uudenlaista nopeutta ja turhan juoksutuksen poistumista.

– Tällä hetkellä järjestelmän käyttö vaatii vielä itseltä harjoittelua, mikä tekee siitä hieman hitaampaa. Kun DIAS-palvelusta tulee rutiinia, se tulee nopeuttamaan asuntokauppaprosessia.

DIAS-kauppa tarkoittaa myös sitä, että asunnon ostaja ja myyjä eivät välttämättä kohtaa kasvokkain missään vaiheessa prosessia. Hynninen ja Kettunen törmäsivät vain sattumalta myytävän asunnon rappukäytävässä.

Kettunen, jolle kyseessä oli elämän ensimmäinen asuntokauppa, ei kuitenkaan jäänyt erityisemmin kaipaamaan pankissa järjestettyä allekirjoitustilaisuutta.

– Sähköisyys toimi tässä tilanteessa oikein hyvin. Toki olisi kiva, että voisi tavata myyjän kasvotusten ja vaihtaa heidän kanssaan muutaman sanan. Mutta sen voi järjestää muutenkin, hän sanoo.

Lue lisää:

OP Koti - Digitaalista asunto-osakekauppaa ensimmäisenä Suomessa

www.dias.fi

DIAS-alustaa varten on muodostettu marraskuussa 2018 yhteisyritys Digitaalinen Asuntokauppa DIAS Oy, jonka omistajina ovat OP, Aktia, Danske Bank ja S-Pankki sekä teknologiayritys Tomorrow Tech.

Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy vastaa alustan kehityksestä ja hallinnoinnista. DIAS on avoin alusta, jonka käyttäjiksi kaikkien asuntokaupan osapuolten on mahdollista liittyä.