Paperikaupasta digikauppaan – mikä muuttuu ja miten?

Tähän asti asunnon myyjä ja ostaja ovat tyypillisesti marssineet pankkiin allekirjoittamaan paperisen kauppakirjan, siirtämään paperisen osakekirjan, maksamaan kauppasumman ja hoitamaan muut mahdolliset maksut. Kaupantekoa varten kiinteistönvälittäjä on sopinut myyjän, ostajan ja mahdollisesti vielä kahden eri pankin välillä aikatauluista ja osakekirjan toimittamisesta.

Ensimmäisenä Suomen markkinoille tuodun uuden järjestelmän myötä asuntokaupan voi tästä eteenpäin tehdä kokonaan ilman papereita – ja mikä parasta, ajasta ja paikasta riippumatta.

-OP on yhdessä muiden pankkien, kiinteistönvälittäjien ja teknologiayrityksen kanssa luonut digitaalisen palvelun nimeltä DIAS, jota pankit ja kiinteistönvälittäjät pääsevät nyt käyttämään osoitteessa dias.fi. Palvelu toimii ikään kuin asuntokaupan digitaalisena alustana, jota voivat hyödyntää asunnon myyjä ja ostaja, kiinteistönvälittäjät sekä pankit. Palvelu tekee asuntokaupasta ja itse kaupanteosta sujuvampaa, läpinäkyvämpää ja nopeampaa, kertoo OP:n asuntorahoituksesta ja asumisen palveluista vastaaja johtaja Kaisu Christie.

Osakekirjat vielä paperisena – kaikki muu sähköisesti

Tämän vuoden alusta lähtien uusien taloyhtiöiden osakekirjat ovat suoraan sähköisessä muodossa, mutta vanhempien asuntojen osakekirjat ovat vielä paperisia.

-Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että lähes kaikki asunto-osakkeiden osakekirjat Suomessa ovat vielä jonkin aikaa fyysisiä papereita. Se ei kuitenkaan estä uuden digitaalisen palvelun DIAS:in käyttämistä jo nyt, sillä kaikki kuitenkin käytännössä hoituu sähköisiä kanavia pitkin. Myöhemmin kun myös vanhat osakekirjat saadaan siirrettyä sähköiseen muotoon, voidaan puhua täysin digitaalisista asuntokaupoista, Christie jatkaa.

Miten digikauppaa pääsee tekemään?

Kaikki lähtee tietysti siitä, että asuntoa myyvä asiakas sopii kiinteistönvälittäjän kanssa tuttuun tapaan myyntitoimeksiannosta. Välittäjä osaa arvioida myös sen, miten tuleva kauppa kussakin tapauksessa on järkevintä toteuttaa – joko digitaalisesti tai perinteisellä tavalla.

Ostajan näkökulmasta digikaupan tekeminen on mahdollista siinä vaiheessa, kun uusi koti on löytynyt, laina-asiat on sovittu pankin kanssa ja kauppahinnastakin on päästy yksimielisyyteen. Välittäjä toimii siis ikään kuin digitaalisen asunto-osakekaupan käynnistäjänä sekä myyjän että ostajan puolesta.

-Olen iloinen, että pääsemme OP Kodissa hyödyntämään palvelua ensimmäisten joukossa. Koen, että kiinteistönvälittäjillä on iso rooli asiakkaiden rohkaisussa ja opastuksessa, sillä tällaista palvelua ei aiemmin Suomessa ole nähty. DIAS muuttaa asuntokauppaa merkittävästi ja helpottaa asiakkaan arjen lisäksi myös omaa työtäni, iloitsee OP Kodin kiinteistönvälittäjä Ville Suominen Espoosta.

Välittäjä laatii tarvittavat asiakirjat ja hyväksyttää niiden sisällön etukäteen asunnon myyjällä ja ostajalla. Sen jälkeen asiakirjat viedään välittäjän toimesta DIAS-järjestelmään, josta kaikki kaupan osapuolet pääsevät vielä rauhassa tarkistamaan sisällön.

-Varsinainen kauppa syntyy tunnistautumalla palveluun henkilökohtaisilla verkkopalvelutunnuksilla ja hyväksymällä kauppakirja ja muut asiakirjat. Kun kauppa on tehty, myyjä ja ostaja saavat kätevästi suoraan palvelun kautta kauppakirjan liitteineen sekä tositteet kauppahinnan ja mahdollisen varainsiirtoveron maksuista, Suominen jatkaa.

Digikauppa on vaivatonta myös kauppaa hoitaville pankeille. Pankit hoitavat rahojen siirtämisen DIAS:in kautta ja myyjän pankki tekee osakekirjan merkinnät ja siirrot.

-Perinteinen kaupantekotekotilaisuus pankissa on toki kruunannut asuntokaupan, jossa on mukana paljon tunnetta. Nykyaikaa kuitenkin on, että kaikki paperiasiat voi hoitaa halutessaan sujuvasti myös sähköisesti. Ja ainahan on mahdollista järjestää kaupanteko kasvotusten esimerkiksi välitysliikkeen toimistolla. Onhan se toisaalta mukavaa nähdä, keneltä ostaa uuden kodin tai kenelle kotinsa myy, Suominen kiteyttää.

DIAS-palvelua voivat ensivaiheessa käyttää:

 • Pankeista OP, Danske Bank, Aktia, Nordea, S-Pankki ja Handelsbanken.
 • Kiinteistönvälittäjistä OP Koti ja Kiinteistömaailma. Myöhemmin palvelua pääsevät käyttämään myös muut pankit ja kiinteistönvälittäjät.
 • Asunnon myyjä, joka myy kotiaan OP Kodin tai Kiinteistömaailman kautta.
 • Asunnon ostaja, jolla on asuntolaina myönnettynä OP:n, Danske Bankin, Aktian, Nordean, S-Pankin tai Handelsbankenin kautta.

Asuntokaupan voi alkuvaiheessa tehdä digitaalisesti, kun alla olevat ”kriteerit” täyttyvät:

 • Asuntokaupan kohteena on vanha asunto-osake (1.1.2019 vanhempi), eli osakekirja on paperisessa muodossa.
 • Ostajan ja myyjän pankit ovat molemmat DIAS-palvelun käyttäjiä.
 • Kaupanteossa on mukana kiinteistönvälittäjä, OP Koti tai Kiinteistömaailma. Myöhemmin myös muut kiinteistönvälittäjät.
 • Koko kauppahinta maksetaan kerralla ja omistusoikeus siirtyy kaupanteossa ostajalle.

Näin digitaalinen asunto-osakekauppa etenee:

 1. Kiinteistönvälittäjä laatii kauppakirjan ja muut tarvittavat asiakirjat, joiden sisällöt hyväksytään ennen kaupantekoa.
 2. Kiinteistönvälittäjä lataa valmiin kauppakirjan DIAS-palveluun, jossa myyjän ja ostajan pankit käytävät tekemässä tarvittavat varmistukset ja hyväksynnät.
 3. Kaupantekotilaisuus voidaan sopia esimerkiksi välittäjän toimistolle tai kahvilaan. Kaupat voidaan hoitaa myös etänä, myyjä ja ostaja kummatkin omalta kotisohvalta käsin.
 4. Myyjä ja ostaja hyväksyvät kauppakirjan ja muut asiakirjat DIAS-palvelussa omilla verkkopalvelutunnuksillaan. Samassa yhteydessä hoituu myös kauppahinnan maksu sekä muut maksut, kuten varainsiirtoveron maksaminen – kaikki sähköisiä kanavia pitkin. Palvelun kautta saa itselleen talteen hyväksytyt asiakirjat sekä maksutositteet.
 5. Kaupanteon jälkeen myyjän ja ostajan pankit tekevät järjestelmässä tarvittavat jälkitoimenpiteet kuten osakekirjan siirron.

Lue lisää:

op-koti.fi

www.dias.fi

DIAS-alustaa varten on muodostettu marraskuussa 2018 yhteisyritys Digitaalinen Asuntokauppa DIAS Oy, jonka omistajina ovat OP, Aktia, Danske Bank ja S-Pankki sekä teknologiayritys Tomorrow Tech.

Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy vastaa alustan kehityksestä ja hallinnoinnista. DIAS on avoin alusta, jonka käyttäjiksi kaikkien asuntokaupan osapuolten on mahdollista liittyä.