Hyvä välittäjä on ahkera, aktiivinen ja asiantunteva. Näin kiteyttää OP Kodin kiinteistövälityksen kehityspäällikkö, LKV ja LVV Heidi Ruippo. Hän opastaa, mihin kannattaa kiinnittää huomiota kiinteistönvälittäjää valitessa.

1. Millainen on välittäjän aluetuntemus?

Ammattitaitoinen välittäjä tuntee alueen, jossa myytävä asunto sijaitsee. Hän tuntee paikalliset markkinat ja kykenee siksi hinnoittelemaan asunnon oikein. Hän osaa valita oikeanlaiset markkinointitoimenpiteet, koska tietää, mikä alueella toimii parhaiten ostajakohderyhmän tavoittamiseksi.

Aluetuntemuksesta on osoituksena sekä välittäjän alueella myynnissä olevat että aiemmin myydyt kohteet. Eduksi on myös se, että välittäjä on myynyt samankaltaisia asuntoja alueelta.

2. Miten hyvin välittäjä tuntee asuntokauppaan liittyvän lainsäädännön ja myyntiprosessit?

Kiinteistönvälitysala on juridisesti hyvin säädeltyä. Välittäjän on tunnettava asuntokaupan laaja lainsäädäntö ja myyntiprosessit. Kirjainyhdistelmät välittäjän nimen yhteydessä eivät ole turhia vaan kertovat asiantuntemuksesta ja siitä, kuinka kouluttautunut hän on.

Nämä kirjainyhdistelmät kertovat kiinteistövälittäjän suorittamista tutkinnoista:

LKV eli laillistettu kiinteistövälittäjän tutkinto on kiinteistövälittäjän yleisin tutkinto, jonka järjestää Keskuskauppamari. Jokaisessa kiinteistönvälitysyhtiössä vähintään puolella tulee olla LKV-pätevyys.

LVV eli laillistettu vuokrahuoneiston välittäjä on myös Keskuskauppakamarin järjestämä tutkinto.

YKV eli ylempi kiinteistönvälittäjän tutkinto edellyttää, että henkilö on suorittanut LKV-kokeen ja hänellä on vähintään neljän vuoden kokemus alalta.

Kiat eli kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona, jolloin osaaminen arvioidaan työtehtäviä tekemällä työpaikalla. Tutkinto ei oikeuta kiinteistönvälittäjä-nimikkeen käyttöön, mutta valmistaa LKV-kokeeseen.

KED® eli kiinteistöedustajan tutkinto antaa hyvät perustiedot ja valmiudet toimia alalla sekä valmentaa LKV-koetta varten.

3. Onko välittäjä luova ja digiorientoitunut?

Kannattaa kiinnittää huomiota, millaisia asuntojen myynti-ilmoituksia välittäjällä on. Ovatko tekstit sujuvia ja hyvää suomea? Millaiset kuvat kohteesta on? Hyödynnetäänkö digitaalista stailausta, 3D-pohjakuvia, entäpä kohdevideoita? Entä miten välittäjä markkinoi myymiään kohteita?

Kannattaa myös kysyä, miten välittäjä hyödyntää muita digitaalisia työvälineitä, kuten sähköisiä allekirjoituksia ja sähköistä kaupankäyntiä sekä etäesittelyjä. Mikään ei estä osallistumasta välittäjän järjestämään etäesittelyyn ja sen avulla saamaan käsitystä tämän tavasta esitellä asuntoa. Onko se tyyli, jolla toivoisit omaa asuntoasi esiteltävän?

Seuraa välittäjää somessa, niin näet, kuinka aktiivisesti hän ylläpitää verkostojaan.

4. Mitä välityspalkkio sisältää ja millaiset ovat välittäjän suositukset?

Asuntoa ei myydä kovin usein, joten on tyypillistä, että välittäjä kilpailutetaan. Pelkkään palkkioon ei kannata tuijottaa, vaan kannattaa kysyä, mitä se pitää sisällään. Hyvä välittäjä pystyy kertomaan, mikä on hänen lisäarvonsa ja mitä kaikkea hän asunnon myymiseksi tekee. Varmista myös, millaiset asiakasrekisterit välittäjällä on.

Palkkion lisäksi on tärkeää huomata, miten kemiat toimivat välittäjän kanssa. Hyvät kemiat sujuvoittavat yhteistyötä ja kommunikaatiota. Välittäjä sopii myyjän kanssa yhteydenpitotavasta ja sen tiheydestä.

Tarkista välittäjän suositukset. Tyytyväisten asiakkaiden suositukset kertovat, että välittäjä on onnistunut työssään. Ne myös vaikuttavat siihen, lähteäkö kilpailuttamaan välittäjää. Monesti hyvän ystävän suositukset painavat vaa’assa enemmän kuin halu lähteä kilpailuttamaan.

Onko asunnon myynti ajankohtainen? Lue lisää asunnon myymisestä OP Kodista.

Katso arvio kotisi hinnasta ja kokeile OP Kodin asuntohintalaskuria

Lue myös:

Asunnon myyjällä laaja vastuu – näin vältät ikävät yllätykset

Vältä myyntikrapula, myy asuntosi oikein