Tilastokeskuksen mukaan ensiasunnon ostajien keski-ikä on noussut kymmenen viime vuoden aikana vajaalla vuodella, 27,7 vuodesta 28,5 vuoteen. Mistä tämä voisi johtua?

– Ensiasunnonostajien keski-iän lievää nousua selittänee se, että aloilleen asetutaan ja perhe perustetaan myöhemmin kuin joskus aikaisemmin. Nuorten opiskelu ja työskentely on aikaisempaa liikkuvampaa, kun niihin liittyy nykyään usein muun muassa kansainvälistä vaihtoa ja työjaksoja ulkomailla, selittää johtaja Lauri Peltola OPn pankkitoiminnasta.

– Myös suhdanteet sekä nuorten työllistymisnäkymät ja luottamus talouteen vaikuttavat asunnonostohalukkuuteen, täydentää OPn kuluttajaekonomisti Henna Mikkonen.

Omalta osaltaan viime vuosien keski-iän nousua selittääkin myös pitkittynyt taantuma, joka on tehnyt nuoremmat ikäluokat varovaisiksi. Kehityksessä on myös alueellisia eroja. Isoimmissa kasvukeskuksissa ja opiskelupaikkakunnilla asutaan muuta maata yleisemmin vuokralla ja ensiasunnon ostajien keski-iät ovat keskimääräistä korkeampia. Helsinkiläinen ensiasunnon ostaja oli vuonna 2016 keskimäärin 30-vuotias.

Ensiasunnonostajien määrä kasvussa

Pitääkö hiljalleen nousevasta ensiasunnonostajan keski-iästä olla huolissaan? Suomessa omistusasunto ollut perinteisesti se merkittävin omaisuuserä, ja lainanlyhennysten kautta siihen tulee säästettyä tavallaan huomaamattaan. Jäävätkö pidempään vanhempien luona tai vuokralla asuvat nuoret vaurastumisen kelkasta?

– Näin ei voi yleisesti sanoa. Omistusasuminen ja lainan ottaminen ensiasuntoa varten on edelleen suosittua, vaikkakaan ei sitä tasoa, mitä se oli noin kymmenen vuotta sitten. Vuodesta 2014 lähtien ensiasunnon ostajien määrä on ollut kasvussa. Pääkaupunkiseutu on kyllä nuorten asumisen osalta jonkinasteinen huolenaihe. Vanhempien luona asuminen on jonkin verran yleistynyt aikaisemmasta, mihin on vaikuttanut asuntojen hintojen ja vuokrien nousu, pohtii Peltola.

Henna Mikkonen arvioi, että talouden elpyminen herättää myös ensiasunnon ostajat, joten jatkossa ensiasunnon ostajien määrä kasvanee maltillisesti. Toisaalta hän muistuttaa, että omaan kotiin liittyvät tarpeet kumpuavat muutenkin enemmän elämäntilanteesta kuin talouden suhdanteesta.

Omistusasuminen ei ole ainut tie vaurastumiseen

Asuitpa omistusasunnossa tai vuokralla, kannattaa Mikkosen mukaan muistaa yksi asia - säästäminen. On tärkeää kerryttää varallisuutta asunnon lisäksi muihin omaisuusluokkiin, kuten rahastoihin tai osakkeisiin, vaikka pienelläkin kuukausisummalla.

– Omistusasuminen on hyvä juttu, ja kartuttaa varallisuutta myös niillä ihmisillä, joilla säästäminen jäisi ehkä muuten tekemättä. Ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, että asuntojen hinnat nousevat ajan kuluessa. Esimerkiksi viime vuosina Suomen asuntomarkkinoilla on tapahtunut voimakasta eriytymistä ja asuntojen hinnat ovat nousseet kasvukeskuksissa muuta maata nopeammin. Siksi asunnon rinnalla on hyvä olla myös muunlaisia sijoituksia.

Kun sijoittamisen esimerkiksi osakemarkkinoille aloittaa jo nuorena, pääsee myös korkoa-korolle -efekti kunnolla näyttämään voimansa. Nämä pitkän ajan sijoitukset kannattaa laittaa kohteisiin, joista on odotettavissa pitkässä juoksussa tuottoa lainakorkoa enemmän, vinkkaa Henna Mikkonen.

Lue myös: Kannattaako nyt ostaa ensiasunto ja miten sen rahoitan?

Tutustu ensiasunnonostajan oppaaseen ja tutki millaisia ensiasuntoja OP-Kiinteistökeskuksella on tarjolla!