Perintätoimisto lähestyi minua joulun jälkeen kirjeellään. Lapsen harrastusmaksu oli jäänyt kuukausi sitten maksamatta. Mitä luultavimmin lasku on tullut kirjeenä. Arvelen, että postit eteisen lattialta kerännyt koululainen on riemastunut Aku Ankan tuoreimmasta numerosta niin kovasti, että muut postit ovat päätyneet samaan paikkaan suksien ja pulkkien kanssa. Selvisin asiasta helposti suorittamalla perintätoimistolle laskun summan kuluineen. Samalla jäin pohtimaan, miten paljon vaivaa ja kustannuksia palvelun tuottajalle aiheutui siitä, etten ollut maksanut 30 euron laskua ajoissa.

Nyt henkilökohtaisessa taloudenhallinnassani on seuraava pommi tikittämässä. Sain sähköpostia toiselta palveluntarjoajalta, joka kertoi, että he aikovat jatkossa lähettää laskut sähköpostiosoitteeseeni – tosin siihen, jota en enää käytä. Sähköpostilaskun perillemenon hankaluus on todettu monessa yrityksessä. Sähköposti tai peräti roskaposti saa kirjelaskuakin vähemmän huomioita laskun maksajalta. Sähköpostilaskun etu on toki lähettämisen kustannustehokkuus ja vastaanottajien helppo saavutettavuus. Nämä edut kuitenkin sulavat hyvin nopeasti selvittelyihin ja perintätoimiin, kun maksaja ei huomaa maksaa laskuaan ajallaan – usein vieläpä täysin tahattomasti. Pitkittyneet myyntisaatavat ovat kallista rahaa laskuttajalle.

Sain taannoin sähköpostiini laskun PDF-tiedostona sähköpostin liitteenä. Lasku oli täysin aiheellinen, mutta avatessani tiedoston havaitsin, että nimi tai henkilötunnus eivät olleet minun. Tässä tapauksessa laskun aihe oli vieläpä arkaluotoista henkilötietoa. Sähköpostilaskun lisähaasteena ovatkin juuri tietoturvaongelmat. Kun sähköpostit menevät välillä mihin sattuu, ei laskuttaja voi olla varma siitä, ettei henkilötietoja vuoda väärälle vastaanottajalle. Laskuttaja voi päätyä maksamaan isoja ja jopa henkilökohtaisia sanktioita tietosuojarikkomuksista. Laki ei kiellä sähköpostilaskutusta, mutta tietosuoja-asetuksen näkökulmasta laskuttaja on vastuussa siitä, että henkilötietoja sisältävä lasku päätyy vain ja ainoastaan oikealle vastaanottajalle.

Sähköpostilaskun ja paperilaskun maksamisen yhteydessä myös maksutietojen kopioinnissa tapahtuu usein virheitä. Maksu menee kyllä vastaanottajalle, mutta esimerkiksi puuttuva viitetieto estää automaattisen täsmäytyksen laskuttajan myyntireskontrassa. Laskujen manuaalinen täsmäytys ja kohdistamattomien saatavien käsittely ovat yritykselle iso työ ja sitoo kustannuksia.

Onko kustannustehokas, mutta turvallinen laskutustapa mahdoton yhtälö?

Maksamattomien laskujen taustalla on usein muu syy, kuin haastava rahatilanne. Nämä laskutustavasta johtuvat viiveet suorituksissa luovat aivan turhia kustannuksia yrityksille. Laskutustuotteiden markkinassa ei tällä hetkellä ole vaihtoehtoa, joka ratkaisisi kaikki laskutuksen haasteet ja olisi samalla kustannustehokas laskuttajalle. E-lasku on edullinen luotettava tapa saada rahansa perittyä, mutta valitettavasti vastaanottajien määrä ei ole yhtä kattava, kuin paperi- tai sähköpostilaskulla.  Sähköpostiosoite löytyy lähes kaikilta kuluttajilta, mutta e-laskun vastaanotto täytyy sopia aina ensimmäisestä laskusta erikseen. Niinpä e-lasku ei päihitä nopeudessa edes kirjettä, kun lasku pitäisi saada perille.

E-laskun ylivertaisena etuna on kuitenkin se, että lasku saapuu sinne missä rahatkin ovat, eli verkko- tai mobiilipankkiin. OP:n tutkimuksen mukaan kuluttajat haluavat vastaanottaa laskunsa nimenomaan pankin digitaaliseen palveluun. Kuluttajat eivät halua hajauttaa taloudenhallintaansa sähköpostiin tai muihin erillisiin palveluihin. Etenkin silloin, kun rahaa on niukasti, korostuu raha-asioiden hallinnan tunteen tärkeys ja se, että rahatilanne selviää yhdestä näkymästä. Yllättäviin laskuihin ei ole varaa. Verkko- tai mobiilipankki on erinomainen väline rahatilanteen kokonaisuuden hahmottamiseen ja suunnitteluun – niin kuluttajille kuin yrityksillekin.

Kehitteillä oleva maksupyyntö tuo helpotuksen sekä yrityksille että kuluttajille

Euroopassa kehitetään parhaillaan uuden sukupolven ratkaisuja digitaaliseen laskuttamiseen ja maksujen keräilyyn. Pankkien välisellä digitaalisella maksupyynnöllä maksujen kerääjä voi pyytää maksuja digitaalisesti. Vastaanottaja vastaa maksupyyntöön verkko- tai mobiilipankissaan, jossa myös varsinainen maksu hoidetaan. Maksupyyntö ja sitä seuraava maksu liikkuvat ”käsikädessä” ja jopa reaaliaikaisesti, jolloin saaja saa rahansa noin 10 sekunnissa pyynnön lähettämisestä. Kun maksupyynnön tiedot ovat maksussa automaattisesti mukana, ei maksuviite unohdu eikä maksaja voi tehdä tahattomia näpyttelyvirheitä.

Maksupyyntöjen maksamisessa hyödynnetään tilisiirtomaksamista, joten palvelut ovat niidenkin maksajien saatavilla, joilla ei ole luottokorttia.  Maksupyyntöjen vastaanottajaksi liitytään puhelinnumerolla, jolloin laskuttaja löytää vastaanottajan ilman henkilötunnusta tai pitkää IBAN tilinumeroa. Kaikki yhteiseen verkostoon liittyneet vastaanottajat ovat löydettävissä yli pankki- ja maarajojen. Niinpä jatkossa yhden palvelutarjoajan palvelusta voitaisiin lähettää maksupyyntö toisen palvelutarjoajan asiakkaalle. Maksupyyntösanomaan voidaan liittää linkki tai liite, jolloin esimerkiksi laskuerittely, hinnasto tai esite kulkee sen mukana kätevästi.

Tietosuojahaasteet on ratkottu jo palvelun teknisellä tasolla. Maksupyyntö ei voi päätyä väärälle vastaanottajalle, kun vastaanottajan puhelinnumero ja tili on kytketty toisiinsa pankin puolesta. Vastaanottaja voi kuitenkin halutessaan välittää maksupyynnön eteenpäin valitsemalleen vastaanottajalle. Laskun lähettäjälle voidaan myös toimittaa tietoa maksupyynnön kulusta ja vastaanottajan reaktioista. Näin laskun lähettäjä tietää, onko vastaanottaja vastaanottanut laskun, onko hän hyväksynyt sen maksuun ja onko maksu tulossa heti vai vasta eräpäivänä. Vastaavasti myös hylätyistä maksupyynnöistä toimitetaan tieto pyynnön lähettäjälle.

Maksupyyntö tarjoaa e-laskua vastaavan turvallisuuden ja varmuuden. Lisäksi maksupyynnössä on paljon uusia ominaisuuksia, jotka hyödyttävät sekä laskuttajaa että maksajaa.

Eurooppalainen maksupyyntö-infrastruktuuri kehittyy merkittävästi vuoden 2021 aikana ja pankit saavat sen myötä valmiuksia julkaista omia maksupyyntö-palveluitaan. Myös OP pyrkii julkaisemaan maksupyyntöpalveluita ensimmäisten toimijoiden joukossa.

Pian perheessäni ei tarvitse enää etsiskellä saapuneita laskuja ulkovälinevarastosta, vaan paperi- ja sähköpostilaskujen sijaan vastaanotan maksupyynnöt mobiilipankkiini. Laskut ovat tallessa ja maksut lähtevät ajallaan maksuun, ja näin pienenee myös myyntisaatavien ja suoritusten metsästyksen vaiva yrityksissä.