Osakesäästötili sopii ennen kaikkea opiskelijalle, joka haluaa ottaa näkemystä ja käydä aktiivisesti kauppaa osakkeilla. Se mahdollistaa huolettoman osakekaupan ilman, että pörssiosaketta vaihtaessa aiheutuu veroseuraamuksia. Käytännössä osakesäästötilin sisällä tapahtuvan osakekaupan verotus on samalla viivalla rahastosijoittamisen kanssa.

Opiskelijan kannalta se tarkoittaa, että Kelan tulorajoista ei tarvitse olla jatkuvasti huolissaan. Osakesäästötilin sisällä tehtyjä kauppoja tai sen sisään saatuja osinkoja ei lasketa sen vuoden verotettavaksi tuloksi, eivätkä kaupat siten vaikuta Kelan asettamiin tulorajoihin.

Pääomatulovero maksetaan vasta, kun rahaa nostaa ulos osakesäästötililtä. Nostetut varat verotetaan tililtä nostettaessa tilille siirretyn tuoton ja pääoman suhteessa. Ainoastaan tililtä ulos nostettu tuoton osuus on siis saajalleen pääomatuloja ja lasketaan mukaan tulorajoihin.

Samasta syystä pitkäaikaissäästäjälle osakesäästötili avaa mahdollisuuden hyötyä täysimääräisesti korkoa korolle -ilmiöstä, silloin kun sijoitushorisontti siintää vuosien päässä. Jos nuorena aloittaa esimerkiksi kartuttamaan omaa eläkettään tai lapsilleen pesämunaa, osakesäästötili voi olla hyvä vaihtoehto.

Sen sijaan lyhyen ajan sijoituksiin osakesäästötili ei sovellu hyvin, sillä se nostaa osinkotuottojen verotusta. Tavallisesti osingoista 15% on saajalleen verovapaita mutta osakesäästötilillä kaikki kertynyt tuotto verotetaan kokonaisuudessaan. Jos haluat säästää esimerkiksi muutaman vuoden päästä hankittavaan sähköpyörään tai ensiasuntoon, osakesäästötili tuskin on paras vaihtoehto.

Hajauttamisen tuomia hyötyjä ei pidä myöskään unohtaa. Sijoittamisen perusperiaatteiden mukaan kaikkia munia ei pidä laittaa yhteen koriin. Niinpä on hyvä sijoittaa useamman yhtiön osakkeisiin tai pitää suorien osakesijoitusten rinnalla myös esimerkiksi rahastosijoituksia.

Lopuksi on vielä hyvä todeta, että on varminta ostaa osakesäästötilille ainoastaan suomalaisia pörssiosakkeita, jotta välttyy kahdenkertaiselta verotukselta.

Kaiken kaikkiaan osakesäästötili on uusi mielenkiintoinen tapa sijoittaa muiden joukossa vuodesta 2020 alkaen. Mielenkiintoista osakesäästötilissä on se, että käytännössä siitä hyötyy pitkällä aikavälillä sekä yhteiskunta kasvavina verotuloina että sijoittaja kasvavina tuottoja.

Ja mikä olisikaan sitä parempi tapa oppia taloudesta, kuin seurata itse yhtiöitä, niiden tunnuslukuja ja osakekurssien kehitystä? Se on talouskasvatusta parhaimmillaan - kunhan muistaa pitää jäitä hatussa ja riskitason itselleen sopivana.

Lue lisää osakesäästötilistä