Suuri osa esimiehistä ja yrittäjistä toteuttaa arjessa turvallisen toiminnan perusajatuksia. Sitten on niitä, jotka eivät ymmärrä roolinsa tuomaa vastuuta. He näkevät työturvallisuuden pakollisina säädöksinä ja vaatimuksina. Puhe työturvallisuudesta nostaa karvat pystyyn.

Totta on, että säädöksiä on kosolti: työn turvallisuutta säätelee suoraan noin sata lakia ja asetusta. Turvallisuuden laiminlyönti voi helpottaa ja nopeuttaa yksittäisen työn suorittamista, mutta hinta voi olla korkea, kun jotain menee pieleen.

Onneksi maailma on muuttumassa. On selvää näyttöä siitä, että yrityksen hyvä tulos ja erittäin hyvä turvallisuustaso ovat yhteydessä toisiinsa ja näihin satsataan.

Useat yritykset ovat aidosti ottaneet turvallisuuden arjen asiaksi ja osaksi tavoitteita. Nämä yritykset ovat nähneet turvallisuuden asiana, jolla varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus ja asioiden sujuminen. Samalla toteutuu lainsäädännön edellytys henkilöstön terveyden ja turvallisuuden huolehtimisvelvoitteesta.

Vaikka kaikkeen ei voi aina varautua, taitoa ja tietoa on hyvä olla, jotta myös yllättävät tilanteet voi hallita. Osa havaituista riskeistä on myös jatkossa sellaisia, että ne otetaan. Näihin riskeihin kannattaa varautua hyvin.

Varautuminen onnistuu parhaiten tiedon avulla

Useissa suurissa yrityksissä ja julkisyhteisöissä sähköinen tiedon välittäminen ongelma- ja vaaratilanteista on jo arkipäivää. Pienissä organisaatioissa tietoa jaetaan usein jutellen. Tällöin tiedon kertyminen jää muistinvaraiseksi, eikä sitä ole jaettavaksi esimerkiksi uusille työntekijöille. Samoin ne, jotka eivät ole keskustelun aikana paikalla, jäävät vaille tietoa.

Sähköiset työkalut auttavat niin pieniä kuin suuriakin yrityksiä riskienhallinnassa. Etuna jutteluun on se, että riskihavainnoista kertyy tapahtumahistoriaa, jolloin niihin pystytään tarttumaan ajoissa. Tiedätkö, miten hyvin sinun yrityksessäsi huolehditaan siitä, etteivät riskit toteudu? Osallistuvatko työntekijät yhdessä turvallisuuden tekemiseen muulloinkin kuin jutellen perjantaina 13. päivänä?

Lataa avuksesi maksuton työturvallisuuden ja riskienhallinnan muistilista!