Yritysten innovaatiotoiminnan parissa työskennellyt konsultti Tuuli Kirkkomäki Deloittelta on tutkinut suomalaisten teollisuusyritysten tulevaisuuden menestystekijöitä innovaatio-osaamisen kautta. Kirkkomäki kertoo, että Suomessa on menty paljon eteenpäin innovoinnissa viime vuosina.

– Esimerkiksi suomalaiset teollisuuden perinteiset toimijat, kuten metsäteollisuus, on ehkä aiemmin koettu jähmeiksi ja vanhanaikaisiksi. Tänä päivänä koko bio- ja metsäteollisuudessa kuitenkin ideoidaan uusia tuotteita ja jopa liiketoimintoja todella paljon, Kirkkomäki kertoo.

Kirkkomäen mukaan yritykset ovat nykyään systemaattisempia ja parempia kehittämään uutta. Erityisesti kasvuyrityksillä on tässä suuret vahvuudet ja mahdollisuudet.

– Kasvuyrityksillä on usein organisaation puitteissa parempi kyvykkyys ja notkeus tehdä innovaatiotoimintaa ja luoda uutta, kun ei ole vanhoja toimintamalleja ja prosesseja, joita pitäisi haastaa. Tämä on monille yrityksille tulevaisuuden malli, Kirkkomäki kertoo.

Mitä vaiheita sujuvaan innovaatioprosessiin ja onnistuneeseen innovaatioiden kaupallistamiseen sitten kuuluu? Kirkkomäki nostaa esiin kolme tärkeintä innovaatioprosessin perustaa:

1. Kehitä rohkeasti ja luo systemaattinen lähestymistapa

Yrityksissä tulee olla selkeä strategia innovaatiotoiminnalle ja kaupallistamiselle: Mitä uuden kehittämisen halutaan olevan?

– Halutaanko, että nykyinen liiketoiminta kukkii ja luoda sille uusia mahdollisuuksia? Vai halutaanko mennä kokonaan uusille liiketoiminta-alueille? On mietittävä, tuleeko toiminnan tukea ydintekemistä vai löydetäänkö sillä uusia toiminta-alueita. Kenenkään ei kannata innovoida vain innovoinnin takia, Kirkkomäki toteaa.

Kirkkomäen mukaan erityisesti rohkeuden puute haastaa innovaatiotoimintaa ja uusien ideoiden kaupallistamista sekä suuryrityksissä että kasvuyrityksissä. Monesti panostetaan jo olemassa olevaan toimintaan eikä uskalleta ottaa riskejä.

– On helppo tehdä nykyistä liiketoimintaa tai muokata sitä hieman. Mutta jotta uskaltaa mennä vähän pidemmälle, etsiä uutta bisnestä ja ennustaa uutta – se vaatii yrityksiltä rohkeutta isoihinkin harppauksiin, Kirkkomäki kertoo.

2. Harjoita ennustajan taitoa

Innovointi on pitkälti myös tulevaisuuden ennustamista. On kyettävä hahmottamaan, millaisia tarpeita nykyisillä ja tulevilla asiakkailla on ja mitä uusien oivallusten vieminen markkinoille vaatii omalta liiketoiminnalta.

– Jos katsoo vain tämän päivän tilannetta ja myy sitä, mitä on aina myyty, ei onnistu markkinoilla, Kirkkomäki kuvailee.

Innovaatioista on kyettävä tekemään kaupallisia ja osa liiketoimintaa niin, että pelkän tuotekehityksen sijaan kehitetään myös koko liiketoimintaa ja asiakaskokemusta.

– Jossakin vaiheessa innovoinnista tuli tosi pop – mennään vain jonnekin heittelemään ideoita ilmaan. Oikeasti on mietittävä tulevia palveluita ja asiakkaita sekä teknisiä mahdollisuuksia. Mitä asiakas haluaa ja mihin liiketoiminnan pitää taipua, jotta bisnes lentää ja jotta haastetaan nykyistä tapaa tehdä?

Kirkkomäki korostaa, että nämä teemat pitää tuoda liiketoiminnan reunaehdoiksi. Usein tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen ansaintamalli ja ydintekeminen muuttuvat.

– Tätä joskus pelätään yrityksissä.

3. Paranna jatkuvasti ja vaadi kurinalaisuutta

Kirkkomäki korostaa, että yrityksissä tulee miettiä kurinalaisesti, miten koko innovaatioprosessissa tullaan paremmiksi.

– On löydettävä kyvykkyydet yrityksen sisältä; osaavia ihmisiä ja verkostoja. Yritysten tulee mahdollistaa enemmän verkostoja ja osallistaa innovointiin työntekijöitä, jotka ovat kyvykkäitä ja innokkaita. Innovaatiotoiminta ei ole vain pallojen heittelyä ilmaan, vaan se vaatii kurinalaisuutta ja sitä, että yritys antaa itse tarvittavat mahdollisuudet uutta luovalle toiminnalle.

Kirkkomäki muistuttaa, että uuden kehittämisen tulee myös olla vahva osa mittareita.

– Innovoinnin tulee olla palkitsevaa.

+ 1 Nosta asiakaskokemus kärkeen

Kirkkomäki painottaa, että asiakaskokemukseen panostaminen on innovaatiotoiminnan ytimessä.

– Kuluttaja arvostaa juuri hänelle tehtyä ja hänelle helppokäyttöistä tuotetta tai palvelua sekä asiakkuudesta hyötymistä ja luotettavuutta. Asiakas on se, joka loppujen lopuksi päättää innovaation menestyksen. Kaiken toiminnan pitää siis olla asiakkaan näkökulmasta mietitty.

Menestyjiä ovat ne, jotka ovat pystyneet innovoimaan uutta muuallakin kuin tuotteen ja palvelun saralla ja keksineet uusia keinoja siihen, miten palvella asiakasta ja ansaita liiketoiminnalla. Kirkkomäen mukaan tämä korostuu myös innovaatiotoiminnan menestyksestä tehdyssä tutkimuksessa. Onnistuneella innovaatioprosessilla ja kaupallistamisella on siis todistettava linkki omistaja-arvon kasvuun.