Yritysten sähköinen valuuttakaupankäynti ja perinteinen puhelinkauppa kilpailivat rinta rinnan 2010-luvun alussa, mutta nykyään valtaosa valuuttakaupasta tehdään sähköisten kanavien kautta valuuttakaupankäyntijärjestelmissä. Niiden avulla yritykset pystyvät automatisoimaan valuuttakaupankäyntiään.

Yksi järjestelmiä käyttävä yritys on kaivostoimintaan ja tunneleiden rakentamiseen laitteita valmistava iisalmelainen Normet, joka otti ensimmäistä kertaa valuuttakaupankäyntijärjestelmän käyttöön vuonna 2008.

– Meillä on konsernissa 30 tytäryhtiötä ja täten tarpeita monissa eri valuutoissa, kertoo Pirkko Kainulainen, joka vastaa Normetissa valuuttakaupan käytännön arjen pyörittämisestä. Kainulaisella on pitkä kokemus myös valuuttasuojauksien tekemisestä.

Kainulaisen mukaansa valuuttakaupankäynti on helpottunut viime vuosina kehittyneiden sovellusten myötä. Mutta isoin parannus on ollut se, ettei kaupankäyntiä hoideta enää puhelimitse.

– Järjestelmien käyttö on nopeuttanut kauppaa ja lisäksi siinä ei altistu inhimillisille virheille samalla tapaa.

Normet käyttää nykyisin OP FX Manager -valuuttakaupankäyntijärjestelmää. Järjestelmään voidaan asettaa suojauspolitiikka ja ennusteet, joiden pohjalta se toteuttaa kaupat. Toinen vaihtoehto on antaa järjestelmälle tiedot tulevista valuuttaeristä, minkä mukaan järjestelmä tekee kaupat.

Normet käyttää järjestelmää ajamalla sinne tiedot tulevista valuuttaerien maksuposteista.

– Lataamme OP FX Manageriin excel-tiedoston tulevista kaupoista, ja järjestelmä toteuttaa suojaukset sen perusteella. Jos maksuposteihin tulee muutoksia, kauppojen eräpäiviä on helppo muuttaa vain päivittämällä päivämäärät excel-tiedostoon. Järjestelmä toteuttaa valuuttaswapit tämän avulla oikeille päivämäärille. Tämän avulla on helppo tarkistaa valuuttakaupat ja ajaa tarvittavat raportit avoinna olevista valuuttakaupoista, Kainulainen kertoo.

Valuuttasuojaaminen pk-yrityksissä

Luvialainen Polartherm suunnittelee ja valmistaa ilmalämmityslaitteita. Valuuttasuojauksissa yritys käyttää valuuttatermiinejä ja tekee niitä OP FX Managerin kautta. Valuuttatermiini on yrityksen ja pankin välinen sopimus, jossa sovitaan valuuttakaupasta tulevalle ajankohdalle.

– Sovelluksen avulla meidän on helppo tarkastella eri pituisten valuuttasuojausten kurssitasoja. Saatamme tuoda useampia kauppoja kerralla, ja tällöin on hyvä päästä vertailemaan termiinikurssia eri suojauksissa, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Pasi Anttila.

Sekä pk-yritykset että suuryritykset käyttävät valuuttasuojauksissa pääosin valuuttatermiinejä. Vaikka volyymit olisivat pienemmät, pk-yritykselle yksittäisten erien suojaaminen voi olla jopa tärkeämpää kuin suuryrityksissä, jossa valuuttariskiasema muodostuu isoista kokonaisuuksista.

Valuuttakaupankäyntijärjestelmän idea on, että kun valuuttariskienhallintaan liittyvät käytännöt ovat yrityksessä kunnossa, ja järjestelmät tukevat systemaattista valuuttasuojaamista, voi yritys keskittää resurssinsa ydinliiketoimintaansa.

Käykö yrityksesi valuuttakauppaa? Lue lisää OP FX Manager -valuuttakaupankäyntijärjestelmästä.