Työn murroksesta ja uudenlaisista työn muodoista on puhuttu viime vuosina paljon. SuoraTyö Oy on yritys, joka sukelsi suoraan tämän murroksen ytimeen.

SuoraTyö.fi on palvelu, joka hoitaa työsuhteiden hallinnan, erilaiset vakuutukset, palkanmaksun ja sivukulujen maksamisen sekä tarvittavat ilmoitukset eri viranomaisille yhden alustan kautta. Tavoitteena on tuottaa täysin automaattinen palvelukokonaisuus henkilöstöhallinnon ja -resursoinnin ongelmien ratkaisuun.

Kun yritys perustettiin vuonna 2011, ensisijaisena tarkoituksena oli tarjota palvelua mikroyrittäjille ja esimerkiksi satunnaista lastenhoito- tai remonttikeikkaa tarvitseville.

– Lähtökohtana oli, että pienestäkin työstä pystyisi tekemään palvelun kautta yhden maksun ja luottamaan siihen, että siitä hoidetaan kaikki vaadittavat työnantajan maksut ja ilmoitukset, kertoo SuoraTyön toimitusjohtaja Jani Laatikainen, joka on myös yksi yrityksen perustajista.

Vain muutamassa vuodessa kohdeyleisö on laajentunut merkittävästi, ja SuoraTyön liiketoiminta on kasvanut huimasti.

– Fokus on muuttunut monelle toimialalle, kun työsuhteet ovat yhä useammin epätyypillisiä ja keikkatyö kasvaa. Meidän ratkaisullemme on ollut tarvetta, Laatikainen sanoo.

Automaatio keventää työtaakkaa

Idea SuoraTyöhön syntyi neljän perustajajäsenen omista tarpeista. He rakensivat taloa, remontoivat ja tarvitsivat apua lastenhoidossa. Toiveena olisi ollut palkata lyhytkestoiseen tai satunnaiseen työhön yksityishenkilö, mutta työllistämiseen liittyvä byrokratia tuntui raskaalta.

– Mikrotyöllistämisessä pitää pohtia monenlaisia velvoitteita kuten sitä, miten tehdä ilmoitus 100 euron palkasta verohallintoon. Rupesimme miettimään, voisiko tämän jotenkin automatisoida ja hoitaa paremmin, Laatikainen kertoo.

Palvelun kehitystyö käynnistyi perustajien aiemman työkokemuksen pohjalta: Laatikainen oli itse työskennellyt aiemmin yrittäjänä ja toimivan liiketoiminnan rakentamisen parissa.

Yksi perustaja oli pyörittänyt vuokratyöfirmaa ja kahdella muulla oli taustaa pankkimaailmasta sekä maksuliikenteen regulaatiosta. Laatikainen on yrityksen perustajista ainoa, joka on nykyisin toiminnassa mukana.

– Firma pistettiin pystyyn vuonna 2011, vuoden 2013 lopulla palkkasimme ensimmäiset työntekijät. Halusimme tehdä kaiken kunnolla, joten juridisen puolen selvittämiseen meni kaksi vuotta, Laatikainen kertaa.

API-rajapinta tuo kaivatun nopeuden palkanmaksuun

Tällä hetkellä SuoraTyön isoin asiakasvirta tulee julkiselta sektorilta sekä suurista ja keskisuurista yrityksistä, joiden työvoimassa on paljon vaihtuvuutta. Esimerkiksi hoiva-ala, ravintola- ja hotelliala sekä kaupallinen ala työllistävät paljon.

Osa SuoraTyön palvelukokonaisuutta on maksujen välitys sekä palkansaajalle että muille tahoille, kuten verottajalle. Haasteena liiketoiminnassa on ollut maksamisen prosessien manuaalisuus.

– Vanhassa maailmassa maksuissa on aina viiveitä, ja tilille saapunut palkka näkyy tyypillisesti vasta seuraavana päivänä. Viiveet myös helposti kertautuvat pankkien välillä, Laatikainen kuvailee.

Vaikka maksuliikenne on ollut jo pitkälti automatisoitua, sen valvominen on myös sitonut SuoraTyön henkilöresursseja.

Yrityksen visiona onkin mahdollistaa täysin reaaliaikainen palkanmaksu. Vuoden 2019 aikana se on ollut mukana OP:n yritysten maksamisen API-ratkaisujen pilottihankkeessa. API-ratkaisut ovat uudenlaisia ohjelmointirajapintoja, joiden avulla tilitapahtumia voidaan käsitellä sekunneissa.

– Tulevaisuudessa haluaisimme, että vaikka kahden tunnin työkeikka kannattaa ottaa, koska tekijä tietää saavansa siitä rahat heti tililleen, Laatikainen sanoo.

Reaaliaikainen maksuliikenne mahdollistaa myös maksujen tehokkaamman kohdentamisen, Laatikainen kertoo. Sillä voi olla laajojakin vaikutuksia.

– API-rajapinnat tarkoittavat, että palkka voidaan maksaa vaikka usean kerran kuussa, tai teoriassa joka päivä voi olla palkkapäivä. Yhden palkkapäivän ajattelu voi vähentyä tulevaisuudessa.

Johdetaan ihmisiä, ei prosesseja

Työssään Jani Laatikainen on seurannut työn tekemiseen liittyviä muutoksia hyvin läheltä. Monen muun tavoin hän uskoo, että työn merkityksellisyys tulee korostumaan yhä vahvemmin tulevaisuudessa. Lisäksi yhä useampi kaipaa työltä vaihtelevuutta.

– Se taas tuo uudenlaisia haasteita esimiestyölle. Esimerkiksi henkilöstöjohtaminen on monelle kirosana, koska se on tarkoittanut prosessien johtamista. Me haluamme automatisoida ne prosessit, jotta johtaminen voi keskittyä ihmisiin.

Ihmisiin panostusta tarvitaan esimerkiksi hoiva-alalla. SuoraTyö hoitaa paljon muun muassa vammaisten henkilöiden henkilökohtaisten avustajien työsuhteita. Monien muiden palvelualojen tavoin alaa on vaivannut krooninen työvoimapula ja työhön on tyypillisesti ollut vaikea saada sitoutuneita työntekijöitä.

– Myös palkat ovat saattaneet tulla miten sattuu. Me olemme pyrkineet parantamaan työntekijäkokemusta niin, että ainakin palkat ja vakuutukset hoituvat luotettavasti ja ilman ongelmia.

Tutustu tilisiirtojen reaaliaikamaksamiseen ja maksuliikkeen API-ratkaisuihin.