Minä opiskelen ammattikorkeakoulussa nyt kolmatta vuotta ensihoitajaksi ja päivätoteutuksen sijasta meidän ryhmän opinnot toteutetaan monimuotona. Käsite oli minullekin kohtalaisen tuntematon ennen kouluun pääsyä ja vielä opintojen alussakin, mutta melko nopeasti aloin ymmärtää mitä monimuoto-opiskelu tarkoittaa. Vuosien varrella olen saanut käsitettä selittää useampaan kertaan ja välillä tuntuu, etteivät kaikki ihmiset, joille olen asiaa selittänyt, vieläkään ymmärrä mitä se oikeasti tarkoittaa. Uskon, että tämän postauksen jälkeen ainakin sinä ymmärrät mitä monimuoto-opiskelu on!

Kuten sanasta monimuotototeutus voi päätellä, opetus toteutetaan normaalia päivätoteutusta monimuotoisemmin. Läsnäoloa vaativat opettajajohtoiset luennot korvataan muun muassa videoluennoilla, itsenäisellä opiskelulla, ryhmätöillä ja palautettavilla tehtävillä. Osa kursseista on kokonaan itsenäisesti suoritettavia ja osa kursseista sisältää itsenäisen opiskelun lisäksi esimerkiksi opettajajohtoisia luentoja, harjoitustunteja tai simulaatioita. Kaikista isoin ero päivätoteutuksen ja monimuotototeutuksen välillä on se, että monimuoto-opiskelijoilla on lähiopetusta vain muutamina päivinä kuukaudessa. Meidän ryhmällä lähipäivät ovat aina peräkkäin eli meillä on lähi- ja etäviikkoja. Lähiviikkoja on harjoitteluviikkojen määrästä riippuen yleensä viidestä kuuteen yhden lukukauden aikana. Toisissa tutkinto-ohjelmissa ja kouluissa lähipäivät saattavat olla yksittäisiä päiviä, joita on ripoteltu vähän sinne tänne. Vaikka monimuoto-opiskelijoilla on lähiopetusta päiväopiskelijoita vähemmän, niin opintoihin kuuluvia harjoitteluita on melko lailla saman verran. Monimuoto-opiskelijat myös suorittavat tutkintonsa samassa ajassa tai jopa hieman nopeammin kuin päiväopiskelijat.

Joillakin ihmisillä tuntuu olevan sellainen käsitys, että monimuotototeutuksessa opiskeleminen vaatisi jonkinlaista pohjaa opiskeltavasta alasta. Näin ei kuitenkaan ole ainakaan meidän tutkinto-ohjelmassa, vaan meidän ryhmässä on niin suoraan lukiosta tulleita opiskelijoita, alanvaihtajia kuin myös niitä, joilla on lähihoitajan tutkinto ja kokemusta ensihoidossa työskentelystä. Monimuoto-opiskelu myös sopii niin pelkästään opiskeluun keskittyville kuin perheellisille ja/tai työssäkäyville. Monimuotoisessa opiskelussa aikataulu on kuitenkin selkeästi paremmin itse suunniteltavissa kuin tavallisessa päiväopiskelussa, mikä tekee opintojen ohessa työskentelystä helpompaa ja jättää enemmän tilaa myös vapaa-ajalle. Toki omat opiskeluvalmiudet määrittävät pitkälti sen, kuinka paljon kenenkin pitää opiskeluun käyttää aikaa, jotta asiat tulee opituksi.

" "

Monimuotototeutuksessa itsenäinen opiskelu on todella suuressa roolissa ja minun mielestäni se sopiikin ihmiselle, joka on riittävän motivoitunut ja kykenee hallitsemaan omaa ajankäyttöään. Mikäli opiskelu tuntuu jo lähtökohtaisesti hankalalta ja motivaatio on hukkateillä, niin monimuoto-opiskelu voi osoittautua huonoksi vaihtoehdoksi, koska oppiminen on käytännössä 90-prosenttisesti omalla vastuulla. Monimuoto-opiskelu kuitenkin mahdollistaa paremmin opiskelun ajoittamisen niihin hetkiin, kun oma keskittymiskyky on parhaimmillaan ja opiskelu kiinnostaa, joten siltä kannalta se voi olla hyvä vaihtoehto niillekin, jotka eivät pidä koulunpenkin kuluttamisesta.

Monimuotototeutuksessa opiskeleva tutkinto-opiskelija saa halutessaan hakea Kelalta normaaleja opiskelijan saamia opinto- ja asumistukia. Vaikka monimuoto-opiskelussa lähiopetusta on selkeästi vähemmän kuin perinteisessä päiväopiskelussa, niin monimuoto-opiskelijalle kertyy silti vuodessa keskimäärin 60 opintopistettä ja hän on oikeutettu kaikkiin samoihin etuihin kuin muutkin opiskelijat. Mun näppituntuma kuitenkin on, että ainakin meidän ryhmästä iso osa opiskelijoista tekee töitä opintojen ohessa, sillä etäviikoilla siihen on hyvin aikaa. Koulun ohessa työskentely saa aikaan sen, että tukien kanssa saa olla hyvin tarkkana ja ainakin itselleni opintotuen peruminen ja asumistuen muutoshakemukset ovat tulleet jokseenkin tutuiksi näiden vuosien aikana.

Lue seuraavaksi:

Opiskelija laskee tarkasti budjettinsa ja varoo tulorajoja: ”Tienaamista pitää kytätä”

Seuraa Cian blogia: ciames.fi