Kesä saa pyöräilijät liikkeelle. Tunteet voivat kuumentua liikenteessä, jos sääntöjä ei tunneta tai noudateta. Pyysimme asiantuntijalta ohjeita.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa muistuttaa, että ennen liikkeelle lähtöä pyörän kunto tulisi tarkistaa ja etenkin jarrujen toimivuus on syytä varmistaa. Talvisäilytyksen jäljiltä pyörä usein kannattaa myös huollattaa.

– Pyöräilykypärää tulee aina käyttää pyörällä liikuttaessa. Tärkeää on huomioida, että se on oikein kiinnitetty, eli että se ei hölsky tai jää liiaksi takaraivolle.

Jokaisen tiellä liikkujan tulee myös huolehtia, että osaa liikennesäännöt.

– Tärkeää on myös ennakointi liikenteessä: turvavälit ja vaikkapa kääntymisestä ilmoittaminen hyvissä ajoin. Nykyään näkee paljon myös sitä, että pyörällä ajaessa räplätään puhelinta. Liikenteessä on hyvä pitää ajatus mukana, Piippa sanoo.

1. Väistämisvelvollisuus

Kuka väistää risteyksessä tai suojatiellä?

– Polkupyörä on ajoneuvo. Jos sillä ajetaan ajoväylällä, pätevät normaalit väistämissäännöt: oikealta tulevaa väistetään, ellei liikennemerkein ole toisin ohjattu. Myös pyörätiellä noudatetaan normaalia väistämisvelvollisuutta, kun kaksi pyöräilijää kohtaavat. Kuljettajan, myös pyöräilijän, on väistettävä jalankulkijaa, joka on suojatiellä.

Leena Piipan mukaan yleinen väärinkäsitys on, että pyörätieltä ajoväylälle tultaessa pyöräilijällä olisi aina etuajo-oikeus.

Moni mieltää, että suojatien viereen merkitty pyörätien jatke olisi sama asia kuin suojatie. Näin ei ole, vaan pyöräilijä väistää, kun hän tulee pyörätieltä ajoradalle.

Autoilija väistää, jos hänelle on liikennemerkillä osoitettu väistämisvelvollisuus tai hän on kääntymässä pyörätien jatkeen yli.

Suojatie ei siis koske pyöräilijää, paitsi silloin, jos tämä siirtyy taluttamaan pyörää.

2. Liikennemerkit ja -valot

Koskevatko liikennemerkit ja liikennevalot pyöräilijöitä?

Kaikki liikennemerkit koskevat myös pyöräilijöitä. Myös liikennevaloja tulee noudattaa. Jos pyöräilijä ajaa ajoväylällä, tulee hänen noudattaa samoja valoja kuin autojen. Jos taas ajo tapahtuu pyörätiellä, tulee noudattaa jalankulkijoille tarkoitettuja valoja.

– Sitäkin näkee, että pyöräilijä valitsee tilanteen mukaan, kumpia valoja noudattaa. Se ei ole kuitenkaan oikein, muistuttaa Leena Piippa.

3. Käsimerkit

Kun on kääntymässä pyörällä, miten aikaisin pitäisi näyttää käsimerkki, jotta takaa tuleva ehtii tarvittaessa väistämään tai hidastamaan?

Äkilliset hidastamiset tai käännökset ilman varoitusta voivat haitata muiden ajamista ja aiheuttaa suoranaisia vaaratilanteita. Siksi omista aikeistaan tulee ilmoittaa selkeästi ja riittävän ajoissa – ei vasta silloin, kun on jo kääntymässä.

– Sama ohje kuin autoilijoille vilkun suhteen: se pitää laittaa päälle hyvissä ajoin ennen kuin hidastaa tai vaihtaa kaistaa. Takaa tuleva voi näin aavistaa, että kääntyjä hiljentää vauhtia ennen mutkaa.

Suuntamerkin lisäksi ei Piipan mukaan ole muita vakiintuneita käsimerkkejä, joita pyöräilijän tulisi muistaa näyttää.

– Pyöräilyseuroilla voi ryhmäajoissa olla käytössä erilaisia käsimerkkejä esimerkiksi hidastamisesta, pysähtymisestä tai tiellä olevista esteistä. Tavallisessa pyöräilyssä kuitenkin riittää, että antaa suuntamerkin.

4. Kellon soittaminen

Onko kellon soittaminen kohtelias tapa varoittaa, että on lähestymässä, vai epäkohtelias osoitus kärsimättömyydestä?

Leena Piipan mukaan yleinen asenne kellon soittamiseen on positiivinen, eikä sen käyttöä tarvitse arkailla.

– Liikenneturvan gallupissa kolme neljästä vastaajasta toivoi, että kelloa soitettaisiin enemmänkin.

Jos esimerkiksi yhdistetyllä väylällä menee jalankulkijoita rinnakkain, kannattaa takaa lähestyvän pyöräilijän soittaa kelloa hyvissä ajoin, ei vasta sitten kun on jo kohdalla. Kelloa voi käyttää myös varoittamaan mahdollista vastaantulijaa kohdassa, jossa on näköeste.

– Esimerkiksi alikulut ovat usein sellaisia, ettei niistä näe kunnolla tielle, jolle on kääntymässä. Silloin voi olla hyvä soittaa kelloa. Toki oma ajolinja täytyy myös muistaa säilyttää eli hiljentää vauhtia niin, ettei ajaudu vastaantulevan puolelle mutkassakaan, Piippa muistuttaa.

5. Lapsen harjoittelu

Jos on liikkeellä pienen, pyöräilyä opettelevan lapsen kanssa, saako aikuinenkin ajaa jalkakäytävällä?

Vastaus on ei. Lain mukaan alle 12-vuotias saa ajaa jalkakäytävällä, aikuisella ei sinne ole asiaa pyörän selässä.

– Harjoittelu kannattaa tehdä turvallisessa paikassa, jossa on mahdollisimman vähän muuta liikennettä.

Sen sijaan mitään virallista alaikärajaa pyörätielle ei ole. Piipan mukaan on lapsesta ja ympäristöstä kiinni, milloin voi siirtyä esimerkiksi jalkakäytävältä pyörätielle. Tärkeintä on, että osaa hallita pyörää, tietää liikennesäännöt ja on tarkkaavainen.

– Kovin pienen lapsen tarkkaavaisuus saattaa herpaantua, jos näkee jotain kiinnostavaa. Pyörätiellä pitää olla koko ajan valppaana.

6. Koiranulkoiluttajat ja pyöräilijät

Kun pyörä- ja kävelytie ovat vierekkäin, saattaa tulla hankalia tilanteita koiranulkoiluttajien ja pyöräilijöiden välillä. Kenen vastuulla on huolehtia, ettei pyörä törmää esimerkiksi ulkoilutushihnaan?

– Yhdistetyllä väylällä jalankulkijan paikka on reunassa. Itse saa valita, kumman puolen valitsee eli koiran kanssa voi valita aina esimerkiksi ojanpuoleisen reunan, jolla on enemmän haisteltavaa. Ulkoiluttajan vastuulla on huolehtia, ettei koira tuki väylää tai säntäile tiellä liikaa, Leena Piippa ohjeistaa.