Kun esitän Pohjola Sairaalan työpsykologille kysymyksen saako töissä olla kivaa, on vastaus yksiselitteinen.

– Ehdottomasti saa. Mietin tässä, että mistä ylipäänsä johtuu sellainen ajatus, että töissä ei saisi viihtyä, pohtii työpsykologi Greta Turunen.

Ajatus saattaa olla perua sodan jälkeisestä jälleenrakennustyöstä. Suomi maksoi Neuvostoliitolle 300 miljoonan kultadollarin edestä sotakorvauksia kahdeksassa vuodessa. Suomi oli ainoa maa maailmassa, joka maksoi määrätyt sotakorvaukset. Tuolloin työpaikoilla tuskin puhuttiin työhyvinvoinnista tai viihtyvyydestä.

Itse asiassa työssä viihtymisestä alettiin puhua vasta 60- ja 70-lukujen vaihteessa. Ilmiönä se on siis varsin tuore.

– Modernilla työpaikalla alkoi olla erilaisia haasteita. Kokemuksellinen ja näkemyksellinen kokemus nostettiin keskiöön, kertoo Turunen.

Mukava työ on sekä työnantajan ja työntekijän vastuulla

Nykyään työssä viihtymiseen ja hyvinvointiin kiinnitetään työpaikalla paljon huomiota ja niiden ongelmista uskalletaan puhua. Toki niin voisi tehdä enemmänkin.

Siihen, onko työpaikalla kivaa tehdä töitä on kiinni sekä työntekijästä että työnantajasta. Työn mielekkyyteen vaikuttavat työn organisointi, esimiestyö ja sopiva kuormitustaso. Työntekijän näkökulmasta tärkeää on motivaatio ja vastuuntuntoisuus. Myös työyhteisöllä ja sen toiminnalla on suuri merkitys.

– Hyvinvoivassa työyhteisössä ollaan avoimia, luotetaan, innostetaan, kannustetaan annetaan palautetta ja uskalletaan puhua ongelmista. Hyvässä työyhteisössä säilytetään toimintakyky myös muutostilanteissa.

Työpaikalle siis kuuluvat tunteet, niin negatiiviset kuin positiiviset. Työpsykologi Greta Turusen puheissa vilisee sanaparsi aikuinen työpaikka. Tässä yhteydessä se tarkoittaa sitä, että aikuistenkin maailmaan mahtuu hyviä ja huonoja päiviä ja tunteita.

Rekkalasteittain kotoa tuotua tunteiden painolastia työpaikalle ei välttämättä kuitenkaan kannata kipata, sillä stressi läikkyy ja tarttuu ympärillä oleviin ihmisiin.

Stressi – hyvä vai huono?

Stressi on tällä hetkellä kiistämättä yksi työmaailman hankalimmista kysymyksistä. Se miten kukin kokee stressin ja sopivan tason on yksilöllistä, mutta ilman työelämä ilman stressiä ihminen ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla.

– Stressi on kehon virittymistä ja se on fysiologisesti positiivinen asia. Se mobilisoi kehon omat voimavarat käyttöön ja saa ihmisen toimimaan paremmin, selittää Turunen.

Voimakas ja pitkäkestoinen stressi on toki toinen asia. Se muodostuu ongelmaksi silloin kun elimistö ei ehdi palautua tai elimistö herkistyy kuormitukselle. Paikoin kuormitus on välttämätöntä, mutta jatkuvana se saattaa viedä työtehon ja ilon elämästä.

– Liika kuormitus näkyy fyysisenä väsymyksenä, ajatuksissa, tunne-elämässä ja sosiaalisessa käyttäytymisessä. Ensimmäinen merkki saattaa olla vaikka unen häiriintyminen. Näihin lieviin oireisiin kannattaa puuttua mahdollisimman äkkiä.

Tuoreehkon tutkimuksen mukaan yli 11-tuntista työpäivää tekevien ihmisten riski sairastua depressioon on 2,5-kertainen kahdeksan tunnin päivää tekeviin verrattuna. Liika kuormitus on siis vakavakin asia.

Kiireellä kehuskelu on mennyttä maailmaa

Entä voimmeko me suomalaiset hyvin työssämme?

– Suomalaiset kyllä viihtyvät selvitysten mukaan työssä melko hyvin. Toki työelämässä on olemassa myönteisempiä, mutta myös kielteisempiä kehityskulkuja.

Selvitysten mukaan suomalaisessa työelämässä työtahti on kova ja epäasiallista käyttäytymistä esiintyy runsaasti. Henkilöstömäärä on vähentynyt ja samalla työtehtävien määrä on pysynyt samana. Samalla koetaan epävarmuutta ja jatkuvia muutoksia.

Positiivisina asioina tutkimusten mukaan koetaan työn monipuolisuus, itsenäisyys ja vaikutusmahdollisuudet omaa työtään kohtaan.

Pitkään vallalla ollut työkiireiden vertailu ja niillä kehuskelu alkaa hiljalleen väistyä työhyvinvoinnin ja kohtuullisuuden tieltä. Enää pisimpiä työpäiviä painava työntekijä ei saa välttämättä kirkkainta kruunua.

– Työn pitää olla riittävän huokoista, eikä saa olla joka päivä selkänahasta pois, muistuttaa työpsykologi Greta Turunen.

Niin ja samalla on hyvä muistaa, että töissä saa ihan oikeasti olla mukavaa.