Ystävyys on ihanaa, mutta kuten kaikissa ihmissuhteissa, siinäkin on velvollisuuksia ja pelisääntöjä.

Jos itse on passiivinen osapuoli ystävyyssuhteessa, suhde saattaa olla epätasapainossa. Mikäli ystävä ehdottaa aina menoja ja on aktiivinen, kun itse tyytyy makaamaan sohvalla ja odottamaan yhteydenottoa, voi pahimmillaan menettää koko suhteen.

Välillä voi vaihtaa rooleja

Väestöliiton terapeutti ja kasvatustieteilijä Susanne Grönqvist muistuttaa, että roolit jakautuvat ystävyyssuhteissa usein ihmisten persoonallisuuksien ja temperamenttien mukaan.

– Jos on persoonaltaan enemmän introvertti, saattaa helposti olla passiivisempi ja mukautuvampi osapuoli.

Siinä ei ole mitään pahaa, jos molemmilla on hyvä olla. Ystävyyssuhteissa ei ole kymmentä käskyä, jotka toimivat kaikissa tapauksissa.

Aktiivinen osapuoli saattaa väsyä asioiden järjestelemiseen. Passiivisempi ystävä taas voi saada järjestelystä onnistumisen elämyksiä.

Mutta jos roolit alkavat vaivata – toisesta alkaa esimerkiksi tuntua, ettei toinen koskaan ota yhteyttä – asiasta on syytä puhua.

– Välillä voi olla hyvä vaihtaa rooleja. Aktiivinen osapuoli saattaa väsyä asioiden järjestelemiseen, passiivisempi ystävä taas voisi saada onnistumisen kokemuksia siitä, että kerrankin järjestää asioita. Tärkeää on, että molemmilla on kokemus tasavertaisuudesta.

Lapsuus vaikuttaa siihen, millainen ystävä olet

Käytös ystävänä riippuu paljon persoonallisuudesta sekä kiintymyssuhde-ja vuorovaikutusmalleista, jotka ihminen on oppinut jo lapsena.

Joku on saattanut lapsesta asti tottua siihen, että on hänen vastuullaan järjestää asioita, ja sama toiminta jatkuu aikuisuuden ihmissuhteissa – se tulee luonnostaan.

Passiivisuus taas saattaa liittyä esimerkiksi torjutuksi tulemisen pelkoon. Ihmistä voi pelottaa ehdottaa jotain, koska hänellä on huonoja kokemuksia siitä, ettei omia toiveita ja tarpeita huomioida.

Joillekin ihmisille aloitteen tekemisen kynnys on todella korkea, ja usein tämä liittyy siihen, että analysoi asioita liikaa. On hyvä harjoitella heittäytymistä.

Vastuun ottaminen voi myös jännittää: jos minä ehdotan jotain, on minun vastuullani, että meillä on hauskaa.

– Joillekin ihmisille aloitteen tekemisen kynnys on todella korkea, ja usein tämä liittyy siihen, että analysoi asioita liikaa. On hyvä harjoitella heittäytymistä. Näitä asioita voi opetella yhdessä ystävän kanssa.

Passiivisuus voi johtaa yksin jäämiseen

Oli syy passiivisuuteen mikä hyvänsä, asiasta on hyvä puhua, jos ystävyyssuhde tuntuu epätasapainoiselta. Muuten saattaa tulla vääriä tulkintoja.

Pahimmillaan yhteydenottoa karttava voi jäädä yksin, jos passiivisuus tulkitaan haluttomuudeksi tai välinpitämättömyydeksi.

Somemaailmassa ei ole välttämättä totuttu perinteiseen vuorovaikutukseen, ja sosiaaliset taidot sekä kyky viestiä asioista ovat saattaneet jäädä heikolle tasolle.

Tämä voi olla Grönqvistin mukaan etenkin nuorten ongelma.

– Somemaailmassa ei ole välttämättä totuttu perinteiseen, fyysiseen vuorovaikutukseen, ja sosiaaliset taidot sekä kyky viestiä asioista ovat saattaneet jäädä heikolle tasolle.

Luottamus on kaiken perusta

Vaikka ystävyys usein antaa paljon, se sisältää myös velvollisuuksia. Jos ei ole jostain syystä koskaan yhteydessä kaveriin, koko suhde saattaa päättyä, sillä ei kukaan jaksa kannatella ystävyyssuhdetta yksin.

Kaikesta kannattaa puhua. Jos on luottamusta, ystävyyssuhteen tilanteesta on helpompaa käydä keskustelua: onko tilanne tasapainossa, onko hiertäviä asioita, entä tuntuvatko roolit kummastakin hyvältä?

Ystävyyssuhteista täytyy pitää aktiivisesti huolta etenkin suhteen alussa, sillä siinä vaiheessa side on vielä hauras.

Grönqvistin mukaan jotkut ovat saaneet siipeensä niin pahasti, että ihmisiin luottaminen on vaikeaa. Silloin luottamustakin pitää harjoitella yhdessä.

Ystävyyssuhteista täytyy myös pitää aktiivisesti huolta etenkin suhteen alussa, sillä siinä vaiheessa side on vielä hauras.

Jos ystävyys on kestänyt on kestänyt vuosia tai vuosikymmeniä, se on usein jo niin vakaalla pohjalla, ettei se katoa, vaikka ei pitäisi yhteyttä pitkiinkin aikoihin. Sitä tietää, että toiseen voi luottaa.