Yli kolmannes lapsista ja nuorista haluaisi viettää enemmän aikaa vanhempiensa kanssa. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyssä 4.–5. -luokkalaisten, 8.–9. -luokkalaisten sekä toisella asteella opiskelevien vastauksista.

Lasten huoltajista taas 40 prosenttia kokee, ettei perhe vietä riittävästi aikaa yhdessä.

THL:n mukaan perheen yhteinen aika on lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta tärkeää. Lapset ja nuoret, jotka kokevat perheen yhteisen ajan riittämättömäksi kokevat esimerkiksi terveydentilansa huonommaksi, pitävät todennäköisemmin koulunkäynnistä vähemmän ja kokevat yleisemmin yksinäisyyttä.

– Nykyarki on usein hyvin hektistä. Etenkin lomien aikana olisi tärkeää pysähtyä perheen äärelle ja keksiä yhteistä tekemistä. Samalla on hyvä mahdollisuus kuulostella, mitä omalle lapselle kuuluu ja saada lapsi tuntemaan itsensä tärkeäksi, Kuopion Pohjola Sairaalassa työskentelevä lastenlääkäri Saija Savinainen toteaa.

Yhdessäolo ilahduttaa

Saija Savinainen muistuttaa, että lasten odotukset perheen yhteisestä tekemisestä ovat yleensä melko matalalla.

– Pulkkamäki, hiihtolenkki tai sisäleikkipuisto – kaikki ovat yhtä hyviä vaihtoehtoja! Tärkeintä on, että aikuinen uskaltaa jättää turhan pönötyksen pois ja heittäytyä lapsen kanssa leikkimään.

Vanhempien ei siis kannata ottaa yhteisestä ajasta paineita tai käyttää tuhottomasti rahaa ja energiaa ohjelman järjestämiseen.Lumiukon tekeminen yhdessä isän ja äidin kanssa voi olla lapselle loman kohokohta. Myös eväsretki lähilaavulle tai yhteinen uimahallireissu ovat monille lapsille mieluista puuhaa.

Savinaisen mukaan koko perheen yhdessä liikkuminen antaa lapselle mallin terveellisestä elämästä. Lapsena omaksutut elämäntavat jatkuvat todennäköisemmin myös aikuisuudessa. Yhdessä puuhailu ja liikkuminen vahvistavat myös lapsen ja vanhemman kiintymyssuhdetta, ja parantavat koko perheen hyvinvointia.

– Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä suurempia idoleita omat vanhemmat ovat, Savinainen muistuttaa.

Mieluista tekemistä

Jos omat ideat eivät riitä välipäivien yhteisen ohjelman ideointiin, Saija Savinainen kehottaa kysymään asiaa lapselta.

– Jos lapsi saa ehdottaa mitä tehdään, tekeminen on ainakin tälle mieluista.

Savinainen neuvoo kysymään lapsilta muutamia eri vaihtoehtoja ja valitsemaan niistä vanhempana sen, mihin tuntuisi itse luontevimmalta lähteä mukaan. Jos ei ole ikinä lasketellut, rinteeseen lähtemisen kynnys voi olla korkeampi kuin vaikkapa luistelemisen.

Lastenlääkärin ammatissaan Savinainen kohtaa jatkuvasti lapsiperheitä. Hän sanoo, että yhdessä harrastamalla ja puuhailemalla voi esimerkiksi parantaa perheen vuorovaikutusta.

– Ajan ja huomion antaminen lapselle on tärkeämpää kuin moni vanhempi uskokaan. Se antaa arvokkaita eväitä pienen ihmisen koko elämälle.