Elämme globaalissa ympäristössä ja ympärillämme työskentelee yhä erilaisemmista taustoista olevia ihmisiä.

Erilaisuutta on syytä arvostaa myös työpaikalla. McKinseyn Diversity Matters –selvitys vuodelta 2015 puhuu sen puolesta, että työntekijät sitoutuvat sitä paremmin työhönsä, mitä monimuotoisempaa väkeä työpaikalta löytyy.

– Monimuotoisuutta ja sen hyötyjä on tutkittu todella paljon. Jos työpaikalla uskaltaa olla oma itsensä ja tehdä virheitä. Sillä on vaikutusta koko yritykseen – työntekijä uskaltaa työskennellä täysillä ja panostaa työhönsä enemmän. Samoin esimerkiksi diversiteetti lisää tutkimusten mukaan tietyn verran ihmisten innovointikykyä, kertoo yritysvastuuverkosto FIBSin yritysvastuuasiantuntija Riikka Leppänen.

Selvityksen valossa työpaikoille kannattaa siis palkata väkeä mahdollisimman erilaisista taustoista. Monimuotoisuudesta on muutenkin hyötyä.

– Erilaisista taustoista tulevat työntekijät ymmärtävät luultavasti myös erilaisista taustoista tulevia asiakkaita. Sama ajatus heijastuu markkinointiin: jos kuluttajaa ei nähdä asiakkaana, hän tuskin näkee itseään kuluttajana.

Leppänen muistuttaa, että erityisesti johtajan on syytä huomioida kaikkien yksilölliset ominaisuudet.

– Johdon sitoutuminen monimuotoisuusjohtamisen edistämiseen on todella tärkeää. Johdon tehtävänä on viestiä, että työpaikka on yhdenvertainen ja tavoitteena on, että kaikki voivat hyvin.

Leppäsen mukaan alkuun pääsee hyvin jo sillä, että tunnistaa stereotypiat.

– Sen jälkeen on helpompi nähdä ihmiset yksilöinä.

Pitkäjänteistä työtä

Rakennus- ja projektikehitysyritys Skanskalla on tehty pitkään töitä monimuotoisuuden lisäämisen eteen.

– Jotta pärjäämme markkinatilanteessa ja osaamme kuunnella asiakasta, tarvitsemme ihmisiä, jotka tulevat erilaisista koulutustaustoista, omaavat erilaisia etnisistä taustoja ja ovat eri ikäisiä, sanoo Skanskan henkilöstön kehityspäällikkö Aija Harju.

Harju kertoo, että Skanska alkoi kiinnittää huomiota monimuotoisen ja hyväksyvän työyhteisön merkitykseen vuonna 2013. Hän huomauttaa, että varsinkin naisten rekrytoiminen rakennusalalle on haastavaa.

– Tarkoitus on rekrytoida ja sitouttaa parhaat ja meille sopivimmat ihmiset. Toivomme silti, että jatkossa meillä työskentelee tasaisemmin sekä miehiä että naisia.

Kaikkien ääni kuuluviin

Erilaisuuden lisääminen vaatii sitoutumista koko henkilöstöltä. Varsinkin esimiehet ovat merkittävässä roolissa.

– Heitä valmennetaan ja tuetaan, ja heillä on käytössään paljon erilaisia työkaluja erilaisuuden kohtaamiseksi, Harju sanoo.

Lisäksi monimuotoisuuden vaaliminen korostuu Skanskalla päivittäisessä toiminnassa ja johtamisessa.

– On tärkeää, että jokaisen ihmisen ääni saadaan kuuluviin. Erilaisuuden täytyy olla hyväksyttävää. Esimiesten ja johdon on hyvä huomioida, että aina ei käännytä niiden puoleen, jotka ovat samaa mieltä ja joiden kanssa on totuttu toimimaan.

Työkulttuurin muutos ei ole sujunut käden käänteessä.

– Diversiteetti on yksi vastuullisuuden teemoistamme. Sen edistäminen on integroitu meidän tapaan toimia, mutta kuten aina uusissa asioissa, kulttuurinmuutos ottaa aikansa.

Myös FIBSin Riikka Leppänen muistuttaa, että pelkkä erilaisuuden lisääminen ei riitä, jos erilaisuutta ei aidosti arvosteta.

– Esimerkiksi naisjohtajien määrän lisääminen on tärkeää, jotta päätöksentekoon saadaan erilaisia näkökulmia ja innovaatioiden määrä voi kasvaa. Toisaalta uusista näkökulmista ei ole hyötyä, jos naisjohtajaa ei päästetä johtoryhmissä ääneen tai häntä ei kuunnella.