Kiina ja EU sopivat joulukuun lopussa, että ne viimeistelevät investointisopimuksen, josta on neuvoteltu noin seitsemän vuotta.

Periaatteiden tasolla on päästy yhteisymmärrykseen, mutta yksityiskohtia hiotaan edelleen. Vasta sopimuksen toimeenpanovaiheessa tullaan näkemään, mitä konkreettisia hyötyjä yritykset lopulta saavat sopimuksesta.

Sopimuksessa on kolme pääkohtaa. Ensinnäkin Kiina sitoutuu avaamaan markkinoitaan EU-alueelta tuleville yrityksille ja investoinneille. Toiseksi Kiina lisää läpinäkyvyyttä omassa toiminnassaan ja takaa EU-alueen yrityksille tasavertaiset toiminta- ja kilpailumahdollisuudet Kiinan markkinoilla. Sopimuksen kolmas osa sisältää yhteiset kestävän kehityksen tavoitteet kuten sitoutumisen Pariisin ilmastosopimukseen.

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden asiantuntija Jenni Isola pitää sopimusta tärkeänä edistysaskeleena EU:n ja Kiinan kauppasuhteissa.

– Sopimuksella on suuri periaatteellinen merkitys. Kilpailumahdollisuuksien tasapuolisuus ja läpinäkyvyyden lisääminen antavat lisää ennakoitavuutta Kiinan markkinoilla toimiville yrityksille.

EU:lle sopimus on tärkeä myös siksi, että Kiina avaa markkinoitaan laajemminkin.

– Kaakkois-Aasian vapaakauppasopimus on jo solmittu, ja Kiina neuvottelee sopimuksesta Yhdysvaltojen kanssa. EU:n ei olisi missään nimessä kannattanut jäädä ilman sopimusta tässä vaiheessa. Se olisi jättänyt meidät mahdollisesti huonoon asemaan tulevaisuudessa.

Uusia aloja avataan kilpailulle

Sopimuksen mukaan Kiina avaa markkinoitaan monilla kasvavilla toimialoilla, jotka olivat aiemmin suljettuja ulkomaalaisilta yrityksiltä. Uusia avoimen kilpailun aloja ovat muun muassa terveysteknologia, pilvipalvelut, rahoituspalvelut, bioteknologia ja uudet energiamuodot.

Isola muistuttaa, että Kiina ei ole aiemmin avannut kyseisiä sektoreita kenellekään.

– Eurooppalaiset yritykset ovat aiemmin investoineet perinteisiin toimialoihin kuten autoteollisuuteen, metalliteollisuuteen ja kemian teollisuuteen. Nyt on mahdollista tehdä uusia aluevaltauksia. Suomalaisilla yrityksillä on tuotteita ja palveluja, jotka sopivat esimerkiksi Kiinan tarpeeseen muuttaa talouttaan ympäristöystävälliseen ja vähäpäästöiseen suuntaan.

Kiinan taloudessa valtionyhtiöillä on edelleen erittäin vahva asema. Se säilynee jatkossakin, mutta nyt Kiina pyrkii siihen, että valtionyhtiöt toimivat jatkossa ainoastaan kaupallisten intressien pohjalta eivätkä aja esimerkiksi kauppapoliittisia tavoitteita. Kiinalaisten yritysten saamista valtion tuista luvataan kertoa entistä läpinäkyvämmin.

Aiemmin Kiina on vaatinut markkinoilleen pyrkiviä sopimuksia perustamaan yhteisyrityksiä kiinalaisten yritysten kanssa. Nyt vaatimuksia on luvattu keventää. Vielä ei tiedetä tarkasti mitä toimialoja muutos koskee.

– Lisää tietoa on luvassa lähiaikoina. Nyt näyttää siltä, että esimerkiksi kiinteistösijoittamiseen ei tarvita jatkossa kiinalaista kumppania.

Ovi avautuu myös pk-yrityksille

Isola on nähnyt päivittäisessä työssään, miten suomalaisten yritysten kiinnostus Kiinaa kohtaan on kasvanut.

– Olen ollut nykyisessä työssäni kaksi vuotta. Vaikka työni kattaa koko maailman, Kiina työllistää selvästi eniten. Sopimus on vain yksi kiinnostusta vauhdittavista tekijöistä.

Investointisopimuksen syntyminen on Isolan mielestä tilaisuus, jota ei kannata jättää hyödyntämättä.

– Kiinassa jo toimivien yritysten kannattaa pysyä Kiinassa ja hyödyntää investoinneissaan uusia mahdollisuuksia, joita sopimus avaa. Lisäksi toivon, että pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät nyt Kiinan markkinoille.

Sopimus investointien suojasta on vasta tulossa

Nyt solmittu investointisopimus on hyvin kattava, ja sen loppuunsaattaminen vie väistämättä ainakin kaksi vuotta. Sopimus aiotaan ratifioida EU-huippukokouksessa ja parlamentissa ensi vuoden aikana.

– On hyvin todennäköistä, että sopimukseen tulee muutoksia. En kuitenkaan usko, että sopimuksen syntymisen tiellä olisi suuria riskejä. Ei ole todennäköistä, että yksikään EU maa riitauttaisi sopimuksen.

Isola muistuttaa, että merkittävyydestään huolimatta investointisopimus ei ole avain onneen.

– Kiinalla on sopimuksia eri maiden kanssa. Tämä on vain yksi niistä. Riippuu Kiinan omista intresseistä, mille sopimukselle he tulevat antamaan painoa.

Kun sopimus lopulta tehdään, jäljelle jää vielä sen valvominen.

– Kiinalla on sellainen maine, että he eivät ehkä noudata sopimuksia kirjaimellisesti loppuun asti. EU:lla on kuitenkin keinoja puuttua epäkohtiin, jos sopimusta ei kunnioiteta.

Eivätkä sopimukset tähän jää. Investointien suojaksi tarvitaan erillinen sopimus, joka tulee käsittelyyn sen jälkeen, kun investointisopimus on saatu valmiiksi.