Polkupyörä on yleisin varastettu esine

Poliisin tietoon tulee vuosittain noin 20 000 pyörävarkautta, vaikka läheskään kaikki tapaukset eivät edes päädy poliisille asti. Jopa puolet kotitalouksiin kohdistuneista varkauksista on pyörävarkauksia.

Pohjola Vakuutuksen Omakoti-vakuutus korvaa varkauden tai ilkivallan kohteeksi joutuneen pyörän jopa 5 000 euroon asti, mikäli se on ollut lukittuna asianmukaisesti. Mikäli polkupyörä on tätä arvokkaampi, kannattaa harkita erillistä arvotavaravakuutusta.

Osuuspankin omistaja-asiakkaat saavat jopa 200 € omavastuuedun tiettyihin Omakoti-vakuutuksesta korvattaviin vahinkoihin, mukaan lukien pyörävarkaudet.

Varastetun pyörän korvauksen perusteena on sen jälleenhankinta-arvo, eli uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavan pyörän hankintakustannus. Jälleenhankinta-arvosta lasketaan ikävähennys, joka tehdään toisesta käyttövuodesta alkaen täysiltä kalenterivuosilta, mutta ei kuitenkaan vahinkovuodelta. Polkupyörille vähennys on 10 % vuodessa, muilla urheiluvälineillä ja -varusteilla 25%. Ikävähennys on kuitenkin enintään 70 %.

Myös pyörän särkyminen esim. ojaanajon seurauksena voidaan korvata Pohjola Vakuutuksen Omakoti-vakuutuksen särkymis- ja menetysturvasta. Korvauksessa huomioidaan vakuutuskirjaan merkitty omavastuu vahingon määrästä. Korvaus korjauskustannuksista on enintään jälleenhankinta-arvon suuruinen.

Sähköavusteinen polkupyörä, jolle ei tarvita liikennevakuutusta, rinnastetaan tässä yhteydessä perinteiseen polkupyörään.

Kaiken voi korvata - paitsi elämän

Pyöräilyonnettomuuksien määrää on arvioitu mm. kyselytutkimuksin, koska useimmat tapaukset eivät päädy sairaaloiden tai poliisin tilastoihin. Arvioiden mukaan pyöräilijöille sattuu vuosittain noin 20 000–30 000 tapaturmaa.

Pohjola Vakuutuksen Terveysvakuutus kattaa myös tapaturmat, jotka eivät tule korvattaviksi lakisääteisen vakuutuksen perusteella esim. liikennevakuutuksesta tai työtapaturmavakuutuksesta. Terveysvakuutuksen voi räätälöidä itselleen sopivaksi esimerkiksi korvaamaan tapaturmasta johtuvia, lääkkeitä, tutkimuksia ja leikkauksia. Se mahdollistaa myös erilaiset loukkaantumisesta aiheutuvat tuki- ja liikuntaelinterapiat sekä toiminnalliset terapiat. Tapaturmia ovat esimerkiksi liukastumiset, kaatumiset ja törmäämiset. Niistä aiheutuu useimmiten haavoja, ruhjeita, murtumia tai muita pehmytkudosvammoja.

Terveysvakuutus korvaa sellaisenaan kuitenkin vain vapaa-ajan liikkujalle ja harrastajalle sattuneet vammat. Jos esimerkiksi osallistut pyöräkilpailuihin tai vaikkapa ajat kuntourheilutapahtuman kilpasarjassa, normaali Terveysvakuutus ei riitä. Myös tietyt riskialttiimmat lajit, kuten alamäki- tai BMX- pyöräily on rajattu pois myös harrastusmielessä.

Terveysvakuutus on kuitenkin räätälöitävissä kattamaan myös kilpaurheilussa tai riskialttiimmissa urheilutoiminnoissa sattuvia vahinkoja. Laajimmillaan urheilijan turva voi korvata tapaturmien lisäksi esimerkiksi voimanponnistuksen aiheuttamia vammoja sekä vakuutusehdoissa yksilöityjä sairauksia, kuten rasitusmurtuma, polvikierukan repeämä tai akillesjänteen tulehdus. Vaihtoehtona on myös määräaikainen urheiluvakuutus Sporttiturva, jonka voi ostaa esim. Suomen Pyöräily ry:n kilpailulisenssin yhteydessä.

Tieliikenteessä pyöräilijöiden turvallisuus paranee sitä mukaa kuin pyöräilijöiden määrä lisääntyy ja pyöräilijöistä tulee yhä luonnollisempi osa liikennevirtaa. Vaikka pyöräilijöiden vammat ovat onnettomuuksissa onneksi useimmiten lieviä, on syytä muistaa, että pyöräilijöiden yleisin kuolinsyy on kallovamma. Tältä pyöräilykypärä suojaa vakuutustakin paremmin. Vaikka henkivakuutus helpottaa läheistesi tilannetta, sinulle itsellesi siitä ei enää ole iloa.

Matkallakaan ei kannata seilata tuurilla

Moni pyöräilyn harrastaja hakee elämyksiä tai jatkaa pyöräilykauttaan ulkomailla. Mitä tapaturmiin tulee, edellä mainittu Terveysvakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, mutta sellaisenaan sen piirissä korvauksia maksetaan kuitenkin vain Suomessa syntyneistä kuluista. Terveysvakuutuksen voi kuitenkin räätälöidä voimaan myös EU- ja ETA alueella sekä Sveitsissä.

Jos tapaturma sattuu ulkomailla ja edellyttää lääkäriä tai muita kuluja aiheuttavia toimenpiteitä ulkomailla, ne kattaa parhaiten Pohjola Vakuutuksen Matkavakuutuksen Matkustajavakuutus ja sen hoitoturva. Matkalla sattuneen tapaturman hoitokuluja korvataan enintään 3 vuotta tapaturman sattumisesta lukien ilman euromääräistä ylärajaa.

Matkavakuutusta voidaan laajentaa kattamaan myös matkatavarat mm. niiden rikkoutumisen, katoamisen sekä varastamisen varalta. Tämä Matkatavaravakuutus kattaa matkalle mukaan otetun oman polkupyörän pääsääntöisesti vastaavin ehdoin kuin kotivakuutus. Kuten kotimaassakin, polkupyörän tulee luonnollisesti olla varkauden välttämiseksi lukittuna asianmukaisella lukolla.

Matkatavaravakuutus ei kuitenkaan korvaa urheiluvälineen rikkoutumista sitä tarkoitukseensa käytettäessä, ellei vahinko ole aiheutunut ulkopuolisen henkilön tuottamuksesta. Se ei myöskään korvaa pyörän rikkoutumista kilpailukäytössä. Vuokrapyörälle aiheutunut vahinko korvataan matkatavaravakuutuksesta 350 euroon asti.

Lisäksi matkalla on huomattava, että pyörää kuten muutakin mukana olevaa omaisuutta on jatkuvasti valvottava eikä sitä saa jättää ilman jatkuvaa silmälläpitoa yleisillä paikoilla kuten kadulla, ravintoloissa tai hotellin aulassa. Jos omaisuutta ei valvota, se tulee jättää lukittuun kiinteään säilytystilaan, johon tunkeutuminen ei ole mahdollista säilytyspaikan rakenteita tai lukkoja vahingoittamatta. Jos pyörää säilytetään autossa, auton tulee olla lukittuna ja pyörän siten sijoitettuna tai peiteltynä, ettei sivullinen näe sitä autoon murtautumatta. Haettaessa korvausta polkupyörän varkausvahingosta, vakuutusyhtiölle on toimitettava vahinkoilmoituksen yhteydessä poliisin antama jäljennös tehdystä rikosilmoituksesta.

Matkatavaravakuutukseen kuuluu myös matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus. Esimerkiksi vakavamman pyöräilyonnettomuuden sattuessa matkavastuuvakuutus korvaa enintään 170 000 euroa, jos olet lain mukaan korvausvelvollinen ulkopuoliselle henkilö- tai omaisuusvahingossa.

Inspiraatiota niin pyöräilyyn kuin pyörämatkailuun, sekä parhaat vinkit pyörän huoltoon löydät Velogin YouTube kanavalta.

Lue lisää polkupyörän ja sähköpyörän vakuuttamisesta