Merkkiliikkeet ovat tietyn autovalmistajan edustajia. Niillä on sopimus autovalmistajan kanssa tietyn automerkin myynnistä. Ne toimivat myös merkin valtuutettuna huoltoliikkeenä ja vastaavat autojen takuukorjauksista valmistajan puolesta. Auton omistaja voikin luottaa siihen, että merkkihuollolla on riittävä osaaminen kyseisen automerkin korjaamiseen.

– Merkkihuollossa työskentelevät asentajat käyvät säännöllisesti valmistajan määrittämissä koulutuksissa. He tuntevat autovalmistajan huolto-ohjelman, hallitsevat merkin vikadiagnostiikan, osaavat käyttää merkin erikoistyökaluja ja saavat ensimmäisinä tiedon automerkin huoltoihin ja korjauksiin tulleista muutoksista. Autovalmistajat myös valvovat valtuuttamiensa autoliikkeiden työn laatua jatkuvasti, Autoalan Keskusliiton tekninen johtaja Jouko Sohlbergin sanoo.

Puskaradio paljastaa hyvän huoltoliikkeen

Sohlberg muistuttaa, että myös merkeistä riippumattomissa korjaamoissa mekaanikkojen osaaminen ja huoltopalvelujen laatu ovat usein hyvällä tasolla. Suomessa ei kuitenkaan ole viranomaista, joka valvoisi autohuoltoliikkeiden palvelun laatua. Jos autoa on viemässä huoltoon itselle entuudestaan tuntemattomaan monimerkkiliikkeeseen, kannattaa kuulostella tarkalla korvalla muiden käyttäjien kokemuksia.

– Hyvä huoltoliike tekee työt ammattitaitoisesti ja valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti, opastaa asiakasta ja kantaa vastuun työstään. Jos tapahtuu virhe, se korjataan nopeasti. Hyvä huoltoliike kertoo asiakkaalle, mitä toimenpiteitä autolle on tehty ja mainitsee mahdollisista havaituista vioista. Autonomistajalla on myös oikeus pyytää selvitystä tehdyistä toimenpiteistä, jos huoltoliike ei niistä omatoimisesti kerro.

Sohlberg muistuttaa, että kuluttaja-asiakas voi kääntyä kuluttajaviranomaisen puoleen, jos hän kokee huoltoliikkeen menetelleen virheellisesti. Ensin kannattaa kuitenkin pyrkiä selvittämään ongelma suoraan huoltoliikkeen kanssa.

Takuu säilyy, kun huolto-ohjelmaa noudatetaan

Uuttakaan autoa ei tarvitse välttämättä huollattaa valtuutetussa merkkiliikkeessä. Auton takuu säilyy, kunhan määräaikaishuollot tehdään ajallaan ja autovalmistajan määräysten mukaisesti. Takuukorjaukset pitää kuitenkin aina teettää valtuutetussa huoltokorjaamossa.

– Uuden auton takuun ja arvon säilymisen sekä toimivuuden kannalta on oleellisen tärkeää, että huollot tehdään valmistajan määrittämän huolto-ohjelman ja ohjeiden mukaisesti käyttäen alkuperäisiä tai laadultaan vastaavia varaosia. Huoltoliikkeen pitää huomioida myös valmistajien huolto-ohjelmiin tekemät muutokset. Jos huoltotoimenpiteitä laiminlyödään ja jokin osa takuuaikana rikkoutuu, valmistaja ei ole niistä vastuussa, Sohlberg toteaa.

Hintaerot monen tekijän summa

Useimpien kuluttajien mielestä auton huollattaminen ja korjauttaminen on edullisempaa monimerkkihuollossa kuin merkkihuollossa. Hinnoittelun eroihin on monia syitä. Huoltoliikkeiden tuntihinnoitteluperusteina voivat olla esimerkiksi autovalmistajien antamat ohjeelliset työajat tai todellinen työhön käytetty aika. Ohjeajatkin on voitu laskea erilaisten työsisältöjen mukaan.

– Myös investoinnit erikoistyökaluihin ja -laitteisiin, työtiloihin sekä asentajien koulutukseen vaikuttavat tuntiveloitukseen. Autojen teknologian voimakas kehitys edellyttää huoltoliikkeiltä jatkuvaa osaamisen ja työvälineiden päivittämistä, mikä osaltaan näkyy huoltohinnoissa, Sohlberg sanoo.

Auto huoltoon lahden taakse?

Osa suomalaisista ei ole tyytynyt vertailemaan pelkästään kotimaan huoltohintoja, vaan käyttää autoaan autonsa huollossa Suomenlahden eteläpuolella. Virossa huollon tai korjauksen voi tehdä kotimaata edullisemmin.

– Työn tuntiveloitukset ovat halvemmat, mutta auton kuljetuksista syntyy kustannuksia ja aikaa kuluu. Hankaluuksia voi tulla erityisesti silloin, jos huollossa tai vaihdetuissa osissa havaitaan myöhemmin virheitä. Auto joudutaan palauttamaan huoltoliikkeeseen, mutta voi olla epäselvää onko tapahtunut virhe huoltoliikkeen vastuulla. Oman haasteensa muodostaa se, että huoltoliike noudattaa Viron kuluttajansuojalakia, joka saattaa poiketa Suomen kuluttajansuojalaista.