Euroopan maista Suomi salli ensimmäisenä yli 30-metriset rekat tieliikenteessä. Tätä aiemmin High Capacity Transport (HCT) -ajoneuvoyhdistelmillä on voinut ajaa poikkeusluvin vain valikoiduilla tieosuuksilla. Tammikuun lopun lainsäädäntömuutosten myötä pisimmillään kolminiveliset 34,5 metrin ajoneuvoyhdistelmät alkavat yleistyä osana Suomen normaalia tieliikennettä.

Millaisia haasteita tällaisten monsterirekkojen ohitus aiheuttaa muille tiellä liikkuville ajoneuvoille?

Käytännössä PITKÄ-kyltistä tunnistettavan HCT-ajoneuvoyhdistelmän ohittaminen on kuin ohittaisi normaalin 25-metrisen rekan ja sen perässä roikkuvan henkilöauton samalla kertaa. Tämä tarkoittaa, että ohittamistilanteessa 100 kilometrin nopeusrajoitusalueella 80 kilometriä tunnissa kulkevan HCT-rekan ohittamiseen kulkeva aika pitenee noin kahdella sekunnilla ja sen ohittamisen vaativa matka kasvaa noin viidelläkymmenellä metrillä.

Ohituksessa vaaran paikkana paluu omalle kaistalle

Ohitussuoralta ja ohitustilanteelta yli 30-metrisen ajoneuvoyhdistelmän ohittaminen vaatii siis paljon pelivaraa ja kannattaakin harkita huolella ennen kuin aloittaa ohittamisen ja arvioida, onko saavutettu hyöty todella riskin väärti.

– Ohitustilanteessa turvallinen omalle kaistalle palaaminen voi olla hankalaa esimerkiksi sohjoisen tien vuoksi. Ohitustilanteessa on syntynyt vakaviakin onnettomuuksia, kun kuljettaja on menettänyt autonsa hallinnan omalle kaistalle palaamisen yhteydessä. Siitä auto on suistunut tieltä ojaan tai penkereelle. Joissain tapauksissa ohitettava auto on törmännyt kohtalokkain seurauksin kaistalla pyörivään ohittajaan, sanoo Onnettomuustietoinstituutti OTI:n liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty.

Ajoneuvon pituus harvoin syy onnettomuudelle

Räty ei välttämättä odota, että HCT-rekkojen yleistyminen tieliikenteessä sinänsä tulee aiheuttamaan lisää riskejä ohitustilanteissa.

– Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien selvitysten mukaan sellaisissa ohitusonnettomuuksissa, joissa on ollut mukana raskas ajoneuvo, ei ajoneuvon pituus yleensä selitä syytä onnettomuuteen, vaan kyse on useimmiten huonosta näkyvyydestä pöllyävän lumen tai sään vuoksi. Ohittavan kuljettajan kiireisyys, väsymys tai kokemattomuus on lisäksi voinut vaikuttaa virhearvion tekemiseen, Räty sanoo.

Tutkijalautakuntien selvitysten mukaan viimeisten viiden vuoden aikana on sattunut noin 50 ohitustilanteeseen liittyvää kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joissa on ollut mukana raskas ajoneuvo.

– Tutkimuksen näkökulmasta ohitusonnettomuudet ovat onnettomuustyyppeinä hieman tulkinnanvaraisia, sillä ohittamisesta alkanut onnettomuus on saattanut päätyä esimerkiksi tieltä suistumiseen. Niissä ei välttämättä ole ollut törmäyksiä useamman ajoneuvon välillä, Räty sanoo.

Ohitustilanteiden lisäksi HCT-rekkojen yleistyminen liikenteessä voi aiheuttaa uusia vaaratilanteita myös risteysajoon, sillä HCT-rekan pituus ja kääntyvyys edellyttävät rekan kuljettajalta enemmän tarkkuutta ja hitaampaa ajoa risteysalueella. Muun liikenteen on osattava ennakoida huolellisemmin nämä tilanteet ja varata niihin lisää aikaa.

Raskas liikenne aiheuttaa harvemmin onnettomuuksia

OTI:n vakuutusyhtiöiltä keräämän aineiston mukaan vakuutusyhtiöt ovat viime vuosina korvanneet vuosittain noin 95 000 tapausta, joista on aiheutunut henkilö- tai muita liikennevahinkoja.

Liikennevahinkotilaston mukaan esimerkiksi vuonna 2017 vahinkojen aiheuttajista oli 67 prosenttia henkilöautoja, kun taas raskaan liikenteen kuorma- tai linja-autojen osuus oli vain kuusi prosenttia.

Vuonna 2017 kuorma-autot aiheuttivat 3293 onnettomuutta ja olivat onnettomuuden vastapuolena tuhannessa tapauksessa.

Ennakoiva huolto avainasemassa

Raskaiden ajoneuvojen onnettomuuksista olisi kuitenkin monet voitu välttää, jos kuljetuskaluston ennakoivaan huoltoon olisi kiinnitetty systemaattisemmin huomiota.

Onnettomuustietoinstituutti OTI on tehnyt selvitystä liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimista raskaan liikenteen onnettomuuksista, joiden tutkinnan yhteydessä ajoneuvoista on todettu teknisiä vikoja. Tarkastelussa oli noin 40 tällä vuosikymmenellä sattunutta raskaan liikenteen onnettomuutta, jotka eivät ole vaatineet kuolonuhreja.

Vetokytkimien huoltamattomuus ja puutteellinen asennus, jarru- ja akselistoviat, rakenteiden ruosteviat tai vaihtokoreihin liittyvät laiminlyönnit olivat tyypillisimpiä onnettomuuksissa ilmenneitä vikoja.

– Vain murto-osassa onnettomuuksista syyn aiheutti jokin yllättävä tekijä, johon ei olisi voinut ennakkoon varautua. Suurimpaan osaan teknisistä vioista olisi voitu vaikuttaa kaluston ennakoivalla huollolla, Räty sanoo.

Kun HCT-rekat alkavat yleistyä, kannattaakin niiden vetokytkimien kuntoon ja huoltoon kiinnittää erityistä huomiota.

– Samassa yhdistelmässä voi olla kolmekin perävaunukytkentää, joten kytkentälaitteiden kunnon merkitys korostuu entisestään, Räty sanoo.

Turvallisen ohituksen pelisäännöt

  • Harkitse ohitustarve aina ennen jokaista ohituspäätöstä.
  • Ennen ohitusta seuraa takana tulevaa liikennettä ja varmista riittävä näkyvyys. Myös hitaamman kulkijan ohittaminen vaatii yllättävän paljon tilaa.
  • Aloita ohittaminen riittävän etäältä ohitettavasta.
  • Kerro ohitusaikeesta näyttämällä suuntamerkkiä. Käytä vilkkua myös omalle kaistalle palatessa.
  • Siirry ohituskaistalle maltilla. Loiva liike on hyvä myös omalle kaistalla palattaessa.
  • Varmista turvaväli ohitettavaan ajoneuvoon. Palaa omalle kaistalle vasta kun näet taustapeilistä ohitettavan ajoneuvon kokonaisuudessaan.
  • Ajoneuvo ohitetaan vasemmalta puolelta, pääsääntöisesti myös moottoritiellä.

(Lähde: Liikenneturva)

Lataa maksuton ammattikuljettajan opas liikennevahinkopaikalle - ja varmista, että osaat toimia oikein!