Kun alle parikymppinen nuori saa ajokortin ja lähtee ensi kertoja itsenäisesti rattiin, kokemusta autoilusta on yleensä vain vähän. Se vaikuttaa ajamiseen: toisilla ajotyyli voi olla uhkarohkea, toisilla taas hieman haparoiva. Yhteistä molemmille kuitenkin on tietyntasoinen turvattomuus.

– Vaikka autokoulu olisi suoritettu sääntöjen mukaan, nuorilla on vielä vähän kokemusta liikenteestä ja elämästä. Kokemattomuus näkyy onnettomuustilanteissa. Nuorten onnettomuusriski onkin vanhempia ikäryhmiä suurempi, sanoo Pohjola Vakuutuksen ajoneuvovakuutusten tuotejohtaja Mikko Pöyhönen.

Kaikki nuoret eivät silti ole huonoja tai vastuuttomia kuskeja, kuten usein väitetään.

– Suurin osa on hyvinkin tunnollisia. Kuitenkin kun puhutaan isosta joukosta, jossa ajokokemus on vähäinen, vahinkoja sattuu väistämättä, Pöyhönen toteaa.

Ensimmäisinä ajokorttivuosina sattuu suhteessa enemmän onnettomuuksia

Nuorten rajallinen kokemus liikenteessä näkyy vahinkotilastoissa. Pohjola Vakuutuksen vahinkotilastojen mukaan kuljettajien ajokorttimäärään suhteutettu riski aiheuttaa liikennevahinko pienenee huomattavasti ajokortin ensimmäisinä voimassaolovuosina.

Se tarkoittaa, että heti ajokortin saamisen jälkeen nuorella kuljettajalla on vanhempia ajokortillisia isompi onnettomuusriski, mutta mitä enemmän aikaa kuluu ja kokemusta liikenteestä karttuu, sitä mukaa nuorempien onnettomuusriski pienenee.

– Riski pienenee jopa neljäsosaan ajokortin viiden ensimmäisen voimassaolovuoden aikana. Nuoret kuljettajat ovat siis kokemuksen karttuessa ihan yhtä hyviä kuskeja kuin muutkin, mutta kokemus pitää hankkia. Ensimmäisinä ajokorttivuosina liikenteessä pitäisi olla erityisen valppaana, Mikko Pöyhönen muistuttaa.

Uusilla kuljettajilla, joilla on ollut ajokortti enintään kaksi vuotta, todennäköisimmät liikennevahinkotyypit ovat peräänajo tai suistuminen. Uusilla kuljettajilla peräänajoriski on kaksinkertainen ja suistumisriski lähes nelinkertainen kaikkiin liikennevahinkoihin verrattuna.

– Nuorille sattuvat liikennevahingot liittyvät tyypillisesti ajoneuvon tai tilanteen hallintaan. Myös ääri-ilmiöt korostuvat: ennen kaikkea nuorilla miehillä voi näkyä välinpitämättömyyttä, jossa ajetaan tilanteeseen tai olosuhteisiin nähden jopa tietoisestikin äärirajoilla ja liikennesääntöjä rikkoen. Tällöin sattuu usein suurilla vauhdeilla ajettuja suistumisonnettomuuksia, joiden seuraukset ovat vakavat, Mikko Pöyhönen sanoo.

Suhteessa myönnettyihin ajokortteihin alle 20-vuotiaat kuljettajat ovat viime vuosina aiheuttaneet kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia yli tuplasti muita ikäryhmiä useammin. (Lähde: Tilastokeskus/ajokortit ja Onnettomuustutkintainstituutti/liikenneonnettomuudet)

Alle 25-vuotiaiden vakuutuksen ottajien liikennevahinkojen määrä suhteessa vakuutuskantaan on kasvanut

Pohjola Vakuutuksen vahinkotilastojen mukaan alle 25-vuotiaiden nuorten liikennevahinkojen määrä on ollut viime aikoina kasvussa. Vuonna 2019 alle 25-vuotiaiden vahinkomäärä suhteessa vakuutuskantaan kasvoi yli 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

– Vahingollisuuden määrä talvikuukausina on yleisesti ollut nuorilla korkeampi kesään nähden. Nuorille sattuu vahinkoja jopa 30 prosenttia enemmän talvella (marras-maaliskuu) suhteessa kesäkuukausiin. Talvella 2019 alle 20-vuotiaiden vahinkotodennäköisyys suhteessa 20-25 vuotiaiden vahinkotodennäköisyyteen kasvoi 13 prosenttia edelliseen talveen verrattuna, Mikko Pöyhönen kertoo.

Vuonna 2018 voimaan astunut ajokorttilain uudistus vähensi ajokorttiin vaadittavia ajoharjoittelutunteja merkittävästi. Uudistuksen myötä ajorataharjoittelu ei ole enää pakollista, vaan liukkaan kelin ajoharjoittelu voidaan tehdä myös ajosimulaattorilla.

Pohjola Vakuutuksen kyselyiden mukaan ajorataharjoittelu on vähentynyt jopa 75 prosenttia lakimuutoksen jälkeen.

– Samaan aikaan talvivahinkomäärät ovat nousseet voimakkaasti. Toki kotoa saaduilla asenteilla on myös merkitystä vahinkojen sattumiseen, mutta Pohjola Vakuutuksen tilastojen perusteella vahinkojen suhteellisella lisääntymisellä ja ajorataharjoittelun vähentymisellä on ajallinen yhteys, Mikko Pöhönen sanoo.

Ajoharjoitteluradalla oppii, miten auto pysyy hallinnassa

Autokoululiitto ry:n puheenjohtaja Jukka Kiviniemi pitää nuorten ajoturvataitojen tilannetta huolestuttavana.

– Sen jälkeen, kun ajo-opetuksen määrää vähennettiin 2018, taidot ovat heikentyneet radikaalisti, Kiviniemi sanoo.

Nykyisin ajotuntien minimimäärä ennen ajokortin suorittamista on 10 tuntia. Lisäksi on harjoiteltava neljä tuntia riskienhallintaa. Aiemmin ajotunteja vaadittiin lähes tuplasti enemmän.

– Nykyisestä 14 tunnista ajosimulaattorilla harjoittelua on pahimmillaan seitsemän tuntia. Myös teoriaopetusta on vähemmän, jonka myötä nuorten taidot ennakoida liikenteessä huononevat, Kivinemi sanoo.

Jukka Kiviniemen mukaan ajosimulaattorit ovat hyviä välineitä tukemaan ajotaitojen kertymistä, mutta myös ajorataharjoittelua tarvitaan, jotta kuljettaja oppii tuntemaan, miltä oikea auto tuntuu.

– Radalla pääsee tuntemaan aidosti auton pidon muutokset, mitä ei voi tuntea ajosimulaattorilla. Pieniin pidon muutoksiin on opittava reagoimaan, jolloin auto pysyy hallinnassa eikä lähde käsistä, jolloin tilanteeseen reagoiminen on enää tuurista kiinni.

Ajoradalla voidaan kokea myös aidosti, miten pienikin vauhdin lisäys pidentää jarrutusmatkaa huomattavasti.

Kysy autokoulusta, miten liukkaan kelin opetus toteutetaan

Vanhempien valinnoilla on iso merkitys, sillä usein vanhemmat tai isovanhemmat osallistuvat nuoren ajokortin kustannuksiin.

– Autokoulun valintaa kannattaa harkita tarkkaan eikä missään nimessä pidä pyrkiä löytämään halvinta ja nopeinta vaihtoehtoa, vaan turvallisin ja kattavin vaihtoehto, Mikko Pöyhönen painottaa.

– Joskus vanhemmille on paljastunut vasta ajokortin suorittamisen jälkeen, että nuori ei ole harjoitellut liukasajoa tai pimeällä ajoa ollenkaan autolla, vaan harjoittelu on suoritettu vain simulaattorilaitteella. Simulaattori on todella hyvä ajoharjoittelua täydentävä laite, mutta harjoittelun ei pitäisi jäädä pelkästään sen varaan.

Kun valitsee autokoulua, kannattaakin kysyä, miten liukkaan kelin opetus toteutetaan – simulaattorilla vai liukasradalla.

– Suurimmassa osassa paikkakunnista löytyy autokouluja, joissa ne toteutetaan liukasradalla, Jukka Kiviniemi toteaa.

– Autokoulut tarjoavat erilaisia paketteja, ja melkein aina halvin paketti sisältää enemmän simulaattoriharjoittelua. Ajorataharjoittelua sisältävän paketin kokonaiskustannukset voivat olla noin sata euroa korkeammat, mutta se on pieni kustannus nuoren turvataitojen ja yleisen liikenneturvallisuuden lisääntymisestä, Jukka Kiviniemi muistuttaa.

Ajamaan oppii ajamalla

Juttua muokattu 4.1.2020