Vuonna 2016 Suurin osa matkoista tehtiin autolla. 45 prosentissa matkoista alla oli auto ja julkisilla, pyöräillen tai kävellen liikuttiin 37% matkoista. Kun lukuihin lisätään auton kyydissä matkustaneet, nousee autoilun suosio 60 prosenttiin. Suomalaiset ovat selkeästi autoilukansaa.

Tiedot käyvät ilmi Liikenneviraston henkilöliikennetutkimuksesta, joka avaa suomalaisten liikkumistottumuksia kuuden vuoden välein. Tuoreimpaan tutkimukseen osallistui 30 000 suomalaista.

Vaikka autoilu pitää pintansa isossa kuvassa, on liikkumistottumuksissa alueellisia eroja.

– Alueelliset erot ovat suuria erityisesti kestävien liikkumismuotojen, kuten jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuksissa, kertoo kestävän liikkumisen asiantuntija Tytti Viinikainen.

Suurin osa matkoista tapahtuu vapaa-ajalla

On yllättävää, että suurin osa liikkumisesta liittyy vapaa-aikaan ja harrastuksiin. Niiden osuus kokonaismatkustamisesta on kolmannes, kun työmatkailuun tuhraantuu vain neljäsosa liikkumisesta. Yksi selittävä tekijä saattaa olla etätyön lisääntyminen.

– Työssäkäyvistä reilu viidennes oli tehnyt etätyötä edeltävän viikon aikana. Etätyötä tekivät erityisesti ne, joiden työmatkat olivat pitkiä, kertoo Liikenneviraston liikenneasiantuntija Harri Lahelma.

Liikuttujen kilometrien määrä on vahvasti liitoksissa elämäntilanteeseen. Tutkimukseen osallistuneet ikäihmiset liikkuivat keskimäärin 17 kilometriä vuorokaudessa ja 19 prosenttia ei liikkunut tutkimuspäivien aikana lainkaan. Keskiverrolle autoilijalle matkaa kertyi päivässä 52 kilometriä.

Liikenteessä 2,6 miljoonaa henkilöautoa

Vaikka liikkumispalveluiden valikoima on kasvanut voimakkaasti muutamassa vuodessa, ovat suomalaiset edelleen varsin konservatiivisia liikkujia. Vuonna 2016 Suomen tieliikenteessä oli reilut 2,6 miljoonaa henkilöautoa. Liikenneviraston kestävän liikkumisen asiantuntija Tytti Viinikainen näkee tässä suuren kehityksen mahdollisuuden.

– Kestäviä liikkumismuotoja on edelleen tarpeen edistää, jotta päästään Suomelle asetettuihin liikenteen ilmastotavoitteisiin.

Liikkumisen tarve tuskin tulee kovin nopeasti katoamaan, sillä kotimaanmatkoja tehtiin vuonna 2016 yhteensä 5,1 miljardin kilometrin verran.