Koronavirusrajoitusten takia moni yritys on joutunut supistamaan toimintaansa, minkä myötä lomautusten määrä on kiivennyt historiallisiin lukemiin. Maanantaina 18.5. kokoaikaisesti lomautettuja työntekijöitä oli Suomessa yhteensä yli 160 000, selviää työ- ja elinkeinoministeriön tilastoista. Vielä helmikuun lopussa lomautettuja oli 18 700.

Lomauttamisella tarkoitetaan työn tekemisen ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä tilanteessa, jossa työnantajan on taloudellisista tai tuotannollisista syistä tarpeen vähentää työtekijöitä.

– Lomautuksen tarkoituksena on aina se, että työntekijät saadaan mahdollisimman nopeasti takaisin töihin toiminnan elpymisvaiheessa, sanoo Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n sosiaaliasioiden päällikkö Pirjo Väänänen.

Lomautus voidaan tehdä määräajaksi tai toistaiseksi. Se voidaan toteuttaa myös työaikaa lyhentämällä eli osa-aikaisesti.

Tuet lomautetun turvana

Lomautuksen ajaksi työntekijä saa ottaa vastaan toisen työnantajan tarjoamaa työtä. Jos töitä ei löydy, on lomautetulla oikeus työttömyysturvaan. Hänen tulee ilmoittautua pikaisesti TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi, sillä se on edellytys työttömyyspäivärahan saamiseksi.

TE-toimiston ilmoituksen jälkeen lomautetun tulee hakea työttömyysturvaa. Jos henkilö kuuluu työttömyyskassaan, hän saa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Alhaisimmalla tulotasolla työskentelevän bruttopalkan ollessa noin 2000 euroa kuukaudessa, ansiosidonnainen työttömyysturva on verojen jälkeen noin 1000 euroa.

Kela maksaa lomautetulle peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Tällä hetkellä Kelan työttömyyspäivärahasta jää verojen jälkeen käteen vajaa 600 euroa. Etenkin pääkaupunkiseudulla vuokrataso on niin korkea, ettei työttömyysturva yksin riitä, ja moni hakeekin sen lisäksi Kelan asumistukea.

Kelalta voi hakea myös toimeentulotukea esimerkiksi tilanteessa, jossa työttömyyspäivärahan tai asumistuen hakemuksen käsittely on viivästynyt, eivätkä rahat riitä arjen menoihin.

– Esimerkiksi yksinhuoltajien kohdalla kaikki nämä tukimuodot eivät välttämättä riitä. Silloin voi turvautua seurakuntien ja eri järjestöjen tarjoamiin ruoka-apuihin. Kuluneena keväänä olemme huomanneet, että niiden tarve on kasvanut aika lailla, Väänänen sanoo.

Kunnat voivat viime kädessä myöntää täydentävää tai ennaltaehkäisevää toimeentulotukea, ellei edes perustoimeentulotuki auta.

Mistä lomautettu voi säästää, jos raha on muutenkin tiukassa?

Koronakevään aikana säästöjä voi syntyä myös itsestään. Rajoitusten takia monet viihdepaikat, kuten elokuvateatterit ja lasten seikkailupuistot on suljettu, joten houkutusta vierailuun ei ole. Myös kesän peruuntuneista ulkomaanmatkoista ja festivaaleista voi vapautua rahaa muuhun käyttöön.

– Jokainen perhe on erilainen, eikä yksiselitteisiä neuvoja rahaongelmien ratkaisemiseksi ole. Valitettavan monella vähävaraisella perheellä on jo entuudestaan kulutusluottoja ja lainoja, mikä luo lisähaasteita.

Kevään aikana pankit ovat tarjonneet asuntolainojen lyhennysvapaita ja vuokranantajat vuokranalennuksia ja maksujärjestelyjä.

– Talousongelmissa kannattaa ottaa pikimmiten yhteyttä vuokranantajaan tai omaan pankkiin ja neuvotella vaihtoehdoista. On tärkeää ratkaista tilanne jollakin muulla tavalla kuin uudella lainalla, joka siirtää ongelmaa eteenpäin.

Tukilinjalla saa jäsentää tilannettaan

Taloudesta huolehtiminen on osa hyvinvointia, ja rahahuolet voivat vaikuttaa jaksamiseen ja mielenterveyteen.

Keskusteluapua lomautetulle tarjoavat erilaiset yhdistykset, seurat ja järjestöt. Apulinjoilta saa vertaistukea sekä suoraa tietoa siitä, mikä voisi olla juuri omassa tilanteessa seuraava askel.

– Kun ihminen jää äkillisesti tyhjän päälle, on henkinen paine kova, ja henkiseen selviämiseen voi tarvita tukea. Lomautuksessa on onneksi yleensä jonkinlainen tieto siitä, milloin työt jatkuvat.

Omasta työtilanteestaan voi keskustella esimerkiksi Työluurissa, joka on Feeniks-hankkeen, SAK:n, Työttömien Keskusjärjestön ja ViisNollaTuki ry:n yhteinen hanke koronan takia lomautetuille ja irtisanotuille. Velkaongelmiin apua saa Takuusäätiön Velkalinjalta.

Koronakriisissä työntekijöiden ja yritysten etu kulkevat käsi kädessä

Koronan kourissa on aloja, jotka eivät voi harjoittaa toimintaansa lainkaan. Kun yrityksellä ei ole kriisitilanteessa mahdollisuutta kehittyä ja uudistua, joutuvat yrittäjät ja työntekijät vaikeaan tilanteeseen.

Yritysten tuet muodostuvat eri elementeistä, kuten suorista tuista, lainoista ja vuokranhelpotuksista. Taloudellista tukea lomautettujen työntekijöiden palaamiseen saa esimerkiksi palkkatukien kautta. Tukien tavoitteena on helpottaa yrityksen toiminnan jatkamista sitten, kun koronatilanne väistyy. Tällöin myös lomautetut työntekijät voidaan kutsua takaisin töihin.

– Siksi on kaikkien etu, että saamme yritykset takaisin toimintaan ja sitä kautta työntekijät jälleen työllistymään, Väänänen sanoo.

Lue myös:

Taloudellinen häpeä nujerretaan puhumalla