Lomauttamisella tarkoitetaan työn tekemisen ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä tilanteessa, jossa työnantajan on taloudellisista tai tuotannollisista syistä tarpeen vähentää työtekijöitä.

– Lomautuksen tarkoituksena on aina se, että työntekijät saadaan mahdollisimman nopeasti takaisin töihin toiminnan elpymisvaiheessa, sanoo Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n sosiaaliasioiden päällikkö Pirjo Väänänen.

Lomautus voidaan tehdä määräajaksi tai toistaiseksi. Se voidaan toteuttaa myös työaikaa lyhentämällä eli osa-aikaisesti.

Tuet lomautetun turvana

Lomautuksen ajaksi työntekijä saa ottaa vastaan toisen työnantajan tarjoamaa työtä. Jos töitä ei löydy, on lomautetulla oikeus työttömyysturvaan. Hänen tulee ilmoittautua pikaisesti TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi, sillä se on edellytys työttömyyspäivärahan saamiseksi.

Kun lomautettu ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi, lomautetun tulee hakea työttömyysturvaa. Jos henkilö kuuluu työttömyyskassaan, hän saa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Alhaisimmalla tulotasolla työskentelevän bruttopalkan ollessa noin 2000 euroa kuukaudessa, ansiosidonnainen työttömyysturva on verojen jälkeen noin 1000 euroa.

Kela maksaa lomautetulle peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Tällä hetkellä Kelan työttömyyspäivärahasta jää verojen jälkeen käteen vajaa 600 euroa. Etenkin pääkaupunkiseudulla vuokrataso on niin korkea, ettei työttömyysturva yksin riitä, ja moni hakeekin sen lisäksi Kelan asumistukea.

Kelalta voi hakea myös toimeentulotukea esimerkiksi tilanteessa, jossa työttömyyspäivärahan tai asumistuen hakemuksen käsittely on viivästynyt, eivätkä rahat riitä arjen menoihin.

– Esimerkiksi yksinhuoltajien kohdalla kaikki nämä tukimuodot eivät välttämättä riitä. Silloin voi turvautua seurakuntien ja eri järjestöjen tarjoamiin ruoka-apuihin, Väänänen sanoo.

Kunnat voivat viime kädessä myöntää täydentävää tai ennaltaehkäisevää toimeentulotukea, ellei edes perustoimeentulotuki auta.

Talousongelmissa kannattaa ottaa pikimmiten yhteyttä vuokranantajaan tai omaan pankkiin ja neuvotella vaihtoehdoista. On tärkeää ratkaista tilanne jollakin muulla tavalla kuin uudella lainalla, joka siirtää ongelmaa eteenpäin.

– Jokainen perhe on erilainen, eikä yksiselitteisiä neuvoja rahaongelmien ratkaisemiseksi ole. Valitettavan monella vähävaraisella perheellä on jo entuudestaan kulutusluottoja ja lainoja, mikä luo lisähaasteita, Väänänen sanoo.

Henkinen tuki on tärkeää

Taloudesta huolehtiminen on osa hyvinvointia, ja rahahuolet voivat vaikuttaa jaksamiseen ja mielenterveyteen.

Keskusteluapua lomautetulle tarjoavat erilaiset yhdistykset, seurat ja järjestöt. Apulinjoilta saa vertaistukea sekä suoraa tietoa siitä, mikä voisi olla juuri omassa tilanteessa seuraava askel.

– Kun ihminen jää äkillisesti tyhjän päälle, on henkinen paine kova, ja henkiseen selviämiseen voi tarvita tukea. Lomautuksessa on onneksi yleensä jonkinlainen tieto siitä, milloin työt jatkuvat.

Omasta työtilanteestaan voi keskustella esimerkiksi Tukiluurissa, joka on valtakunnallinen vertaistukipuhelin. Velkaongelmiin apua saa Takuusäätiön Velkalinjalta.

Jos sinulla on vaikeuksia lainan maksamisessa, ota ajoissa yhteyttä pankkiin. Monesti vaikeudet ovat ratkaistavissa. Lue lisää.

Lue myös:

Miten säästää rahaa? Helpot ohjeet

Kallistunut arki: näin voit jatkaa säästämistä

Taloudellinen häpeä nujerretaan puhumalla

Artikkeli on julkaistu 26.5.2020 ja sitä on päivitetty 18.9.2023.