Sanotaan, että perintöasioita kannattaisi alkaa pohtia jo hyvissä ajoin ennen elämän loppuvaihetta. Miksi kuitenkin niin moni jättää asian ihan viime tinkaan, OP:n lakimies Tero Hietanen?

– Harva ehkä pysähtyy ajattelemaan asiaa ennen kuin tulee ensimmäinen pysäyttävä hetki. Ehkä myös ajatellaan, että ei haluta rasittaa omia lapsia omaisuuden jakamisella tai sillä, että omaisuutta siirrettäisiin heidän vastuulleen, Hietanen pohtii.

Mitä aikaisemmin perinnönjakoa alkaa suunnitella, sitä enemmän mahdollisuuksia on kuitenkin vaikuttaa perittävän omaisuutensa verotukseen.

– Ajoissa oleminen takaa, että on käytettävissä useampia erilaisia vaihtoehtoja jakaa omaisuutta ja vaikuttaa sen verotukseen, Hietanen sanoo.

Ennakkoperintöä verotetaan lahjana

Perilliselle annettua lahjaa voidaan pitää joko tavallisena lahjana tai ennakkoperintönä. Molemmissa tapauksissa saatua omaisuutta verotetaan lahjana.

Ennakkoperintö on lahja, joka huomioidaan myös perinnönjättäjän eli lahjanantajan kuoleman jälkeen toimitettavassa perinnönjaossa sekä perintöverotuksessa.

– Rintaperilliselle, kuten lapselle tai lapsenlapselle, annettua lahjaa pidetään pääsääntöisesti ennakkoperintönä ellei lahjakirjassa tätä asiaa nimenomaisesti kielletä, Tero Hietanen toteaa.

Mikäli kyseessä on lahja eikä ennakkoperintö, lahjaa ei huomioida toimitettavassa perinnönjaossa ja perintöverotuksessa, mikäli lahja on annettu yli kolme vuotta ennen lahjoittajan kuolinhetkeä.

– Tästä syystä on suositeltavaa laatia päivätty lahjakirja lahjoitetusta omaisuudesta, jossa otetaan kantaa myös siihen, onko kyse ennakkoperinnöstä vai lahjasta, Hietanen muistuttaa.

Perintö- ja lahjaveroasteikot ovat progressiivisia eli veroprosentti nousee sitä mukaa kun perinnön tai lahjan arvo nousee.

Jos lahjoittaa perillisille omaisuuttaan jo hyvissä ajoin ennen kuolemaansa, veronalaisen omaisuuden arvo on oletettavasti pienempi ja verotuksen suhteen saavutetaan paras hyöty. Ennakkoperinnöstä maksetut verot otetaan huomioon lopullisessa perintöverotuksessa.

Lahjoita pieniä summia kolmen vuoden välein

Perilliselle voi lahjoittaa verovapaasti alle viidentuhannen euron summan kolmen vuoden välein. Esimerkiksi molemmat vanhemmat voivat lahjoittaa kaikille lapsilleen, lapsenlapsilleen tai lapsen puolisoille 4999,99 euron summan kolmen vuoden välein. Verovapasti voi lahjoittaa muullekin kuin sukulaiselle.

– Näitäkin lahjoituksia kannattaa alkaa antaa ajoissa, sillä jos lahjoittaja menehtyy, perinnönjaossa otetaan huomion kaikki lahjat, jotka vainaja on antanut kolme vuotta ennen kuolinhetkeä, Hietanen muistuttaa.

Hallintaoikeuden pidättäminen pienentää verotusta

Ennakkoperinnöksi voi antaa myös kiinteää omaisuutta. Mitä usempi ihminen omistaa lahjaksi annettavaa omaisuutta, sitä pienemmistä summista verot pidätetään. Jos esimerkiksi vanhemmat lahjoittavat lapselleen kiinteistön, jonka omistavat puoliksi, verotus lasketaan verotus lasketaan siten, että lapsen katsotaan saaneen kaksi erillistä lahjaa.

Kiinteistöjä voi lahjoittaa myös niin, että pidättää itse hallintaoikeuden, jolloin lahjaveroa ei lasketa koko kiinteistön arvosta vaan arvo pienenee hallintaoikeuden mukaan.

– Hallintaoikeudelle lasketaan arvo, joka kerrotaan ikäkertoimella. Alennus on sitä suurempi, mitä nuorempi hallintaoikeuden pitäjä on, joten tässäkin asiassa omaisuuden ajoissa lahjoittaminen kannattaa, Tero Hietanen sanoo.

– Asioilla on myös tapana kallistua vuosien myötä, esimerkiksi kiinteistöjen arvo usein nousee, joten ajoissa liikkeellä olemalla voi varmistua, että vero määrätään pienemmästä summasta kuin mikä se myöhemmin olisi. Voit esimerkiksi lahjoittaa kesämökin lasten omistukseen, mutta pidättää mökin hallintaoikeuden itselläsi ja puolisollasi. Tällöin mökin omistusoikeus on lapsilla, mutta saatte puolison kanssa käyttää ja ylläpitää sitä.

Laskelma havainnollistaa

Tämä yksinkertainen esimerkkilaskelma kertoo, miten perintöä verotetaan ennakkoperintöön verrattuna:

Kesämökki perintönä:

Perillinen saa vanhemmaltaan perinnöksi kesämökin, jonka arvo on 100 000 euroa. Koko perinnön arvo on 250 000 euroa.

Perintöveron määrä koko perinnöstä on 29 700 euroa, josta mökin osuus on 11 880 euroa.

Kesämökki lahjana tai ennakkoperintönä:

Lapsi saa vanhemmaltaan ennakkoperintönä tai lahjana kesämökin, jonka arvo on 100 000 euroa. Molemmissa tapauksissa saadusta kesämökistä on maksettava lahjaveroa. Maksettavan lahjaveron määrä on yhteensä 10 100 euroa.

Kesämökki lahjana tai ennakkoperintönä, mutta luovuttaja pidättää hallintaoikeuden:

Lapsi saa vanhemmaltaan ennakkoperintönä tai lahjana kesämökin, jonka arvo on 100 000 euroa. Vanhempi, joka on juuri täyttänyt 60 vuotta, pidättää kuitenkin hallintaoikeuden kesämökkiin ja siirtää vain omistusoikeuden lapselle. Hallintaoikeuden arvo Verohallinnon laskentakaavan perusteella 27 000 euroa, joka vähennetään kesämökin käyvästä arvosta. Näin ollen saadun lahjan arvon on yhteensä 73 000 euroa ja maksettavan lahjaveron määrä 6 860 euroa.

Käytä asiantuntijaa apuna suunnittelussa

Perintösuunnittelussa ja ennakkoperinnön antamisessa kannattaa käyttää asiantuntijan apua, sillä vaihtoehtoja on monia ja verotukseen liittyvät asiat muuttuvat jatkuvasti. Asiantuntija suosittelee erilaisia vaihtoehtoja ja tekee tapauskohtaisia laskelmia perinnön verotuksesta.

Lue myös:

Miten sijoittaa perintö? Muista varautua perintöveroon

Perintösuunnittelu – käytännön keinot ja vinkit