Pääsitkö kahvilan kassalle, kesäkerhon ohjaajaksi, jäätelökioskin myyjäksi tai työntekijäksi marjatilalle? Ensimmäisen kesätyön löytyminen on aina merkittävä asia, sillä se on samalla usein elämän ensimmäinen työpaikka, jossa opetellaan työelämän sääntöjä ja tapoja.

Alaikäisen nuoren on hyvä tiedostaa, että alle 18-vuotiasta työntekijää koskevat hieman erilaiset työehdot ja säännöt kuin vanhempia työntekijöitä. Muun muassa työaika, palkkaus ja verotus ovat alaikäisellä erilaiset kuin 18 vuotta täyttäneellä.

Tee työsopimus kirjallisesti

Työsopimus on aina syytä tehdä kirjallisesti, vaikka suullinenkin on pätevä. Sopimuksessa on hyvä käydä ilmi ainakin palkka ja työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto, sovellettava työehtosopimus ja vuosiloman määräytyminen.

15-vuotias voi itse tehdä ja päättää työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen allekirjoittaa huoltaja tai nuori itse huoltajan suostumuksesta. Huoltajalla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos se on hänen mukaansa tarpeen nuoren kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia.

Huomioi, että palkka on oikeudenmukainen

Palkasta sovitaan työsopimuksessa. Nuorellekin pitää maksaa vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työehtosopimuksissa on usein sovittu alalla nuorelle työntekijälle maksettavasta vähimmäispalkasta. Nuorten palkat ovat keskimäärin 70–90 prosenttia alimmasta taulukkopalkasta.

Jos alalla ei ole sovellettavaa työehtosopimusta, palkasta sovitaan työnantajan kanssa. Työstä on aina maksettava tavanomainen ja kohtuullinen palkka.

Palkanmaksun yhteydessä pitää aina antaa palkkalaskelma. Erillisiä korvauksia tai lisiä, esimerkiksi iltalisiä, sunnuntaityökorvauksia ja lomakorvauksia ei saa sisällyttää peruspalkkaan, vaan ne on maksettava sen lisäksi ja eriteltävä palkkalaskelmassa.

Ole tarkkana työajasta

Kirjaa tekemäsi työtunnit muistiin esimerkiksi kalenteriin tai työajan seurantalomakkeeseen. Siitä voit tarkastaa tekemäsi työtunnit ja onko palkka maksettu oikein.

Jos et pysty tekemään työtä sairauden vuoksi, sinulla on oikeus sairauslomaan. Työnantaja voi edellyttää, että toimitat lääkärintodistuksen sairaudesta johtuvasta työkyvyttömyydestä. Sairausloma voi olla palkallista, mutta jos sairausajan palkasta ei ole säädetty alalla sovellettavassa työehtosopimuksessa, palkka määräytyy työsopimuslain mukaan.

Tarkista, että työstä kertyy vuosilomaa

Jos työtä on vähintään 14 päivänä kalenterikuukaudessa tai työtunteja kalenterikuukaudessa vähintään 35, vuosilomaa kertyy työsuhteen pituudesta riippuen joko 2 tai 2,5 arkipäivää kalenterikuukaudessa. Loma on palkallista, ja sen ajankohta on sovittava työnantajan kanssa. Jos työtä on kaikkina kalenterikuukausina alle 14 päivää tai alle 35 tuntia, sinulla on oikeus halutessasi saada vapaata kaksi arkipäivää kultakin kalenterikuukaudelta, jonka aikana olet työsuhteessa.

Työnantajalle on ilmoitettava halusta käyttää vapaata ennen lomakauden alkua, ja vapaan ajalta maksetaan lomakorvausta. Jos et ehdi pitää lomaa tai vapaata työsuhteen aikana, lopputilissä maksetaan vuosilomakorvaus, joka on eriteltävä palkkalaskelmassa.

Hanki verokortti, vaikka veroprosentti olisi nolla

Vain kesätöistä ansaitusta palkasta menee harvoin veroa. Myös alle 18-vuotias tarvitsee silti verokortin. Jos verokorttia ei ole, työnantaja tekee palkasta 60 prosentin ennakonpidätyksen. Ennen palkanmaksukuukautta 17 vuotta täyttäneiltä työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydessä palkasta ennakonpidätyksen lisäksi yleensä myös pakolliset vakuutusmaksut, joihin menee noin kahdeksan prosenttia palkasta.

Kaikki yli 15-vuotiaat saavat aina alkuvuodesta verokortin. Nuoren verokortissa on koko vuoden tulorajana 10 000 euroa. Jos tienaat vuoden aikana enemmän, uuden verokortin voi tilata helposti Verohallinnon Omavero-palvelusta. Jos verokorttisi vuosituloraja on esimerkiksi 10 000 euroa ja ansaitset vuoden aikana enemmän, vuositulorajan ylittäviin tuloihin sovelletaan korkeampaa niin sanottua lisäprosenttia.

Verokortti kannattaa toimittaa työnantajalle hyvissä ajoin ennen ensimmäistä palkanmaksua. Verokortit löytyvät myös Omavero-palvelusta, josta sen voi tulostaa tai näyttää mobiililaitteen näytöltä työnantajalle.

Myös vanhempi tai huoltaja voi tilata alle 18-vuotiaalle lapselle verokortin OmaVero-palvelussa.

Lähteet: Työsuojelu.fi, Pam.fi, Veronmaksajat.fi, Vero.fi, Henkilöstöliiga.fi

Lue myös:

Vilja sai kesätöitä OP:n kampanjan kautta

Laita osa kesätieneisteistäsi säästöön. Kokeile korkoa korolle -laskuria ja katso, millaisia vaihtoehtoja kaltaisesi säästäjät suosivat.