• Tee täydennykset veroilmoitukseen sähköisesti Veroilmoitus verkossa -palvelussa – se on paljon helpompaa kuin paperisen veroilmoituksen täyttäminen. Esimerkiksi kotitalousvähennykseen oikeuttavista tiedoista ei tarvitse tehdä erillistä selvitystä paperilomakkeelle, kun antaa tarvittavat tiedot suoraan verkkopalvelussa. Kirjaudu palveluun verkkopankkitunnuksillasi. Jos kynnys sähköisen veroilmoituksen täyttämiseen tuntuu korkealta, pyydä apua joltakulta läheiseltä tai harjoittele palvelun käyttöä ensin Demo-versiolla.
  • Muista tärkeät päivät: veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on joko 8.5. tai 15.5. Tarkista oma määräaikasi postitse tulleesta veroehdotuksesta.Veroilmoitus verkossa -palvelu sulkeutuu veroehdotuksessasi mainitun viimeisen palautuspäivän jälkeen, joten myöhästynyt ilmoitus on jätettävä paperisena. Myöhästymisestä voi seurata enintään 150 euron veronkorotus. Ennalta tiedossa olevan pätevän esteen takia on mahdollista hakea ilmoituksen palauttamiseen lisäaikaa ja välttyä verokorotukselta. Silloin veroilmoitus on kuitenkin tehtävä paperitse.
  • Jos olet hakenut muutosverokortin ja ilmoittanut kotitalousvähennykseen oikeuttavia säännöllisiä kuluja verokortille, niistä ei tarvitse vaatia vähennystä enää toistamiseen. Ilmoittamasi kulut näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessa. Loput kulut voit ilmoittaa verkossa.
  • Jos olet maksanut vuodessa 5000 euroa kotitalousvähennykseen oikeuttavia kuluja, saat kotitalousvähennystä enimmäismäärän. Aviopuolisoista toinen voi kirjata kotitalousvähennykseen oikeuttavat kulut omaan veroilmoitukseensa riippumatta siitä, kumpi puolisoista on maksanut vähennettävän kulun. Jos kulujen määrä vähennystä pyytävällä puolisolla ylittää 5000 euroa, verottaja siirtää ylimenevän osuuden kuluista automaattisesti toiselle puolisolle. Ne käytetään hänen vähennyksenään yksilöllisen 5000 euron rajaan asti ilman, että sitä pitää erikseen pyytää. Jos puolisot haluavat jakaa vähennykset jollain tietyllä tavalla keskenään, kumpikin tekee oman ilmoituksen. Huomaa, että omavastuu 100 euroa vähennetään erikseen kummaltakin puolisolta, jolle vähennystä kohdentuu. Kuitteja ei tarvitse liittää veroilmoitukseen, mutta vuoden 2017 verotukseen liittyvät kuitit on pidettävä tallessa aina vuoden 2023 loppuun asti.
  • Mikäli asunnon ja työpaikan väliset matkakulut vuodessa ylittävät omavastuuosuuden 750 euroa, hae matkakuluista vähennystä. Jos kulut jäävät tuon summan alle, matkakulujen ilmoittaminen on turha vaiva. Omavastuun jälkeen matkakuluja saa vähentää enintään 7 000 euroa eli maksimivähennyksen saat, jos matkakuluja on yhteensä vähintään 7 750 euroa. Ilmoita matkakulut aina kokonaan eli älä vähennä omavastuuosuutta itse. Jos pyydät vähennystä tavanomaisesta julkisen kuluneuvon mukaisesta taksasta poiketen esimerkiksi oman auton käytön mukaan, esitä lisätiedoissa vaatimuksen perustelut. Verkkosovelluksen reunapalkissa kerrotaan, mitä tietoa on tarvitaan.
  • Myös tulonhankkimisvähennyksen omavastuu on 750 euroa. Tulonhankkimiskuluja ovat muun muassa ammattikirjallisuuden ostaminen sekä työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut. Jos kulut ylittävät 750 euroa vuodessa, ilmoita ne veroilmoituksessa omavastuuta vähentämättä.
  • Huomaa, että monen suomalaisen sijoitussalkusta löytyvä Ahtium Oyj (entinen Talvivaara) meni konkurssiin vasta maaliskuussa 2018. Osakkeiden arvonmenetyksestä aiheutuneet tappiot voi vähentää vasta ensi kevään veroilmoituksessa, jos arvonmenetys tulee lopulliseksi vuoden 2018 aikana. Verohallinto tiedottaa sivuillaan Ahtium Oyj:n osakkeiden arvonmenetyksen lopullisuudesta, kun pesänhoitaja on antanut lopputilityksen tai jako-osuutta koskevan ilmoituksen.
  • Kirkollisvero määräytyy automaattisesti rekisteritietojen perusteella. Verovuoden kirkollisvero määrätään, jos olet ollut kirkon jäsen edellisen kalenterivuoden viimeisenä päivänä. Kirkon jäsenyydestä on erottava hyvissä ajoin siten, että jäsenyys ei ole enää voimassa vuoden viimeisenä päivänä. Käytännössä tämä tarkoittaa eroamista viimeistä edellisenä päivänä. Esimerkiksi jos erosit kirkosta elokuussa 2017, maksat automaattisesti kirkollisveron koko vuodelta.
  • Täydensit jo veroilmoitusta verkossa ja painoit lähetä-nappia, mutta huomaatkin tehneesi virheen. Ei hätää – voit kirjautua Veroilmoitus verkossa -palveluun veroilmoituksessa annettuun viimeiseen palautuspäivään saakka täydentämään jo antamiasi tietoja. Näet jo ilmoittamasi tiedot Asiakas ilmoittaa -sarakkeessa. Ilmoittamiasi tietoja voit muokata tai poistaa Avaa-linkistä. Viimeisen palautuspäivän jälkeen lisätietoja tai korjauksia veroilmoitukseen voi tehdä paperitse aina verotuksen päättymiseen eli lokakuun 2018 loppuun asti. Sen jälkeen muutokset vuoden 2017 verotukseen tehdään tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Oikaisuvaatimus on oikea etenemistapa myös silloin, jos veroilmoitusta täyttäessäsi löydät papereistasi vaikkapa kotitalousvähennykseen oikeuttavan kuitin muutaman vuoden takaa. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä 5 vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Verovuodesta 2017 alkaen määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on 3 vuotta verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta.
  • Vaikka olet täydentänyt veroilmoitusta sähköisesti, saat myös tulevina vuosina veroehdotuksen paperisena versiona postitse. Keväällä kun Veroilmoitus verkossa -palvelu avautuu, näet kuitenkin heti oman veroehdotuksesi tiedot riippumatta siitä, onko posti ehtinyt tuoda paperisen veroehdotuksen vai ei. Tätä mahdollisuutta kannattaa hyödyntää, jos tietää olevansa veroilmoituksen jättöajankohtana estynyt palauttamaan ilmoitustaan eikä postitse saapunut veroehdotus ole vielä tullut perille. Myöhemmin on tarkoitus siirtyä järjestelmään, jossa paperisesta veropostista vaiheittain voidaan asiakkaan itse niin halutessa luopua ja kirjeet ja päätökset tulevat asiakkaan saataville OmaVero-palveluun.

Jutun asiantuntija Atso Kiuru, Sisä-Suomen verotoimiston johtava veroasiantuntija

Lue myös:

Voi laittaa verotukseen: tiedä tämä verovähennyksistä ja säästä jopa tonneja vuodessa