On tärkeää ymmärtää ero elatuslahjan ja lahjan välillä, korostaa Veronmaksajain Keskusliiton johtava verojuristi Päivi Kaari. Verottomia lahjoja voi antaa haluamalleen henkilölle alle 5 000 euron arvosta kolmen vuoden aikana, mutta elatuslahjoihin ei liity euromääräistä rajaa.

Elatuslahjat jäävät perintö- ja lahjaverotuksen ulkopuolelle. Niillä voi verovapaasti tukea kenen tahansa elatusta, kasvatusta ja koulutusta.

– Elatuslahja on kuitenkin annettava niin, että lahjan saaja ei voi käyttää sitä muuhun tarkoitukseen, Kaari sanoo.

Kysyimme Kaarilta elatuslahjaa koskevista ehdoista.

Mitä ehtoja liittyy elatuslahjan saajan ikään tai sukulaisuussuhteeseen?

Elatuslahjan saajan iällä ei sinänsä ole merkitystä eikä sukulaissuhdettakaan tarvitse olla. Iän suhteen on hyvä muistaa, että alaikäisillä lapsilla on oikeus saada elatus vanhemmiltaan, eikä sitä lasketa lahjaveron piiriin. Vanhempien elatusvelvollisuus lakkaa, kun lapset kasvavat aikuisiksi, mutta elatuslahjalla aikuistuneita lapsia voi tukea esimerkiksi opiskelussa.

Miten elatuslahja kannattaa käytännössä antaa?

Tavallisesti vanhemmat tukevat aikuistuvaa lastaan elatus-, kasvatus- ja koulutuskuluissa, kun nuori aloittaa opiskelunsa ja muuttaa vaikkapa toiselle paikkakunnalle. Vanhemmat voivat maksaa hänen puolestaan vuokrat suoraan vuokranantajalle, ulkomaisen yliopiston lukukausimaksut suoraan oppilaitokselle tai lahjoittaa saajan kohteelle tavanomaista koti-irtaimistoa.

Millaista koti-irtaimistoa voi lahjoittaa verotta?

Tavanomaiseen koti-irtaimistoon lasketaan esimerkiksi vaatteet, kodinkoneet, matot ja huonekalut. Tietokone tai älypuhelin ovat myös käytännössä verottomia lahjoja, mutta henkilöauto menisi jo lahjaveron piikkiin. Verottoman koti-irtaimistolahjan arvo saa olla korkeintaan 4 000 euroa, ja sen tulee olla tarkoitettu saajan tai hänen perheensä henkilökohtaiseen käyttöön.

Lasketaanko saajan tilille siirretty raha elatuslahjan piiriin?

Elatuslahjan periaate on, ettei saaja voi käyttää lahjoitettua määrää muihin tarkoituksiin. Rahan antaminen on aina lahjaverotuksen piirissä, vaikka se käytettäisiin esimerkiksi vuokraan. On siis tärkeää maksaa saajan vuokrat, sähkölaskut tai opiskeluun liittyvät kulut suoraan vuokranantajalle, sähkölaitokselle tai oppilaitokselle. Silloin asiat on samalla dokumentoitu eikä kiistatilanteessa synny tulkintaeroja verottajan kanssa.

Voiko opiskelijan asuntolainaa tai ulkomaanmatkoja tukea elatuslahjalla?

Ei. Ulkomaan lomamatkoja ei lasketa elatuslahjoiksi. Asuntolainan tai muun velan lyhennys tai rahoitusvastikkeen maksaminen ei ole verovapaata, vaan saajan tulee maksaa siitä lahjavero. Lahjaveroa maksetaan kuitenkin vasta, jos kolmen vuoden aikana samalta henkilöltä saadut veronalaiset lahjat ovat vähintään 5 000 euroa.

Entäpä lyhentää opintolainaa?

Kyllä. Aiemmin tämä oli tulkinnanvaraista, mutta vuonna 2024 tulleen Verohallinnon uuden ohjeen mukaan opintolainan lyhentämistä voidaan pitää verottomana koulutuslahjana.

Miten yleistä elatuslahjan antaminen on?

On vaikea arvioida, miten yleisesti elatuslahjoja annetaan. Monelle saattaa kuitenkin olla yllätys, että haluamiaan henkilöitä voi tukea verottomasti elatuslahjojen avulla. Myös lahjaveron ehdot saattavat yllättää lahjoittajan.

Artikkeli on julkaistu 31.10.2019 ja sitä on päivitetty 30.4.2024 koskien opintolainan takaisinmaksua.