Tuen saajiin lukeutuvat Payback Lahti sekä Riihimäen Liikuttajat, joiden toiminnassa vähävaraisten perheiden haasteet näkyvät selkeästi. Korona sekä maailmantilanteen aiheuttama yleisten elinkustannusten nousu ovat hankaloittaneet tilannetta entisestään, kertovat Payback Lahden puheenjohtaja Ville Rönkkö sekä Riihimäen Liikuttajien hallituksen jäsen Niinamaria Arkonsuo.

Pankkien omistaja-asiakkaat valitsivat vastuullisuusteon kohteen tänäkin vuonna

OP Etelä-Häme ja OP Päijät-Häme käynnistivät kesäkuun alussa lahjoituskampanjan Yhdessä – Hämeen lasten ja nuorten hyväksi. Osuuspankit kohdistivat 70 000 euron lahjoitussumman järjestöille, seuroille ja yhdistyksille, jotka tarjoavat harrastustoimintaa vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille. Kampanja on jatkumoa 2022 syksyllä toteutetulle Yhdessä – Hämeen luonnon hyväksi kampanjalle, jossa Etelä-Hämeen ja Päijät-Hämeen tekivät yhteislahjoituksen Vanajavesikeskukselle ja Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiölle.

Molemmat lahjoitukset pohjautuvat pankeissa järjestettyyn Kaikkien aikojen tekoja-vastuullisuuskyselyyn, jossa pankkien omistaja-asiakkaat pääsevät vaikuttamaan pankkien toteuttamiin vastuullisuustekoihin. Omistaja-asiakkaat nostivat yhdeksi tärkeimmistä vastuullisuusteemoista lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemisen.

“Tukea tarvitsevien perheiden määrä on selvästi kasvanut viime vuosina” 

Tukihakemuksia pystyi lähettämään kesän aikana ja syyskuun alussa pankit käsittelivät hakemukset sekä olivat toimijoihin yhteydessä.

Lasten ja nuorten harrastustoimintaa tarjoavilla toimijoilla on merkittävä rooli kasvatustyössä ja hyvinvoinnin edistämisessä. Harrastuskustannukset ovat kuitenkin usein suuria, etenkin viime aikoina yleisten kustannusten voimakkaan nousun vuoksi. Tukihakemuksista välittyi se, että tämäntyyppiselle tuelle on tarvetta.

- Tukea tarvitsevien perheiden ja nuorten määrän lisääntyminen on ikävä kyllä selkeästi havaittavissa myös meidän toiminnassamme, esimerkiksi näistä syistä pois putoavien harrastajien sekä perheiden maksuvaikeuksien myötä, kertoo Arkonsuo Riihimäen Liikuttajien toiminnasta.

Riihimäen Liikuttajat on vuonna 2020 toiminnan aloittanut monilajiseura, jonka tarjontaan kuuluu muun muassa cheerleading, parkour ja erilaiset lapsi- ja perhejumpat. Toimintaan voi osallistua harrastusmielessä tai treenata tavoitteellisemmin kilparyhmissä.

Myös Rönkkö kertoo, että Payback Lahdessa on tukihakemusten lukumäärissä havaittu nousua tämän vuoden aikana. Payback Lahti on Lahdessa toimiva yhdistys, joka myöntää rahallista tukea liikuntaa tai urheilua rekisteröidyssä yhdistyksessä harrastaville lapsille, nuorille tai joukkueille ja ryhmille lajista riippumatta. Tukea haetaan yhdistyksestä tukihakemuksen kautta. Yhdistyksen tavoitteena on auttaa mahdollisimman montaa vähävaraista lahtelaista lasta ja nuorta perheineen.

- Saamme tällä hetkellä toistasataa hakemusta vuodessa. Lähestymme kovaa vauhtia kohti 100 000 euron jaetun kokonaispotin rajapyykkiä kolmannen toimintavuotemme loppuun mennessä, Rönkkö kertoo.

Yhdessä Hämeen lasten ja nuorten hyväksi

”Kaikkein suurin merkitys tällä tuella on niille perheille ja nuorille harrastajille, joiden harrastamista pystymme nyt tukemaan”

Niin Riihimäen Liikuttajissa kuin Payback Lahdessa tuki tullaan jakamaan vähävaraisille perheille yhdistykseen lähetettyjen tukihakemusten kautta. Hakemusten perusteella tuella hyvitetään esimerkiksi harrastusmaksuja tai väline- tai kilpailukuluja.

- Olemme kiitollisia saamastamme tuesta. Tuki on yksi merkittävä rahoitusmuoto meille lisää, jotta voimme jatkaa vähävaraisten lasten liikuntaharrastusten tukemista Lahden alueella yli lajirajojen”, Rönkkö kertoo tuen merkityksestä yhdistyksen toimintaan.

Myös Arkonsuo Riihimäen Liikuttajista kertoo, että osuuspankeilta saama lahjoitustuki mahdollistaa nyt entistä paremmin seuran toimintaperiaatteisiinkin kirjatun tavoitteen lasten ja nuorten sekä yhteisön tukemisesta.

- Tuen merkitys meille on suuri, mutta kaikkein suurin se on niille perheille ja nuorille harrastajille, joiden harrastamista pystymme nyt tukemaan. Joukkuelajit, yhdessä harrastaminen ja liikunta on nyt tämän tuen kautta turvattu osaksi monen nuoren elämää, Arkonsuo lisää.

Vaikuta vastuullisuustekoihin Hämeessä

Osuuspankkien vastuullisuustyötä ohjaa vastuullisuusohjelma, joka määrittelee vastuullisuustyön keskeiset periaatteet. Pankkien perustehtävä on esimerkiksi edistää toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Vastuullisuusohjelmamme mukaisesta edistämme paikallisyhteisöjemme hyvinvointia esimerkiksi tukemalla toimialueemme yhdistyksiä ja seuroja, jotta niiden toiminta olisi mahdollista.

Haluamme tietää, mikä omistaja-asiakkaillemme on tärkeää ja millaiseen vastuullisuustyöhön meidän tulisi erityisesti panostaa. Omistaja-asiakkaana pääset vaikuttamaan pankin vastuullisuustekojen valintaan Kaikkien aikojen tekoja -kyselyn kautta 18.9. -29.10.2023 välisenä aikana osoitteessa  https://www.op-media.fi/kaikkien-aikojen-tekoja/.

Katso kaikki tukien saajat täältä.

OP Etelä-Häme ja OP Päijät-Häme yhdistyvät 1.1.2024 OP Hämeeksi.